BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska-Musiał Magdalena
Tytuł
Aukcje elektroniczne - jako współczesna transformacja aukcji tradycyjnych
Electronic Auctions as a Modern Transformation of Traditional Auction
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2004, nr 1, s. 81-93, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Aukcje internetowe, Aukcje, Analiza porównawcza, Techniki aukcyjne
Internet auctions, Auctions, Comparative analysis, Auction techniques
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek aukcyjny należy do najstarszych rynków zinstytucjonalizowanych, przechodzących aktywne transformacje. Współczesną formę rynku stanowią aukcje elektroniczne. W pracy omówiono zarówno cechy tradycyjnego rynku aukcyjnego, typy aukcji oraz techniki licytacyjne jak i specyfikę rynku wirtualnego, procedury licytacji elektronicznej. W pracy wykorzystano technikę analizy porównawczej opartej na źródłach wtórnych, której szczegółowym obiektem są aukcje tradycyjne i elektroniczne. Analiza została przedstawiona w formie tabelarycznej. (abstrakt oryginalny)

Auction's market is one of the oldest methods of selling goods. The connection between both sides of transactions is based on traditional rules and law. Nowadays in trade we have the youngest equivalent - on-line auctions. The procedures in on-line auction are simpler than in traditional ones. The computer system consists of two systems: user(s)system and auctioneer system. The auctioneer's system receives Information from user (s) system and determines whether the auction should continue or not. After that the system sends property Information to user (s). Both methods (traditional one and electronic one) have advantages and disadvantages, which are shown in this work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M., Pchli cybertarg, Wprost, 9 maj 2000, nr 910.
 2. Ausbel L. M., Computer Implement methods and apparatus for auctions, United States Patent Number 6,021,398, l Feb 2000.
 3. Babiarz J., Organizacja aukcji dziel sztuki w wielkich domach aukcyjnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 1998, nr 513.
 4. Bartczak I. D., Ogniwa w trakcie tworzenia, Computerworld 10 lat, 2000.
 5. Cassady Jr., R., Auctions and Auctioneering, Berkeley University of California Press, Los Angeles 1967.
 6. Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce, Warszawa 1991.
 7. Gajos D., Czekając na podpis, Rzeczypospolita w sieci, listopad 2000, nr.256/2.
 8. Furger R., Don't get fleeced at online auctions, PC Word, 5 stycznia 1998.
 9. Gamdzyk P., Tam gdzie spotyka się biznes, Computer Raport październik 2000.
 10. Krawczyk T., Europejskie eCommerce czyli gonimy Amerykę, Unijna Dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego.
 11. McAfee R.P., McMillan J., Auctions and bidding, Journal of Economic Literature, Vol. XXV (June 1987).
 12. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 13. Schmidt-Bangel L., Das Verseigerergewerbe, seine kosten und sein Ertrag, Berlin, Wien 1933.
 14. Szczypiorski S., Organizacja i technika w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 1972.
 15. Urban S., Olszańska A., Zorganizowane rynki towarowe, AE, Wrocław 1998.
 16. Szromnik A., Instytucje rynkowe jako przedmiot badań, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 420, Kraków 1994.
 17. Antyki w Internecie - dodatek Gazety antykwarycznej, listopad 2000, nr 11.
 18. Regulamin http:/www.aukcja.com
 19. Regulamin http:/www.ksl.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu