BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strukowska-Kozień Olga (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Marketing relacji a klasyczna teoria marketingu : elementy kluczowe
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 13, s. 77-91, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Teoria marketingu, Relacje z klientami, Orientacja marketingowa
Relationship marketing, Marketing theory, Relationships with customers, Marketing orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie dwóch koncepcji marketingu: marketingu klasycznego oraz marketingu relacji oraz ich porównanie. Pokazano wady koncepcji klasycznej, która w obecnych warunkach rynkowych często zawodzi. Spowodowane jest to dynamicznymi zmianami w środowisku, które stanowią wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorców. Dotychczasowe metody marketingu wymagają modyfikacji. Alternatywą dla nich może być ciągle rozwijający się marketing relacji, który w centrum zainteresowania stawia klienta, relacje z nim i jego potrzeby. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present two conceptions of marketing: classic marketing and relationship marketing as well as to compare them. It portrays disadvantages of classic conception, which in present market conditions often disappoints. That is caused by dynamic changes in environment, which make a challenge for contemporary entrepreneurs. These changes also involve a modification of marketing methods have been used so far. An alternative for them may be permanently developing relationship marketing which places in a center of attention a client, relationship with him and his needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gonciarski W., Przyczyny przekształceń współczesnego marketingu, [w:] A. K. Krzepicka (red.), Wybrane aspekty marketingu relacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007.
 2. Hammel G., Innowacje w sferze zarządzania: powody, cele i sposoby, "Harvard Business Review Polska", kwiecień 2006.
 3. Kotler Ph., Kotler o marketingu, Wyd. PSzB, Kraków 1999.
 4. Krzepicka A.K., Istota i założenia koncepcji merketingu relacji, [w:] Krzepicka A. K. (red.), Wybrane aspekty marketingu relacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007.
 5. Krzepicka A. K. (red.), Wybrane aspekty marketingu relacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007.
 6. Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 7. Libański A., Milic-Czerniak R. (red.), Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2005.
 8. Mitręga M., Geneza i rozwój marketingu relacji jako koncepcja działań na rynku, [w:] A. Libański, R. Milic-Czerniak (red.), Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2005.
 9. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2005.
 10. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 11. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wydanie 2 rozszerzone, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 12. Storbacka K., Lehtinen J. L., Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 13. Żabiński L., Obrazy marketingu w jego paradygmatach, [w:] Mazurek-Łopacińska K., Styś K. (red.), Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu