BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Billewicz Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Olszak Celina M. (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ziemba Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Funkcjonalność i użyteczność internetowych portali szkoleniowych
Functionality and Usefulness of Web Training Portals
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (13), 2009, nr 55, s. 13-30, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty informatyzacji organizacji
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Portale internetowe, Technologie internetowe, Gromadzenie wiedzy
e-learning, Web portals, Internet technologies, Knowledge acquisition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie portali szkoleniowych jako ważnej formy realizacji e-learningu. W artykule dokonano analizy najważniejszych czynników determinujących funkcjonalność i użyteczność portali szkoleniowych. Rozważania teoretyczne poparto wskazówkami praktycznymi dotyczącymi budowy prototypu portalu szkoleniowego KIE dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przeznaczonego do doskonalenia wiedzy i umiejętności MSP w zakresie możliwości wykorzystywania technologii internetowych w biznesie. (abstrakt oryginalny)

To address contemporary requirements of knowledge acquisition and learning an Internet training portal to be employed is presented in the article. Much attention is paid to aspects of functionality and usefulness of the above type of Internet portals. The following determinants of functionality and usefulness are discussed: teaching strategies, training recipients, didactic materials, training personalisation (customisation). The article is finished with a presentation of a functional and useful KIE training portal prepared by the Department of Business Informatics at the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice. The major objective of the portal is to actively transfer knowledge and skills in the context of providing small and medium sized enterprises with some opportunities to use Internet in their work. (original abstrat)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett F.C., Remembering: an experimental and social study, Cambridge University Press, Cambridge 1932.
 2. Billewicz A., Szkolenia elektroniczne, [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 4. Gram T., Mark T., McGreal R., A survey of new media development and delivery software for Internet - based learning, Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, http://teleducation.nb.ca/reports /environment, 1999.
 5. GUS 2006, www.stat.gov.pl.
 6. GUS 2007, www.stat.gov.pl.
 7. Hyla M., Przewodnik po e-learningu - szkolenia, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 8. ISO 9126, International Organization for Standardization, ISO/IEC IS 9126: Information Technology Software Product Evaluation - Quality Characteristics and Guide Lines for Their Use, Genewa 1991.
 9. Kąkolewicz M., Zewnętrzne struktury wiedzy - nowa strategia i technologia uczenia się, [w:] Media i edukacja, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, eMPi2 s.c, Poznań 2002.
 10. Kukla E., Strategie nauczania w multimedialnych systemach edukacyjnych, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne, red. Cz. Daniłowicz, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2000.
 11. Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Graf Punkt, Warszawa 2000.
 12. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003.
 13. Olszak C.M., Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 14. Olszak C.M., Portale korporacyjne w usprawnianiu zarządzania organizacją, [w:] Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny, red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki, AE, Wrocław 2004.
 15. Olszak C.M., Billewicz G., Ziemba E., Adamczewski T, Olszówka K., Koncepcja portalu wiedzy na potrzeby MSP w zakresie możliwości wykorzystania technologii internetowych, red. C. M. Olszak, (maszynopis powielony), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 16. Olszak C.M., Billewicz G., Ziemba E., Adamczewski T, Olszówka K., Budowa portalu wiedzy na potrzeby MSP w zakresie możliwości wykorzystania technologii internetowych, red. C.M. Olszak, (maszynopis powielony), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 17. Olszak C.M., Ziemba E., The conceptual model of A web learning portal for small and medium sized enterprises, "Issues in Informing Science and Information Technology" 2008, vol. 5.
 18. Piaget J., The origins of intelligence in children, International Universities Press, New York 1966.
 19. Rekenthlaler D., Web site personalization: fad gone bad, "E-Philantrophy Review" 2002, March, vol. 1(31).
 20. Sachs T., McClain G., Podstawy projektowania stron internetowych, Helion, Gliwice 2002.
 21. www.kie.ae.katowice.pl.
 22. www.kie.ae.katowice.pl/index_admin.php.
 23. Ziemba E., E-learning w procesie współczesnego kształcenia, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, A. Nowicki, AE, Wrocław 2004.
 24. Ziemba E., Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu