BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Topczewska Jadwiga (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ośrodki jeździeckie jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na Podkarpaciu
Horse Riding Centres as an Element of Development of Rural Areas in Podkarpacie Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 325-327, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Hodowla zwierząt
Rural areas, Rural development, Animal husbandry
Uwagi
summ., synopsis
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Istotnym elementem rozwoju obszarów wiejskich jest zróżnicowanie działalności i uzyskiwanie dochodów przez rodziny rolnicze. Wykazano, iż rozwój bazy rekreacyjnej utrzymującej konie na terenie województwa podkarpackiego warunkuje powstawanie miejsc pracy, zwiększa wykorzystanie ziem uprawnych i pastwisk oraz przyczynia się do rozwoju turystyki na terenach atrakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

Rural areas development is connected with diversification of activity and obtaining by farming families incomes from different sources. Observed development of recreation base in Podkarpacie region is condition for rising working places, increasing utilizing of farming soil and pastures, and contribute to development of attractive areas through tourism. The analysis conducted in the paper cover 84 recreation centres as velles provides the estimation of the number of horses available for reading in Podkarpacie region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hadberg A., Helgesson A. 2001: Implications of introducting equine services onto farms - A European perspective. 52nd EAAP Annual Meeting. Budapest.
  2. Legienis H. 2001: Rynek jeździecki - podaż. Instytut Turystyki, Warszawa.
  3. Łojek J. 2005: Ekonomiczne i społeczne znaczenie przemysłu końskiego oraz warunki jego rozwoju. Koń - zwierzę z przyszłością. PZHK, PZJ, Warszawa.
  4. Łojek J. 2006: Miejsca pracy w krajowym przemyśle końskim. Miedzynar. konf. Konie dają pracę. Warszawa.
  5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2009: Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich, [www.bip.min-rol.gov.pl].
  6. Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa. Hippica Pro Patria [www.pzhk.pl].
  7. The Horse Industry in the European Union. Working Report prepared for EU Equus 2001. 11-13 June 2001. Skara and Solvalla, Sweden.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu