BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wstępne analizy i oceny indywidualnej bankowości elektronicznej wybranych banków w Polsce w połowie roku 2008
Introductory Analysis and Evaluations Individual e-Banking for Selected Banks in Poland in the Middle of 2008
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (13), 2009, nr 55, s. 54-65, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty informatyzacji organizacji
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Serwis internetowy, Usługi internetowe, Analiza porównawcza
E-banking, Website, Internet services, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest wykonanie wstępnych analiz do czwartego etapu badań, dotyczącego analizy i oceny usług internetowej bankowości indywidualnej w Polsce w połowie roku 2008. Rozpoczyna go wstęp określający miejsce bieżących badań w cyklu badawczym, uzasadniający podjęcie badań oraz definiujący podstawowe pojęcia używane w pracy. Kolejnym krokiem jest analiza serwisów bankowości indywidualnej wybranych banków w Polsce, a następnym - analiza uzyskanych wyników i wnioski dotyczące przyszłych badań tego etapu. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is an introductory analysis executing for the fourth stage of analysis and evaluation research of an individual banking services in Poland in the middle of 2008. It starts from an introductory description of a place of current research in total research cycle, taken research justification and basic phenomena definitions. Next the analysis of individual banking services for selected banks in Poland are taken. Another step is analysis obtained results and conclusions concerned future research of this stage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielarz W., Metody oceny witryn banków internetowych w zakresie obsługi klienta indywidualnego, "Rachunkowość Bankowa" 2008, nr 3(40).
  2. Chmielarz W., Przełączniki metodyczne w ocenie witryn internetowych sklepów komputerowych, [w]: Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, rozdz. 43, red. C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki, seria: Automatyka i Informatyka nr 4, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2008.
  3. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005.
  4. Modele efektywnych zastosowań elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej, red. W. Chmielarz, Wydawnictwo WSEI, Warszawa 2007.
  5. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
  6. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Surmacz W., Sieć i płacz, "Newsweek", dodatek "Biznes. Ranking banków" 30.09.2007.
  8. http://www.zbp.pl/ (listopad 2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu