BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Organizacja rachunkowości w lasach państwowych
Organization of Accountancy in State Forests
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 349-354, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Accounting, Management, Computer aiding management
Uwagi
summ., synopsis
Firma/Organizacja
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Abstrakt
Przedstawiono organizację rachunkowości w Lasach Państwowych. Korzystano z informacji udostępnionych w wybranym nadleśnictwie. Scharakteryzowano zasady działania elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie ze szczególną charakterystyką systemu rachunkowości. System uwzględnia specyfikę działania organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie lasami, ustawę o lasach oraz branżowy plan kont dla jednostek organizacyjnych gospodarki leśnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the organization of accountancy in State Forests. There are used information taken from chosen forest inspectorate. There are described the principles of electronic system which is to support management and especially properties of accountancy system. The system takes into consideration the specificity of organization responsible for forest management, forest law and trade account plan for organization units in forest economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Branżowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Gospodarki Leśnej - Lasy Państwowe. 2001: Warszawa.
  2. Buraczewski A., Jarosz K. 2005: Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań, 10.
  3. Centrum informacyjne Lasów Państwowych. 2006: Raport o stanie lasów, 8. Warszawa.
  4. System informatyczny LP. 2002: Zeszyt Las - Planowanie, 12. Warszawa.
  5. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity - System Informacji Prawnej Lex (Lex OMEGA), 38/ 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu