BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnacka-Chrobot Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kobyliński Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena miar zakresu produktu programowego
Software Size Measures Assessment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (13), 2009, nr 55, s. 76-89, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty informatyzacji organizacji
Słowa kluczowe
Rynek usług informatycznych, Tworzenie oprogramowania, Ocena programów, Ocena pracy
IT services market, Software development, Evaluation of programs, Work evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi jest dostarczenie produktu programowego zgodnego z wymaganiami zleceniodawcy bez przekroczenia zaplanowanego czasu i budżetu. Osiągnięcie tego celu utrudnia wiele czynników, wśród których jednym z głównych jest brak jednoznacznej miary zakresu oprogramowania. Rozmiar produktu takiego przedsięwzięcia stanowi bowiem podstawę do estymacji jego pracochłonności, czasu i kosztów realizacji, a także jakości samego produktu. Dlatego brak takiej miary można uznać za jeden z głównych problemów inżynierii oprogramowania. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie oraz ocena różnych rodzajów miar zakresu produktu programowego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of software project is to deliver a product which meets the client requirements on time and within a budget. There are many factors which make it difficult, but one of the most important is the lack of an unequivocal software size measure. Software size measurement is a base for project effort, time, costs and product quality estimation. That is why the lack of that measure can be recognized as one of the main software engineering problems. The aim of this article is to present and assess the different kinds of software size measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abran A., Robillard P.N., Reliability of function points productivity models for enhancement projects (a field study), Conference on Software Maintenance 1993-CSM-93, Montreal, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos 1993.
 2. Albrecht A.J., Measuring application development productivity, Proceedings of IBM Application Development Symposium, Monterey, CA., October 14-17, 1979.
 3. Czarnacka-Chrobot B., Porównanie metod pomiaru i szacowania projektów informatycznych - jednostki programowe a jednostki umowne, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, t.I, Materiały konferencyjne XIII Szkoły Górskiej PTI, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 4. Czarnacka-Chrobot B., Automatyzacja wymiarowania projektów IT. Jakie narzędzie wybrać?, "Teleinfo" 2005, nr 25.
 5. Fenton N.E., Zapewnienie jakości i metryki oprogramowania, [w:] Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, red. J. Górski, Mikom, Warszawa 2000.
 6. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Gartner Research, Function Points Can help Measure Application Size, Research Notes SPA-18-0878, November 2002.
 8. IEEEStd 610.12-1990: IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, NY, 1990.
 9. International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG), http://www.isbsg.org/Isbsg.Nsf/weben/Functional%20Sizing%20Methods (21.04.2008).
 10. ISO/IEC 14143 Information Technology - Software measurement - Functional size measurement - Part 1-6, ISO, Geneva 1998-2007.
 11. ISO/IEC 15939:2007 Systems and software engineering - Measurement process, ISO, Geneva 2007.
 12. ISO/IEC 19761:2003 Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method, ISO, Geneva 2003.
 13. ISO/IEC 20926:2003 Software engineering - IFPUG 4.1 Unadjusted functional size measurement method-Counting practices manual, ISO, Geneva 2003.
 14. ISO/IEC 20968:2002 Software engineering - Mk II Function Point Analysis - Counting practices manual, ISO, Geneva 2002.
 15. ISO/IEC 24570:2005 Software engineering - NESMA functional size measurement method version 2.1 - Definitions and counting guidelines for the application of Function Point Analysis, ISO, Geneva 2005.
 16. ISO/IEC 29881:2008 Information Technology Software and systems engineering - FiSMA 1.1 functional size measurement method, ISO, Geneva 2008.
 17. Jones T.C., What are function points?, Software Productivity Research Inc., Burlington 1995.
 18. Khelifi A., Abran A., Buglione L., A System of References for Software Measurements with ISO 19761 (COSMIC-FFP), 14th International Workshop on Software Measurement (IWSM), DASMA Metrik Kongress, Konigs Wusterhausen, Shaker-Verlag, Magdeburg 2004.
 19. Kobyliński A., Zagadnienia złożoności programów komputerowych, praca doktorska, SGH, Warszawa 1991.
 20. Kobyliński A., Modele jakości produktów i procesów programowych, OW SGH, Warszawa 2005.
 21. Morris P., Functional Size Metrics, Total Metrics, October 2001.
 22. Parthasarathy M.A., Practical Software Estimation: Function Point Methods for Insourced and Outsourced Projects, Addison Wesley Professional, 2007.
 23. Software Metrics: A Rigorous Approach, ed. N.E. Fenton, Chapman & Hall, London 1991.
 24. Software Productivity Research: http://www.spr.com/products/feature.shtm (20.12.2008).
 25. Software Productivity Research: http://www.spr.com/products/choosing.shtm (20.12.2008).
 26. Sommerville I., Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa 2003.
 27. The ISBSG Report: Software Project Estimates - How accurate are they?, ISBSG, Hawthorn VIC, Australia, January 2005.
 28. The ISBSG Special Analysis Report: Early Lifecycle Software Estimation, ISBSG, Hawthorn VIC, Australia, September 2005.
 29. Zuse H., Software Complexity. Measures and Methods, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu