BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuzek Dagmara K. (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Tytuł
Instytucjonalne wspieranie działań innowacyjnych w agrobiznesie
Institutional Support for Innovative Activities in Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 361-365, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Innowacje, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Stymulowanie innowacyjności
Agrobusiness, Innovations, Institutional support of entrepreneurship, Stimulate innovations
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono ważniejsze instytucjonalne aspekty wspierania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W pierwszej części zaprezentowano pojęcie i rodzaje innowacji jako czynnika wspierającego przewagę konkurencyjną. Następnie opisano najważniejsze instytucje odpowiedzialne za wsparcie polskiego agrobiznesu. (abstrakt oryginalny)

The article presents some more important institutional aspects of supporting Polish agriculture and rural areas. The concept and kinds of innovation as the factor supporting competitive advantage were presented in the first part. Subsequently, the most important institutions responsible for providing assistance for Polish agribusiness were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski B. 2005: Atuty i niedomagania spółdzielczości wiejskiej w opinii rolników. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, vol. XLIV/1. Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 2. Czupiał J. 1988: Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. PWN, Warszawa, s. 50.
 3. Czupiał J. (red.) 1994: Ekonomika innowacji. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 10.
 4. Czternasty W., Czyżewski B. 2004: Struktury instytucjonalne w mechanizmach lokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej. [W:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej. Noga A. (red.). Wyd. PTE, Warszawa.
 5. Drucker P.F. 1992: Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. PWE, Warszawa, s. 44.
 6. Kasprzyk S. 1980: Innowacje. Od koncepcji do produkcji. IW CRZZ, Warszawa, s. 26.
 7. Kotier Ph. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa.
 8. Łącka I. 2006: Koncepcja klastrów na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego jako szansy na podniesienie konkurencyjności MSP agrobiznesu. [W:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Urban S. (red.), t. 2, PN nr 1118, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Pasieczny L., Więckowski J. 1981: Ekonomika przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 136.
 10. Pietrasiński Z. 1971: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa, s. 9.
 11. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2006: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 12. Stawasz E. 1999: Innowacje a mała firma. Wyd. UŁ, Łódź, s. 47.
 13. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu