BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bisaga Anna (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w rolnictwie
Mapping Knowledge as a Management Instrument in Agriculture
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2009, nr 4, s. 142-152, tab., bibliogr. 12 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wiedza, Ontologia, Innowacyjność, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Wspólna Polityka Rolna, Mapowanie wiedzy
Agriculture, Knowledge, Ontology, Innovative character, Arable farm management, Common Agricultural Policy (CAP), Knowledge mapping
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Ewolucja i specjalizacja rolnictwa wymagają właściwego poziomu szkolenia technicznego i ekonomicznego, w tym znajomości nowych technologii agrotechnicznych i informacyjnych, jak również odpowiedniej wiedzy w dziedzinie jakości produktu, wyników badań naukowych oraz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. W opracowaniu zidentyfikowano zakres wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym, wskazano na źródła tej wiedzy oraz przedstawiono jej wpływ na innowacyjność towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego. (abstrakt oryginalny)

The evolution and specialization of agriculture requires a proper level of technological and economic training including knowledge in the field of new agricultural technologies and information technologies, as well as sufficient knowledge in the domain of the product quality, scientific research and sustainable management of natural resources. The use of services and advices in the field of management should facilitate the improvement of sustainable farm management. In the process of analysis and diagnosis of diffusion of agricultural knowledge one can use the instrument of mapping knowledge. The paper identifies knowledge indispensable in the case of effective farm management and its influence on the farm inventiveness in the Opole region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., (2004), Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej, "Wieś i Rolnictwo", nr 4.
 2. Bisaga A., (2008), Integracja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w agrobiznesie. Norma ISO 22000:2005, [w:] M. Duczmal, T. Pokusa (red.), Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
 3. Buckwell A., (2007), The Next Steps in CAP Reform, "Euro Choices", No. 6.
 4. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., (2008), Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Jashapara A., (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Kulawik J., (2007), Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1.
 7. North D.C., (2003), Understanding the Process of Economic Change, Mercatus Center, Washington.
 8. Perechuda K., (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 9. Probst G., Raub S., Romhardt K., (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Sokołowska S., Bisaga A., Szwiec P., (2006), Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 11. Wojtyna A., (2008), Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista", nr 1.
 12. Zegar J.S., (2007), Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu