BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Merchelski Wojciech (TETA SA Wrocław), Oleszkiewicz Błażej (TETA SA Wrocław)
Tytuł
Wybrane problemy technologiczne hurtowni danych i OLAP w wykrywaniu operacji prania pieniędzy : studium praktyczne
Selected Issues of Data Warehouses and OLAP Technology in the Discovery of Money Laundering Operations : a Case Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (13), 2009, nr 55, s. 147-158, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty informatyzacji organizacji
Słowa kluczowe
Pranie brudnych pieniędzy, Hurtownie danych, Systemy OLAP, Studium przypadku
Money laundering, Data warehouse, Online analytical processing (OLAP) systems, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono technologię hurtowni danych OLAP użytą do budowy systemu AML (Anti-MoneyLaundering) oraz pokazano konkretne jej zastosowania do przeciwdziałania praniu pieniędzy. W prezentacji wykorzystano System Analizy i Rejestracji Transakcji (w skrócie SART) wykorzystujący Analityczny Serwer SQL (w skrócie ASQL). SART stanowi kompletne narzędzie do przeciwdziałania praniu pieniędzy, spełniające europejskie wymagania legislacyjne. Wśród wybranych problemów omówiono: model hurtowni danych, wspomaganie OLAP, integrację warstwy aplikacyjnej i hurtowni danych oraz analiz OLAP, hurtownię danych łańcuchów transakcji ze wspomaganiem OLAP. (abstrakt oryginalny)

In the paper a few important issues of data warehouse technology for Anti-Money Laundering (AML) applications are presented. The considerations relate to the software platform, called SART Analytical SQL Server, based on the data warehouse technology, OLAP and data mining methods. Architecture and main functionalities of the SART systemare demonstrated using data coming from a bank of information system. The paper describes how to build data warehouse structures to identify suspicious transactions and objects, based on the concepts of multi-dimensional, heterogenic ROLAP cubes and transaction chains. In conclusion, the advantages of the proposed solution are summed up in the context of new trends in OLAP as well as in Business Intelligence research and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander R.C.H., Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation, Ashgate Publ. 2007.
 2. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 3. Inmon W.H., Building the Data Warehouse, Wiley 2005.
 4. Kingdon J., AI fights money laundering, "IEEE Intelligent Systems", May/June 2004.
 5. Korczak J., Merchelski W., Oleszkiewicz B., A new technological approach to money laundering discovery using analytical SQL server, [w:] Advances Information Technologies for Management AITM 2008, eds. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, UE, Wrocław 2008.
 6. Muller W.H., Kalin C.H., Goldsworth J.G. (eds.), Anti-Money Laundering: International Law and Practice, Wiley 2007.
 7. Philippsohn S., Money laundering on the Internet, "Computers & Security" 2001, no. 20.
 8. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://orka.sejm.gov. pl/proc6.nsf/opisy/1660.htm.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, tekst opracowany na podstawie: DzU 2001 nr 113, poz. 1210, zm. DzU 02.32.308, zm. DzU 03.101.935.
 10. Schott P.A., Reference Guide to Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, World Bank Publ. 2006.
 11. The Forty Recommendations, Report Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF-GAFI, http:// www.fatf-gafi.org/.
 12. Turban E. i in., Business Intelligence, Prentice Hall 2007.
 13. Unger B., Busuioc E.M., The Scale and Impacts of Money Laundering, E. Elgar Publ. 2007.
 14. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, tekst opracowany na podstawie: DzU 2000 nr 116, poz. 1216; DzU 2003 nr 153, poz. 1505, 2004 nr 62, poz. 577, nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1203, 2005 nr 183, poz. 1538, 2006 nr 104, poz. 708 i 711, nr 157, poz. 1119.
 15. Wrembel R., Koncilia C., Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures and Solutions, IRM Press 2006.
 16. Zdanowicz J.S., Detecting Money Laundering and Terrorist Financing via Data Mining, Comm. of the ACM, 5/2004, vol. 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu