BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Bernard F. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Technologia informacji w zarządzaniu wartością organizacji
Information Technology in the Organisation Value Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (13), 2009, nr 55, s. 173-189, bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekty informatyzacji organizacji
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością, Zintegrowane systemy informatyczne, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
Enterprise value, Value management, Information integrated system, Formulation of business strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono przemiany w gospodarce spowodowane wdrożeniem systemu zarządzania wartością organizacji, a także globalnym zastosowaniem nowoczesnej technologii informacji (TI). Przedstawiono również nowe formuły organizacji, adekwatne do sieciowego modelu funkcjonowania oraz tworzenia i zarządzania jej wartością. Uzasadniono konieczność odchodzenia od restrukturyzacji i reengineeringu oraz zastępowania tych kierunków zmian przeformułowywaniem strategii organizacji i sektora z udziałem zintegrowanego zastosowania TI. Ponadto zaprezentowano nowy paradygmat strategii i uwarunkowania jej pomyślnej realizacji z punktu widzenia globalnej gospodarki cyfrowej i potrzeb systemu zarządzania wartością organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the changes in the economy due to the implementation of value management system and global application of modern information technology (IT). New formulas of the organization have been also presented in the article. It describes also the need of using modern forms of organization strategy oriented management and the use of modern IT solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
 2. Adamczewski P., W przeddzień wielkiej zmiany, "Computerworld", dodatek specjalny "Strategie i Technologie", IDG Poland SA, K. Szot, Warszawa 1997.
 3. Bartczak I.D., Wspomagać zarządzanie, "Computerworld" 1996, nr 12.
 4. Budziński R., Zarządzanie w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Informatyka i zarządzanie strategiczne, PAN O/Gdańsk, Szczecin 1998.
 5. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 6. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Drucker P., The new organisation, "Harvard Business Review" 1988, No.1, 2.
 8. Greniewski M. J., ERP a teoria chaosu, [w:] Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowiecki, Gdańsk 1999.
 9. Gruchman G.B., Znaczenie doskonalenia procesów w wdrażaniu strategii firmy, [w:] Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk 1999.
 10. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 11. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 12. Hammer M" Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 13. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 14. Kasprzak T" Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji, Studia Informatyki Gospodarczej, Wydawnictwo Nowy Dziennik Sp. z o.o., Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 15. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999.
 16. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 17. Korowicki A., Kubiak B.F., Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych, Uwarunkowania Rozwoju Turystyki Zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej z. 4, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1997.
 18. Krupa K., Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie a zmiany struktur organizacyjnych, Servierr, Warszawa 1997.
 19. Kubiak B. F., Modele i architektura organizacji wirtualnych i międzyorganizacyjnych systemów informacyjnych, [w:] Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym, red. J. Oleński, Studia Informatyki Gospodarczej, Wydawnictwo Nowy Dziennik Sp. z o.o., Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.
 20. Kubiak B.F., Sieci komputerowe i techniki multimedialne w rozwoju organizacji wirtualnych i handlu elektronicznego, [w:] Kolportaż prasy. Nowoczesne techniki i technologie, red., J. Kania, Szczecin Expo, Szczecin 1997.
 21. Kubiak B.F., Korowicki A., Globalizacja rynku i handlu elektronicznego, [w:] Infogryf' 96, t. 1, TNOiK, Szczecin - Kołobrzeg 1996.
 22. Kubiak B.F., Korowicki A., Restrukturyzacja zarządzania procesami gospodarczymi współczesnej organizacji z wykorzystaniem technologii informacji, [w:] Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 23. Kubiak B.F., Korowicki A., Strategia planowania rozwoju firmy i jej systemu informacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica nr 9, 1998a.
 24. Kubiak B.F., Korowicki A., Międzyorganizacyjne systemy informacyjne w rozwoju wirtualizacji, [w:] Modele informacyjne procesów gospodarczych, red. T. Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Institut für Wirtschaftsinformatik Universität des Saarlandes, Warszawa-Saarbrücken 1998b.
 25. Kubiak B.F., Korowicki A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy MRP II w restrukturyzacji procesów współczesnej organizacji, "InfoMan. Systemy Zarządzania Informacją" 1998c, nr 2 i 3.
 26. Kubiak B.F., Korowicki A., The Processes Reconstruction Followed by Business Process Re-Engineering Concept, [w:] BIS' 99, red. W. Abramowicz, AE, Poznań 1999a.
 27. Kubiak B. F., Korowicki A., Działalność gospodarcza w sieci globalnej - stan i perspektywy, [w:] Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999b.
 28. Manganelli R.L., Klein M.M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 29. Müller U.R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 30. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 31. . Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 32. Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 33. Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J., Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 34. Staniszkis W., Corporate Information Resource, [w:] Human-Computer Interaction, red. B. F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk 1999.
 35. Steinbeck H. H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 36. Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, red. A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 37. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
 38. Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu