BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie talentami w organizacji
Managing Talent within Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 810, s. 39-54, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Funkcja personalna, Zarządzanie talentami
Human Resources Management (HRM), Personal function, Talent management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie talentami ma na celu wykorzystanie będących w dyspozycji organizacji indywidualnych zdolności, pasji i motywacji z zamiarem efektywnego ich spożywania w realizacji celów tej organizacji. W organizacjach zatem pojawia się problem identyfikowania i utrzymania pracowników utalentowanych, których wartość dla organizacji jest dostrzegana i skłania do zrekonfigurowania zadań funkcji personalnej. Celem artykułu jest próba sformułowania poddającego się operacjonalizacji pojęcia pracownika utalentowanego i określenia zmian w sposobie sprawowania funkcji personalnej wobec nowych wyzwań. (fragment tekstu)

Employee knowledge is increasingly becoming a source of competitive advantage for organisations. This explains the increasing role of knowledge and learning processes, which enable the value of employees to be gradually discovered; their knowledge is untypically structured and extensive, albeit difficult to identify and measure. Talented employees, who have tacit knowledge and who enrich that knowledge and use it for the good of the organisation become key to the organisation’s success as well as a challenge for it. The main issue is how to define talent and how to shape the human resources function in order to help organisations identify and develop talent. The aim of this article is to attempt to formulate a notion of the talented employee that can be applied in practice and to define changes in the method of exercising the human resources function in response to emerging needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achter J. A., Lubiński D. [2005], Blending Promise with Passion: Best Practices for Counselling Intellectually Talented Youth [w:] Career Development and Counselling. Putting Theory and Research to Work, red. S.D. Brown, R.W. Lent, Wiley, Hoboken, New York.
 2. Amabile T. [1983], The Social Psychology of Creativity, Springer-Verlag, New York.
 3. Berger L., Berger D. [2004], The Talent Management Handbook, McGraw-Hill.
 4. Borkowska S. [2007], O jakości zarządzania talentami, ref. niepublikowany.
 5. Boudreau J.W. [2005], Talentship and the New Paradigm for Human Resource Management: From Professional Practices to Strategic Talent Decision Science, „Human Resource Planning”, vol. 28.
 6. Brown P., Hesketh A., Williams S. [2004], The Mismanagement of Talent. Employability and Jobs in Knowledge Economy, Oxford University Press, Oxford.
 7. Cheese P., Thomas R., Craig E. [2008], The Talent Powered Organization, Kogan Page, London.
 8. Chełpa S. [2005], Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 9. Dawid J.W. [1996], Inteligencja, wola i zdolność do pracy, Ossolineum, Wrocław.
 10. Gardner H. [1983], Frames of Mind, Basic Books, New York.
 11. Goffe R., Jones G. [2007], Leading Clever People, „Harvard Business Review” March.
 12. Gutteridge T., Leibowitz Z., Shore J. [1993], Organizational Career Development, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 13. Hollingworth L.S. [1926], Gifted Children: Their Nature and Nurture, Macmillan, New York.
 14. Huselid M.A., Beatty R.W., Becker B.E. [2005], Players or Positions? The Strategic Logic of Workforce Management, „Harvard Business Review”, December.
 15. Juchnowicz M. [2005], Motywowanie do rozwoju [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 16. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł. [2005], Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 17. Kaye B., Jordan-Evans S. [2002], Retention in Tought Times: Here’s What 25 Global Talent Leaders Say about Keeping Good People - Especially Now, „Training & Development”, January, vol. 56.
 18. Kopaliński W. [1989], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 19. Kowalska-Marrodan M. [2005], Zarządzanie talentem na najwyższych szczeblach organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 20. Kozioł M. [2006], Talent Relationship Management jako nowa koncepcja rekrutacyjna przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 719, Kraków.
 21. Kwiecień K. [2005], Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 22. Listwan T. [2005], Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 23. Malinowska-Parzydło J. [2005], Zarządzanie talentami i pracownikami wiedzy w praktyce firm medialnych [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 24. Maliszewska E. [2005], Zarządzanie talentami - rozważania praktyka [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 25. Maślanka K., Skudlik T. [2005], ING inwestuje w talenty [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 26. Miller D. [1998], Organizacja przyszłości: kameleon w całej swej okazałości [w:] Organizacja przyszłości, red. R. Beckard, M. Goldsith, F. Hasselbein, Business Press, Warszawa.
 27. Miś A. [2004], Zarządzanie karierą w organizacji nowego typu: od kompetencji do kariery po kapitał karier [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami: perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 28. Miś A. [2000], Ocenianie dla rozwoju, „Humanizacja pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 4.
 29. Miś A. [2006], Kształtowanie karier w organizacji [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
 30. Mroczek M. [2007], Firma dla najlepszych, najlepsi dla firmy. Pozyskiwanie i rozwój talentu - studium przypadku British American Tobacco Polska, „Personel”, nr 2.
 31. Nęcka E. [2004], Twórczość [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 32. Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu [2005], red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 33. Polanyi M. [1966], The Tacit Dimension, Routlege and Kegan Paul, London.
 34. Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań [2004], red. A.E. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Schein E. [2006], Career Anchors, Wiley & Sons, San Francisco.
 36. Senge P. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 37. Sienkiewicz Ł. [2007], Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1 (5).
 38. Stegenka A. [2005], Jak utrzymać talenty, jak budować ich zaangażowanie i lojalność [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 39. Tannenbaum A.J. [1986], Giftedness: A Psychological Approach [w:] Conceptions of Giftedness, red. R.J. Sternberg, J.E. Davidson, Cambridge University Press, Cambridge.
 40. Terman L. [1954], The Discovery and Encouragement of Exceptional Talent, „American Psychologist”, nr 9.
 41. Thorne K., Pellant A. [2007], The Essential Guide to Managing Talent. How Top Companies Recruit, Train & Retain the Best Employees, Kogan Page, Londyn i Filadelfia.
 42. Zarządzanie talentami [2005], red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu