BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauli Urban (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
Human Resources Development Policy in Polish Organisations vis-á-vis the Possibility of Obtaining Financial Resources from the European Social Fund
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 810, s. 85-100, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka rozwojowa przedsiębiorstwa, Szkolenie pracowników, Planowanie zasobów ludzkich, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Human Resources Management (HRM), Enterprise development policy, Manpower training, Human resources planning, European Social Fund (ESF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówione zostaną wybrane działania realizowane w ramach procesu szkoleniowego, których jakość wpływa na efektywność rozwoju kapitału ludzkiego. Wykorzystane zostaną również częściowe wyniki analizy badań empirycznych, które prowadzone były w ramach projektu „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” realizowanego w ramach PO „Rozwój zasobów ludzkich” przez Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. Wyniki te pozwolą na porównanie (w wybranych obszarach) praktyki w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach z założeniami umożliwiającymi uzyskiwanie wysokiej efektywności. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the factors that could impact on limiting the effectiveness of human resources development in Polish enterprises. Access to financial resources under the European Social Fund’s operational programmes has meant that many Polish firms have become active in developing their employees whilst concentrating solely on current problems. However, Polish enterprises should instead focus on developing long-term development plans in order to raise competitiveness and adjust to the changing environment. In this article, the author combines an analysis of selected areas of the training process, which have a key impact on the effectiveness of human capital development, with the results of empirical research. These results reveal the disparity between the model approach to human resources development in organisations and the practice of Polish firms, which can undoubtedly make it harder for them to take advantage of the opportunities they have. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Bee F., Bee R. [1994], Training Needs Analysis and Evaluation, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 3. Human Resources Development [1999], red. J.P. Wilson, Kogan Page.
 4. Kossowska M., Soltysińska I. [2002], Szkolenie pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Lundy O., Cowling A. [2000], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 6. Mayo A. [2001], The Human Value of the Enterprise, Nicholas Brealey Publ., London.
 7. Pocztowski A. [2006], Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy - szanse i bariery [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi - teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 8. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 9. Rae L. [1999], Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom wydawniczy ABC, Kraków.
 10. Sloman M. [1997], Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Urbaniak B., Bohdziewicz P. [2006], Standardy zarządzania pracownikami wyznaczane w Konkursie Lider ZZL [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi - teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu