BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron-Grabowska Beata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza wpływu zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych
Analyses of Influence of Inventory Management on Financial Results of Electric Energy Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 226, s. 171-184, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo energetyczne, Zarządzanie zapasami, Zapasy, Rentowność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Energy distribution companies, Inventory management, Inventories, Enterprise profitability, Enterprises financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Przeanalizowano zarządzanie zapasami w tego typu przedsiębiorstwach oraz ich rentowność i płynność finansową. Ustalono, że zarządzanie zapasami stanowi jeden z kluczowych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, ze względu na bezpośredni wpływ tych procesów na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych.

The article deals with problems connected with inventory management in enterprises of energy sector, due to constantly changing environment of their functioning, which is one of the most important issues in enterprises in next few years. Inventory management sway circulating assets in enterprises of energy sector. The article shows in what degree inventory management influence on profitability of research enterprises. It is pointed at relations between finance liquidity and inventory management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Rentowność i płynność finansowa jako warunek funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2004, nr 43.
  2. Barad M., Sapir D. E., Flexibility in logistic systems-modeling and performance evaluation, "International Journal of Production Economies" 2003, Vol. 85, No. 3.
  3. Imai M., Cemba Kajzen, MT Biznes, Warszawa 2006.
  4. Kurzak L., Diagnosis of the state of Polish energy sector and the perspectives of its development, [w:] Production and Service Processes in Enterprise, L. Kurzak (red.), Wydawnictwo WZPCz, Częstochowa 2006.
  5. Kwinta W., Energia w obrocie, "Energia & Przemysł" 2006, nr 12.
  6. Kwinta W., Senny rynek energii elektrycznej, "Energia & Przemysł" 2006, nr 3.
  7. Nowakowska-Grunt J., Selected Marketing-Logistic Management Concepts, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
  8. Sierpińska M., Wędzki D.. Zarządzanie plynnością finansową w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  9. Zielińska D., Brak standardów utrudnia informatyzację, "Energia & Przemysł" 2006, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu