BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bołtromiuk Artur (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000
The Biebrzański National Park as an Example of Integration of Protection and Agricultural Functions in the Natura 2000 Areas
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 1, s. 131-145, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Program Natura 2000, Obszary chronione, Gospodarstwa rolne
National parks, Natura 2000 Networking Programme, Protected area, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zostały przedstawione relacje między funkcją ochronną a funkcją rolniczą realizowaną na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Siła i charakter oddziaływań rolnictwa na środowisko są bowiem szczególnie istotne na cennych przyrodniczo obszarach wrażliwych na ingerencję człowieka. Omówiono pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze rolnictwa ekstensywnego wspieranego polityką rolną Unii Europejskiej w ramach programów rolnośrodowiskowych, które w niewielkim stopniu ingeruje w procesy przyrodnicze i sprzyja zachowaniu równowagi środowiskowej. Wartość tego typu rolniczego gospodarowania przejawia się głównie w utrzymaniu walorów krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk, co jest niezwykle ważne w odniesieniu do obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the relations between the protection and agricultural activities pursued on the territory of the Biebrzański National Park. The strength and character of agriculture’s impact on the environment are particularly important in the areas of great natural value that are sensitive to man’s interference. The author discusses the positive influence exerted on the natural environment by extensive agriculture supported by the agricultural policy of the European Union through agricultural-environmental programmes which ensure minimal interference in the natural processes and which are conducive to the preservation of environmental equilibrium. The value of this type of agricultural activity consists chiefly in the preservation of the qualities of an agricultural landscape and biological diversity of species and habitats, which is extremely important in the case of areas covered by the European Ecological Network Natura 2000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lachmann L., 2010: Możliwości finansowania ochrony przyrody poprzez wykorzystanie biomasy z bagien biebrzańskich. Maszynopis. RSPB, OTOP, Goniądz.
  2. Matuszkiewicz AJ. i inni, 2000: Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Operat: Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych. Maszynopis. NFOŚiGW, BPN, Warszawa.
  3. Sidor T., 2010: Doświadczenia BPN z odnową przyrody na gruntach wydzierżawionych. Maszynopis. BPN, Goniądz.
  4. Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy z dnia 25.02.2009 roku w sprawie wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa w zarządzie BPN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu