BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisperska-Moroń Danuta (red.)
Tytuł
Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, 203 s., rys., tab., bibliogr. s. 195-203
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo wirtualne, System informacyjny przedsiębiorstwa, Logistyka w łańcuchu dostaw, Informatyzacja, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Przegląd literatury
Supply chain, Virtual enterprise, Information system of enterprises, Logistics in supply chain, Informatization, Multi-dimensional statistical analysis, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono koncepcję wirtualnych łańcuchów dostaw. Zanalizowano różne aspekty technologii informacyjno-komunikacyjnej jako narzędzia rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw. Przedstawiono zakres podstawowych kompetencji logistycznych, które powinny towarzyszyć firmom w wirtualnych łańcuchach dostaw. Omówiono oddziaływanie sektora Transport – Spedycja – Logistyka na rozwój wirtualnych łańcuchów dostaw. Dokonano oceny czynników rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achrol E.S.: Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments. "Journal of Marketing" 1991, Vol. 55.
 2. Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. PWE, Poznań 2001.
 3. Adamczyk M.: Charakterystyka organizacji wirtualnej. "Gazeta IT" 2005, nr 9 (39).
 4. Adamczyk J.: CRM w ujęciu klasycznym i internetowym. W: Electronic Commerce: Teoria i zastosowania. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002.
 5. Adelman M.A.: Concept and Measurement of Vertical Integration. Business Concentration and Price Policy. National Bureau Committee for Economic Research. Princeton University Press, Princeton, NJ 1995.
 6. Aitken J.: Supply Chain Integration within the Context of a Supplier Association. Cranfield University 1998.
 7. Aitken J., Christopher M, Towill D.: Understanding, Implementing and Exploiting Agility and Leaness. "International Journal of Logistics" 2002, Vol. 5, No. 1.
 8. Bal J., Wilding R., Gundry J.: Virtual Teaming in the Agile Supply Chain. "International Journal of Logistics Management" 1999, Vol. 10, No. 2.
 9. Baldwin C.Y., Clark K.B.: Managing in an Age of Modularity. "Harvard Business Review" 1997, Vol. 75, No. 5.
 10. Ballou R.H.: Business Logistics Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1992.
 11. Bartczak K.: Mobilne społeczeństwo informacyjne a transport towarowy. "Spedycja i Transport" 2001, nr 12.
 12. Bassett G.: Operations Management for Service Industries. Competing in the Service Era. Quorum Books, Westport, Connecticut 1992.
 13. Bhatt G.D.: Business Process Improvement Through Electronic Data Interchange (EDI) Systems: An Empirical Study. "International Journal of Supply Chain Management" 2001, Vol. 6, No. 2.
 14. Bielecki W.: Procesy wirtualizacji w zarządzaniu i przedsiębiorczości. W: Społeczeństwo informacyjne. Red. L. Zacher. Warszawa 1999.
 15. Black J.A., Edwards S.: Emergence of Virtual Network Organizations: Fad or Future. "Journal of Organizational Change Management" 2000, Vol. 13, No. 6.
 16. Bleicher K.: Das Konzept Integriertes Management. Campus Verlag, Frankfurt 1991.
 17. Bowersox D.J., Cooper M.B.: Strategic Marketing Channel Management. McGraw-Hill, Inc., New York 1992.
 18. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C: Classification and Regression Trees. CRC Press, London 1984.
 19. Brutsch D., Frigo-Mosca F.: Virtuelle Organisation in Praxis. "10 Management" 1996, No. 9.
 20. Brzozowski M.: Istota organizacji wirtualnej. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2.
 21. Buchanan B., Shortliffe: Rule-based Expert Systems. Addison-Wesley, Massachusetts 1989.
 22. Cahill J.M.: Virtual Supply Chains Drive E-business. "Transportation and Distribution" 2000, Vol. 41, No. 5.
 23. Całka L., Kuchta P.: Poczta elektroniczna. Helion, Gliwice 1997.
 24. Caridi M., Cigolini R.: Improving Materials Management Effectiveness. A Step Towards Agile Enterprise. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 7.
 25. Chandrashekar A., Schary Ph.B.: Toward the Virtual Supply Chain: The Convergence of IT and Organization. "International Journal of Logistics Management" 1999, Vol. 10, No. 2.
 26. Chłodnicki M.: Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów. AE, Poznań 2004.
 27. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. "PCDL" 2000.
 28. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005.
 29. Christopher M., Towill D.R.: Supply Chain Migration from Lean and Functional to Agile and Customised. "International Journal of Supply Chain Management" 2000, Vol. 5 No. 4.
 30. Clarke M.P.: Virtual Logistics. An Introduction and Overview of the Concepts. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1998, Vol. 28, No. 7.
 31. Cooper M.C., Ellram L.M.: Characteristics of Chain Management and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy. "International Journal of Logistics Management" 1993, Vol.4, No. 2.
 32. Collins J., Youngdahl B., Jamison Sc., Mobasher B., Gini M.: A Market Architecture for Multiagent Contracting. 1998.
 33. Li F., Wiliamson H.: New Collaboration Between Firms: The Role of Interorganizational Systems. 1999.
 34. Shen W., Ulieru M., Norrie D., Kremer R.: Implementing the Internet Enabled Supply Chain Through a Collaborative Agent System. Proceedings Third International Conference on Autonomous Agents, Seattle, WA, Workshop on Agents for Electronic Commerce and Managing the Internet-Enabled Supply Chain.
 35. Croom S.R.: The Impact of E-business on Supply Chain Management. An Empirical Study of Key Developments. "International Journal of Operations & Production Management" 2005, Vol. 25, No. 1.
 36. Czubata A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 1996.
 37. Darr W.: Integrierte Marketing - Logistik: Auftragsabwicklung als Elemet der marketing - logistischen - Strukturplanung. Deutscher Universitats Verlag, Wisbadan 1992.
 38. Dolińska M.: Technologie informacyjne w logistyce tynkowej. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 1.
 39. Dolińska M.: Rozwój organizacji wirtualnych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 3.
 40. Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa 1998.
 41. Ekonomika transportu. Red. A. Piskozub. WkiŁ, Warszawa 1979.
 42. E-markets Poised to Evolve into Virtual, Integrated Supply Chains. "Corporate EFT Report" 2000, Vol.20, No. 15.
 43. Entwurf Vertrag über eine Verfassung fur Europa vom Europaischen Konvent im Konsensverfahren angenommen am 13. Juni und 10 Juli 2003 dem Presideten des Europaischen Retes in Rom uberreicht: 18 Juli 2003. Europeischen Konvent. Am Fur amtliche Veroffetlichungen der Europaischen Gemeinschaften, Luksemburg 2003.
 44. Eser W.T.: Regionale Disparitäten in den mitten und osteuropaischen Landern und die Osterweiterungsstrategi der Europaischen Union. Schriftenriche des Zentrums fur Europaische Studien. Universität Trier, Trier 1998.
 45. Fertsch M.: Wymiary łańcucha dostaw. Międzynarodowa Konferencja nt. Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Materiały konferencyjne. Tom II. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 46. Fey P.: Logistik - Management und integrierte Unternehmenplanung. Verlag Barbara Kirsch, München 1989.
 47. Fitzpatrick W.M., Burke D.R.: Form, Functions, and Financial Performance Realities for the Virtual Organization. "SAM Advanced Management Journal" 2000, Vol. 65, No. 3.
 48. Ganeshan R.: Managing Supply Chain Inventories: A Multiple Retailer, one Warehouse, Multiple Supplier Model. "International Journal of Production Economics" 1999, Vol. 59.
 49. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. AE, Wrocław 2004.
 50. Gattorna j.: Living Suppply Chains. Prentice Hall, London 2006.
 51. Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 52. Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa. PWE, Warszawa 2004.
 53. Gordon A.D.: A Review of Hierarchical Classification. "Journal of the Royal Statistical Society" 1987.
 54. Grabiński T.: Metody taksonometrii. AE, Kraków 1992.
 55. Greis N.P., Kasarda J.D.: Enterprise Logistics in the Information Era. "California Management Review" 1997, Vol. 39, No. 3.
 56. Hałas E., Swarcewicz R.: ECR - Efektywna strategia obsługi klienta. Systemy logistyczne kluczem do rozwoju gospodarczego. Materiały konferencyjne. III Międzynarodowa konferencja 'Logistics '96'. Warszawa 30-31.05.1996.
 57. Harland C: Supply Chain Operational Performance Roles. "Integrated Manufacturing Systems" 197, Vol. 8, No. 2.
 58. Ho D., Au K.F., Newton E.: The Process and Consequences of Supply Chain Visualization. "Industrial Management & Data Systems" 2003, Vol. 103, No. 6.
 59. van Hoek r.: E-supply Chains - Virtually Non-existing. "International Journal of Supply Chain Management" 2001, Vol. 6, No. 1.
 60. van Hoek R.I.: Logistics and Virtual Integration. Postponement, Outsourcing and the Flow of Information. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1998, Vol. 28, No. 7.
 61. Hotelling H.: Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components. "Journal of Educational Psychology" 1993, Vol. 24.
 62. Hopeja M., Martan L.: Przedsiębiorstwo. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999.
 63. IMS: IMS Project. Intelligent Manufacturing Systems 1996. http://www.ims.org
 64. Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Red. Nowicki. PWN, Warszawa 1998.
 65. International Logistics and Supply Chain Management. Red. J. Dinwoodie, J. Challacombe, E. Madejski, D. Song. The Chartered Institute of Transport and Logistics, Corby 2005.
 66. Internet na kołach. "Rzeczpospolita". Dodatek "Logistyka, Transport, Spedycja" nr 1/62 z 14.3.2002.
 67. Jackson B.B.: Winning and Keeping Industrial Customers. Lexington Books, Lexington MA 1985.
 68. Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa 1993.
 69. Jarillo J.C.: On Strategic Networks. "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 9.
 70. Johnson H.R., Vitale M.R.: Creating Competitive Advantage with Interorganizational Information Systems. "MIS Quarterly" 1993, Vol. 12, No. 2.
 71. Kalakotla R., Whinston A.B.: Frontiers of Electronic Commerce. Addison-Wesley. Reading 1996.
 72. Kail J.: Reklama. PWE, Warszawa 1994.
 73. Kamiński R.: Organizacja wirtualna -wady i zalety. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 5.
 74. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Placet, Warszawa 2002.
 75. Kirby H.: Virtual Vertical Integration Promises Best of Both Worlds. "Works Management" 1999, Vol. 52, No. 6.
 76. Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. AE, Katowice 1999.
 77. Kisperska-Moroń D.: Łańcuchy dostaw czy łańcuchy podaży? Annales. Oeconomia, Lublin 2003, Vol. 37.
 78. Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki R.: Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych. AE, Katowice 2003.
 79. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 80. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Metody projektowania i wdrażania systemów. Placet, Warszawa 1999.
 81. Klein Ch., Kruger L.: Schriftenriche des Zentrums für Europäische Studien. Universität Trier, Trier 1998.
 82. Koestler A.: The Ghost in the Machine. Arkana Books, London 1989.
 83. Kohler T., Best R.: Electronic commerce: koncepcje, realizacje i wykorzystanie w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2001.
 84. Kolonko J.: Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. PWN, Warszawa 1980.
 85. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Wydawnictwa Naukowo--Techniczne, Warszawa 2000.
 86. Korzeń Z.: Zastosowanie sztucznej inteligencji w logistyce. Część I. "Logistyka" 1997, nr 4.
 87. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Warszawa 1975.
 88. Kropiwnicki A.: Klub Maybacha. "Wprost" 2003, nr 12.
 89. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992.
 90. Kubiak B., Korowicki A.: Trendy rozwojowe współczesnej organizacji. W: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Red. B. Kubiak. UG, Gdańsk 2003.
 91. Kumar K., Dissel H.G.: Sustainable Collaboration: Managing Conflict and Cooperation in Interorganizational Systems. "MIS Quarterly" 1996, Vol. 20, No. 3.
 92. Kulisiewicz T.: Na wielką skalę. "Przegląd Rynku Informatyki i Telekomunikacji. Teleinfo" 1998, nr 13.
 93. Kulisiewicz T.: Portale korporacyjne w Polsce i na świecie. "MigutMedia" 2003.
 94. La Londe B.J., Masters J.M.: Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1994, Vol. 24, No. 7.
 95. La Londe B.J., Polen T.L.: Issues in Supply Chain Costing. "International Journal of Logistics Management" 1996, Vol. 7, No. 1.
 96. Lambert D.M., Stock J.R.: Strategic Logistics Management. McGraw-Hill.
 97. Lawrence P.R., Lorsch J.W.: Organizations and Environment: Managing Differerntiations and Integration. Harvard Business School, Boston, MA 1967.
 98. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Difin, Warszawa 2003.
 99. Lee H.L., Padmanabhan V., Hang S.: The Bullwhip Effect in Supply Chains. "Sloan Management Review" 1997, Spring.
 100. Lessen R.: A Foreword. In: P. Graham: Integrative Management. Creating Unity from Diversity. Basil Blackwell, Oxford 1991.
 101. Leyland V.: Elektroniczna wymiana dokumentacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
 102. Logistics in Service Industries. Red. P.A Smith. Council of Logistics Management, Oak Brook 1991.
 103. Loh W.-Y., Vanichestakul N.: Tree-structured Classification via Generalized Discriminant Analysis. "Journal of the American Statistical Association" 1988, Vol. 83.
 104. Lummus R.R., Krumwiede D.W., Vokurka R.J.: The Relationship pf Logistics to Supply Chain Management: Developing a Common Industry Definition. "Industrial Management and Data Systems" 2001, Vol. 1001, No. 8.
 105. Lummus R.R., Alber K.L.: Supply Chain Management: Balancing the Supply Chain with Customer Demand. The Educational and Resource Foundation of AP1CS, Falls Church 1997, VA.
 106. Making Electronic Data Interchange Facilities Available to All. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1997, Vol. 27, No. 2.
 107. Mason-Jones R., Towill D.R.: Information Enrichment. "International Journal of Supply Chain Management." 1997, Vol. 2, No. 4.
 108. Marketing usług profesjonalnych. Kultura organizacji - osobowość profesjonalisty. Red. K. Rogozińskii. AE, Poznań 2001.
 109. McCormack K., Johnson W., Walker W.T.: Supply Chain Networks and Business Process Orientation: Advances Strategies and Best Practices. St. Lucie Press, Boca Raton, FL 2003.
 110. Mentzer J.T.: Supply Chain Management. Sage Publications, Thousand Oaks California 2001.
 111. Millen R.A., Ukena J.: EDI Usage in the Motor Carrier Industry: A Comparison of Practice. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1995, Vol. 25, No. 6.
 112. Millson M.R., Wilemon D.: The Impact of Organizational Integration and Product Development Proficiency on Market Success. "Industrial Marketing Management" 2002, Vol. 31, No. 1.
 113. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 114. Murphy J.: Internet Technology Both Forces and Enables Transformation of Supply Chain. Global Logistics and Supply Chain Strategies, 2000, March.
 115. Mynarski S.: Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa 1979.
 116. Niestrój P.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 117. Nissen M.E.: Beyond Electronic Disintermediation Through Multi-agent Systems. "Logistics Information Management" 2001, Vol. 14, No. 4.
 118. Nissen M.E.: Agent Based Supply Chain Integration. "Journal of Information Technology Management".
 119. Norman D.E., Jones R.J.: Bussines Logistics Concepts and Viewpoints. Allyn &Bacon, Inc., Boston 1969.
 120. Organizacja i sterowanie produkcją. Red. M. Brzeziński. Placet, Warszawa 2002.
 121. Overby J.W., Min S.: International Supply Chain Management in an Internet Environment. A Network-oriented Approach to Internationalization. "International Marketing Review" 2001, Vol. 18, No. 4.
 122. Paik S., Bagchi P.K.: Understanding the Causes of the Bullwhip Effect in a Supply Chain. "International Journal of Retail & Distribution Management" 2007, Vol. 35, No. 4.
 123. Parker R.: Transparent Supply Chain' Prediction. Supply Management, London 2001.
 124. Parsons T.: Structure and Process in Modern Societes. Free Press, Glencoe 1960.
 125. Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 126. Perechuda K.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Placet, Warszawa 2000.
 127. Petrykowski R., Przybył T.: Operator logistyczny pomaga dostawcy na przykładzie współpracy Wurth-Spedpol. "Logistyka" 2000, nr 6.
 128. Pfohl H.Ch.: Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, sieć. Międzynarodowa Konferencja 'Logistics 98'. Katowice 1998.
 129. Piecha J.: Mikrokomputery i sieci lokalne. US, Katowice 1998.
 130. Pikoń N.: Abc Internetu. Helion, Gliwice 1997.
 131. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1994.
 132. Płoszajski P.: Zdążyć przed rewolucją. "Życie Gospodarcze" 2000, nr 13.
 133. Podstawy zarządzania organizacjami. Red. B. Gliński i B. Kuc. PWE, Warszawa 1990.
 134. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Red. H. Bieniok. AE, Katowice 1998.
 135. Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw (część II). Benchmarking kwalifikacji logistycznych w procesie integracji łańcucha dostaw. Raport badawczy. AE, Katowice 2005.
 136. Porter M.E.: Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 137. Porter M.E.: Strategie konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentom. PWE, Warszawa 1992.
 138. Power D.: Determinants of Business-to-business E-commerce Implementation and Performance: A Structural Model. "Supply Chain Management: An International Journal" 2005, No. 10/2.
 139. Presley A.R., Liles D.J.: A Holon Based Process Modeling Methodology. "International Journal of Operations and Production Management" 2001, Vol. 21, No. 5/6.
 140. Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.Grudzewskii i I. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 141. Raol J.M., Koong K.S., Liu L.C., Yu Ch.S.: An Identification and Classification of Enterprise Portal Functions and Feature. 2002, Vol. 102, No. 7.
 142. Removing the Barriers. Red. J.M. Masters. Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Transportation and Logistics Educators Conference, Council of Logistics Management, Oak Brook 1998.
 143. Revolution der Unternehmenskultur. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1993.
 144. Ricks J.E.: Electronically Developer Theory and Procedure for Distribution Channel Management via Electronic Data Interchange Linkage. "Logistics Information Management" 1997, Vol. 10, No. 2.
 145. Rogoziński K.: Nowy marketing usług. AE, Poznań 1998.
 146. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 147. Rusinko CA.: Mechanisms that Facilitate Design for Manufacturing: An Exploratory Study. The Pennsylvania State University, State College 1992 (niepublikowana).
 148. Rutkowski K.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 12.
 149. Rydzkowski W., Trzuskawska-Grzesińska A.: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4 PL na świecie i w Polsce. Polski Kongres Logistyczny. Logistics 2008: Nowe wyzwania - nowe rozwiązania. Poznań 7-9 maja 2008.
 150. Saabeel W., Verduijn T.M., Hagdorn I., Kumar K.: A Model of Virtual Organization - A Structure and Process Perspective. "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 2002, nr 1. www.virtual-organization.net
 151. Sako M.: Prices, Quality and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan. Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 152. Sanctis G. De, Monge P.: Introduction to the Special Issue: Communication Processes for Virtual Organizations. "Organisation Science" 1999, Vol. 10, No. 6.
 153. Shepherd J.C.: Database Management. Theory and Application. Irwin Homewood, IL 60430 Boston.
 154. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOIK - Dom Organizatora, Toruń 2002.
 155. Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 1999.
 156. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
 157. Stevens G.C.: Integrating the Supply Chain. "International Journal of Physical Distribution and Materials Management" 1999, Vol. 19, No. 9.
 158. Strategie - pomysł na HP Polska. "PC Kurier" 1998, nr 14.
 159. Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pankowska, H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 160. Thompson J.D.: Organizations in Action. McGraw-Hill, New York 1967.
 161. Townsend A.M., Samuel M., Hendricksen A.N.: Virtual Teams: Technology and the Workplace of the Future. "Academy of Management Executive" 1998, Vol. 12, No. 8.
 162. Trzcieliński S.: Kultura sprzyjająca uczeniu się organizacji - krok w kierunku przedsiębiorstwa przyszłości. Zeszyty Naukowe. Politechnika Poznańska, Poznań 2001, nr 30.
 163. Ulieru M., Brennan R.W., Walker S.S.: The Holonic Enterprise: A Model for Internet-enabled Global Manufacturing Supply Chain and Workflow Management, integrated Manufacturing Systems" 2002, Vol. 13, No. 8.
 164. Vandermerwe S., Lovelock Ch., Taishoff M.: Competing Through Services. Strategy and Implementation. Prentice Hall, New York 1994.
 165. Vermond K.: Survey Says: Career Paths in Logistics are Changing and so are the People Being Hired. "Supply Chain & Logistics Journal" 1999, Summer.
 166. Walker W.: Measuring Performance In Chaotic Networks. "Ascet" 2003, Vol. 5, 7/26.
 167. Walker W.: Supply Chain Flexibility. "Ascet" 2004, Vol. 6/15.
 168. Wassenaar A.: Understanding and Designing Virtual Organization Form. "Newsletter" 1999, No. 1. www.virtual-organization.net
 169. Watson-Manheim M.B., Chudoba K.M., Crowston K.: Discontinuities and Continuities: A New Way to Understand Virtual Work. "International Technology and People" 2002, Vol. 15, No. 3.
 170. Weber M.M.: Measuring Supply Chain Agility In the Virtual Organization. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 7.
 171. Wierzbicki T.: Systemy informatyczne zarządzania. PWE, Warszawa 1985.
 172. Wilson T.: Service Links Virtual 'Demand Chain'. InternetWeek. Manhasset, Sep. 13, 1999.
 173. World Class Logistics: The Challenge of Managing Continuous Change. Council of Logistics Management, Oak Brook 1995.
 174. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstwa. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992.
 175. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000.
 176. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 177. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1997.
 178. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 179. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 180. Zoller A. Werner.: Strategische Absatzmarktpanung: Kunden und Wettbewerbsanalyse für Logistikunternehmen. Springer-Verlag, Berlin 1990.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu