BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Adam (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Sieć Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski
Natura 2000 in the Opinion of Local Entrepreneurs Operating in the Green Lungs of Poland Region
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 1, s. 187-201, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Program Natura 2000, Przedsiębiorczość lokalna, Obszary wiejskie, Badanie opinii
Natura 2000 Networking Programme, Local entrepreneurship, Rural areas, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sieć Natura 2000 stanowi elementarną formę ochrony zasobów naturalnych, obok parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Wdrożenie tego systemu ujawniło jednak pewne formalne ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej, choć należy w nim widzieć także potencjalne korzyści. Jako wstęp do dyskusji o roli sieci Natura 2000 w funkcjonowaniu wiejskiej gospodarki można potraktować prezentację opinii i ocen jej dotyczących, formułowanych przez lokalnych przedsiębiorców z regionu Zielonych Płuc Polski. Głównym celem badania było ustalenie stopnia znajomości pojęcia sieć Natura 2000 wśród przedsiębiorców oraz przedstawienie ich opinii o ocenie wpływu tej sieci na rozwój gmin, życie wiejskich społeczności i przedsiębiorczość pozarolniczą w kategoriach potencjalnych korzyści i zagrożeń. (abstrakt oryginalny)

The Natura 2000 network constitutes an elementary form of the protection of natural resources, together with national parks, landscape parks and reserves. However, the implementation of this system has revealed some formal limitations to the development of non-agricultural economic activity although it certainly should be seen also as the source of potential benefits. The presentation of assessments and opinions on Natura 2000 formulated by local entrepreneurs operating in the Green Lungs of Poland region can be treated as an introduction to the discussion on the network’s role in the functioning of rural economy. The main aim of a survey that helped collect these opinions was to establish how well the notion Natura 2000 was known to entrepreneurs, and to learn what they thought about the potential advantages and threats posed by the influence of the Natura 2000 network on the development of communes, on the life of rural communities and non-agricultural economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bołtromiuk A., 2009: Świadomość ekologiczna Polaków - Zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa (http: //www.ine-isd.org.pl/index_ekoherku-les. php? dzial=2&kat=34&art=l 10).
  2. Odpowiedź ministra środowiska na interpelacją nr 840 z 4 lutego 2008 roku w sprawie rekompensaty dla właścicieli i zarządzających gruntami objętymi obszarem Natura 2000 przedłożoną przez posła Jerzego Antoniego Gosiewskiego (http: //orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0A-6D663D).
  3. Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 7836 z 13 lutego 2009 roku w sprawie włączenia do sieci Natura 2000 potencjalnego obszaru Wysoczyzną Elbląska, przedłożoną przez posła Zbigniewa Babalskiego (http: //orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/57EB713D).
  4. Żołnierski A., 2009: Znaczenie sektora MŚP w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu