BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Tradycyjne a nowoczesne koncepcje motywowania
Traditional and Modern Motivating Concepts
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 29-36, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Lojalność pracowników, Motywacje, Motywowanie pracowników, Motywacje płacowe, Motywacje pozapłacowe, Badania ankietowe
Employee loyalty, Motivation, Motivating employees, Motivating by pay, Nonwage motivations, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na złożoność pojęcia motywowania pracowników. Przeanalizowano różnicę pomiędzy tradycyjnymi a nowoczesnymi koncepcjami motywowania oraz przedstawiono na ten temat opinie pracowników dwóch jednostek budżetowych w Poznaniu. W wyniku sondaży opinii wskazano na czynniki motywujące pracowników do pracy oraz przedstawiono rozmaite mankamenty i niedociągnięcia, które należy usunąć, aby usprawnić ich motywację. Zarówno w jednostce X jak i Y przeprowadzone badania środowiskowe wskazują podobne wyniki. (abstrakt oryginalny)

Summing-up the dissertation about modern and traditional ways of motivating the employees, it needs to be said that the employees of budget units do not see motivating as something positive. Researches show some deficiencies that should be removed so the work of lower rank employees could be facilitated. 38% of respondents indicated that people are motivated by needs of a higher order. The most important reasons for people to work are: possibility of satisfying their needs and aspiring to self-realization. Also 37% of respondents admitted that workers are motivated to work by making aims that are accepted and possible to achieve by themselves. Japanese way as well as the theory of setting goals put emphasis on employees' participation. It should be based on moderate level of difficulty so that a worker could accept and realize them. This way of proceeding allows managers to adjust system of prizes to assigned duties and to control system of justice. Supervisors should give the employees a chance to show their skills in making simple managerial decisions. It would arouse the trust which after some time would bring intended results and employees would feel appreciated and their sense of self-realization would give positive results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czy poczucie sprawiedliwości motywuje do pracy, http://praca.gratka.pl/tresc/art/czy-poczucie-sprawiedliwosci-motywuje-do-pracy-7377.html, [12.02.2009].
  2. Kopijer P., Motywacja po japońsku, wzór dla polskich przedsiębiorstw, "Personel", nr 3, 1997.
  3. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Poznań 2006.
  4. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
  5. Swat M., Pieniądz nie, wprost czyli pozapłacowe formy motywacji pracowników, "Personel", nr 11, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu