BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Praca zdalna jako metoda reemigracji kapitału intelektualnego
Remote Telework as a Method of Repatriation of Intellectual Capital
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 37-43, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Formy zatrudnienia, Telepraca, Technologia informacyjna, Praca zdalna
Intellectual capital, Employment forms, Teleworking, Information Technology (IT), Remote work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie możliwości pracy zdalnej, które mogą być uznane za narzędzia do przeciwdziałania emigracji kapitału intelektualnego z regionów słabo rozwiniętych gospodarczo. W artykule główny nacisk położono na świadczenie pracy w centrach pracy zdalnej - telecentrach w których w odróżnieniu od pracy zdalnej - telepracy świadczonej indywidualnie, nie występują takie negatywne zjawiska jak alienacja, brak wsparcia w realizacji zadań, brak specjalistycznego sprzętu czy izolacja społeczna. W pracy przedstawiono przesłanki rozwoju telecentrów oraz istotę i rodzaje centrów pracy zdalnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the perspectives and premises of development of telecenters as well as the economic and social benefits that can be achieved by using information and communication tools for task realization. Application of digital tools for task realization offers numerous economic benefits and can determine the ability to compete or even gain competitive edge of an organization both today and tomorrow. The presented aspects of telecenter as the source of economic and social benefits draw attention to relevance, even necessity, of creation of the right conditions favorable for implementation and development of such a form of organization of work. Telecenters appears to be the perfect alternative for the traditional form of work. Equipped in a variety of benefits, it offers certain economic and social advantages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cisler S., Telecenters and Librales: New Technologies and New Partnerships http://ces.iisc.ernet.in/hpg/envis/doc98html/infotele87.html, [18.10.2009].
  2. http://www.pbf.pl/teleaccess/rabawyzna.php?id=1, [10.10.2009].
  3. Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Pionek R., Tworzenie i prowadzenie firm oferujących usługi telepracy - poradnik, http://www.telepraca-efs.pl/files/10.pdf
  4. Kijoch J., Przestrzeń realna i wirtualna we współczesnym biznesie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, 2008.
  5. Makowiec M., Chmielewska J., Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
  6. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  8. Zientara P., Regiony Unii Europejskiej w obliczu rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej i procesów globalizacyjnych, "Wspólnoty Europejskie", nr 3, 2007.
  9. Ziółkowski S., Alternatywne formy zatrudnienia pracowników, [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, (red.) L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu