BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pajor Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie
Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : the Bayesian Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2010, nr 195, 347 s., rys., tab., bibliogr. s. 310-323
Słowa kluczowe
Ekonometria, Ekonometria bayesowska, Modele stochastyczne, Analiza portfelowa, Opcje europejskie, Wycena opcji, Rozprawa habilitacyjna
Econometrics, Bayesian econometric, Stochastic models, Portfolio analysis, European options, Options pricing, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest omówienie i opracowanie łącznego modelowania zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą wielowymiarowych procesów wariancji (zmienności) stochastycznej (ang. Multivariate Stochastic Volatility processes, MSV). W ramach rozważanych modeli bayesowskich opracowano metody numeryczne stosowane w bayesowskich schemacie wnioskowania statystycznego. Przedstawiono i rozwiązano problem słabej i silnej egzogeniczności w modelu ze zmiennymi nieobserwowalnymi. Zaprezentowano wektorowe modele korekty błędu (VEC) z zakłóceniami losowymi tworzącymi wielowymiarowy proces SV i omówiono zagadnienia testowania egzogeniczności w modelach VEC-MSV. Podęto próbę opisu niepewności związanej z wyceną opcji europejskich ze stochastyczną stopą procentową. Zaproponowano sposób budowy portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku oraz portfela o minimalnym ryzyku, ale przy zadanym przez inwestora poziomie zwrotu. (fragment tekstu)

The main objective of the book is to study the joint modeling of financial time series using multivariate stochastic volatility (MSV) models. We apply Bayesian methods for estimation, model selection and prediction. In chapter 1 the basics of Bayesian statistics and financial econometrics are presented. Chapter 2 focuses on multivariate models for financial time series, starting with a review of multivariate GARCH (MGARCH) models. Chapter 3 presents the empirical results of a Bayesian model comparison carried out for competing MSV specifications. The issue of exogeneity is of crucial importance for econometric modeling, and is the focus of chapter 4, where we present econometric uses of this Bayesian concept as well as new results on exogeneity in VEC-SV models. Chapter 5 proposes methods for optimal asset allocation under stochastic volatility. Chapter 6 focuses on the option pricing problem with stochastic volatility and a stochastic interest rate.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowitz M., Stegun N. [ 1968], Handbook of Mathematical Functions, Dover Publications, New York.
 2. Aguilar 0., West M., [2000], Bayesian Dynamic Factor Models and Portfolio Allocation, ..Journal of Business and Economic Statistics", vol. 18(3).
 3. Amin K.I., Ng V.K. [1993], Option Valuation with Systematic Stochastic Volatility, "Journal of Finance", vol. 48(3).
 4. Andersen T.G., Bollerslev T. [1998], Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts, "International Economic Review", vol. 39.
 5. Ang A., Bekaert G. [2002], International Asset Allocation with Regime Shifts, "Review of Financial Studies", vol. 15.
 6. Asai M., McAleer M., [2006], Asymmetric Multivariate Stochastic Volatility, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 7. Asai M., McAleer M. [2009], Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models, CIRJE Discussion Papers, CIRJE-F-655, http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/ dp/2009/2009cf655.pdf.
 8. Asai M., McAleer M., Yu J. |2006], Multivariate Stochastic Volatility: A Review, Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 9. Bauwens L., Laurent S., Rombouts J.V.K. [2006], Multivariate GARCH Models: A Survey, "Journal of Applied Econometrics", vol. 21.
 10. Bauwens L., Lubrano M. [1998], Bayesian Inference on GARCH Models Using the Gibbs Sampler, "Economctrics Journal", vol. 1.
 11. Bauwens L., Lubrano M. [2002], Bayesian Option Pricing Using Asymmetric GARCH Models, "Journal of Empirical Finance", vol. 9.
 12. Bauwens L., Lubrano M., Richard J.-F. [1999], Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models, Oxford University Press, Oxford.
 13. Berg A., Meyer R., Yu J. [2004], Deviance Information Criterion for Comparing Stochastic Volatility Models, .Journal of Business & Economic Statistics", vol. 22.
 14. Berger J.O. [ 1994], An Overview of Robust Bayesian Analysis, Technical Report #93-53C, Test 3.
 15. Bernardo J.M. [ 1979], Reference Posterior Distributions for Bayesian Inference, "Journal of the Royal Statistical Society", vol. 41(B).
 16. Besag J. [1974], Spatial Interaction and Statistical Analysis of Lattice Systems (with discussion), "Journal of Royal Statistical Society", vol. 36(B).
 17. Black F, Scholes M. [1973], The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy", vol. 81.
 18. Bollerslev T. [1986], Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", vol. 31.
 19. Bollerslev T. [1987], A Conditional Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, ..Review of Economics and Statistics", vol. 69.
 20. Bollerslev T. [1990], Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model, "Review of Economics and Statistics", vol.72.
 21. Bollerslev T. [2008], Glossary to ARCH [GARCH], CREATES Research Paper 2008-49, http://ssrn.com/abstract= 1263250.
 22. Bollerslev T., Chou R.Y., Kroner K.F. [1992], ARCH Modelling in Finance: A Review of the Theory and Emprical Evidence, "Journal of Econometrics", vol. 52.
 23. Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D.B. [1994], ARCH Models [w:] Handbook of Econometrics, t. 4, red. R.F. Engle, D. McFadden, North Holland Press, Amsterdam.
 24. Bollerslev T., Engle R.E, Wooldridge J. [1988], A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariances, "Journal of Political Economy", vol. 96.
 25. Bos C.S., Shephard N. [2006], Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 26. Bougerol P., Picard N. [1992], Stationarity of GARCH Processes and Some Nonnegative Time Series, "Journal of Econometrics", vol. 52.
 27. Box G.E.P, Tiao G.C. [1973], Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Weseley, London.
 28. Breidt F. J., Crato N., Lima P.J.F. de [1998], The Detection and Estimation of Long Memory in Stochastic Volatility, "Journal of Econometrics", vol. 83.
 29. Breidt F.J. [1996], A Threshold Autoregressive Stochastic Volatility Model, Working Paper, Iowa State University.
 30. Brennan M. [1979], The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models, "Journal of Finance", vol. 34.
 31. Brockwell P.J., Davis R.A. [1991], Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer Series in Statistics, Springer, New York.
 32. Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiał G., Miihlig H. [2007], Nowoczesne kompendium matematyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Broto C, Ruiz E. [2004|, Estimation Methods for Stochastic Volatility Models: Survey, "Journal of Economic Surveys", vol. 18.
 34. Brzeszczyński J., Kelm R. [2002], Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa.
 35. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. [1997], The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Chichester.
 36. Celeux G., Forbes F, Robert C.P.,Titterington D.M. [2003], Deviance Information Criteria for Missing Data Models, Cahiers du CEREMAD 2003-25.
 37. Chan D., Kohn R" Kirby C. [2006], Multivariate Stochastic Volatility Models with Correlated Errors, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 38. Charemza W. W., Deadman D.F. [1992], New Directions in Econometric Practice: General to Specific Modelling, Cointegration and Vector Autoregression, Edward Elgar, England.
 39. Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 40. Chen Y. [1997], Bayesian Time Series: Financial Models and Spectral Analysis, PhD Dissertation, Department of Statistics and Decision Sciences, Graduate School, Duke University.
 41. Chib S. [1995], Marginal Likelihood from the Gibbs Output, "Journal of the American Statistical Association", vol. 90.
 42. Chib S., Greenberg E. [1995], Understanding the Metropolis-Hastings Algorithm, "The American Statistician", vol. 49.
 43. Chib S., Nardari F., Shephard N. [2001], Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models, Working Paper, Washington University in St. Louis.
 44. Chib S., Nardari F., Shephard N. [2002], Markov Chain Monte Carlo Methods for Stochastic Volatility Models, "Journal of Econometrics", vol. 108.
 45. Chiu T.Y.M., Leonard T., Tsui K.-W. [1996], The Matrix-logarithmic Covariance Model, "Journal of the American Statistical Association", vol. 91(433).
 46. Clark P.K. [1973], A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices, "Econometrica", vol. 41.
 47. Cowles M.K., Carlin B.P. [1996], Markov Chain Monte Carlo Convergence Diagnostics: A Comparative Review, "Journal of the American Statistical Association", vol. 91.
 48. Cox J.C., Ross S.A. [1976], The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes, "Journal of Financial Economics", vol. 3(1-2).
 49. Cramer H. [1958], Metody matematyczne w statystyce, PWN, Warszawa.
 50. Danielsson J. [1994], Stochastic Volatility in Asset Prices: Estimation with Simulated Maximum Likelihood, "Journal of Econometrics", vol. 64.
 51. Danielsson J. [1998], Multivariate Stochastic Volatility Models: Estimation and a Comparison with VGARCH Models, "Journal of Empirical Finance", vol. 5.
 52. Danielsson J., Richard J.F. [ 1993], Accelerated Gaussian Importance Sampler with Application to Dynamic Latent Variable Models, "Journal of Applied Econometrics", vol.8.
 53. DeGroot M.H. [1981], Optymalne decyzje statystyczne, PWN, Warszawa.
 54. Doman M" Doman R. [2004], Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 55. Doman R. [2003a], Forecasting the Polish Stock Market Volatility: A Comparison between GARCH and SV Models Abilities [w:] Macromodels'2002, Proceedings of the 29th International Conference, red. W. Welfe, A. Welfe, Absolwent, Łódź.
 56. Doman R. [2003b], Prognozowanie zmienności zrealizowanej indeksu WIG20 za pomocą modelu GARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 50(4).
 57. Doman R. [2007a], Forecasting the Dependence between Polish Financial Returns [w:] Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, Find- Econ Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 3, red. W. Milo, P. Wdowiński,Łódź University Press, Łódź.
 58. Doman R. [2007b], Modelling Conditional Dependence between Polish Financial Returns Using Copula-Based Dependence Measures [w:] Macromodels'2006, Proceedings of the 33rd International Conference, red. W. Welfe i A. Welfe, Absolwent, Łódź.
 59. Domański C, Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 60. Doz C, Renault E. [2006], Factor Stochastic Volatility in Mean Models: A GMM Approach, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 61. Duan J. C. [1995], The GARCH Option Pricing Model, "Mathematical Finance", vol. 5.
 62. Duan J. C. [1996a], Term Structure and Bond Option Pricing under GARCH, Working Paper, http://www.bm.ust.hk/~jeduan.
 63. Duan J. C. [1996b], A Unified Theory of Option Pricing under Stochastic Volatility - from GARCH to Diffusion, Working Paper, http://www.bm.ust.hk/~jeduan.
 64. Duan J. C. [1999], Conditionally Fat-Tailed Distributions and the Volatility Smile in Options, Working Paper, http://vvvvw.bm.ust.hk/~jeduan.
 65. Elerian O., Chib S., Shephard N. [2001], Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions, "Econometrica", vol. 69(4).
 66. Elton .I.E., Gruber M.J. [ 1991], Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 67. Engle R.E [1982], Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", vol. 50.
 68. Engle R.E. [2002], Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 20.
 69. Engle R.E, Bollerslev T. [ 1986], Modelling the Persistence of Conditional Variances, "Econometric Reviews", vol. 5.
 70. Engle R.E, Granger C.W.J., [ 1987], Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, "Econometrica", vol. 55.
 71. Engle R.F., Hendry D.E, Richard J.F. [ 1983], Exogeneity, "Econometrica", vol. 51.
 72. Engle R., Kroner K. [ 1995], Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, "Econometric Theory", vol. 11.
 73. Engle R.E., Ng V.K. [1993], Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, "Journal of Finance", vol. 48.
 74. Engle R.E, Ng V.K., Rothschild M. [1990], Asset Pricing with a Factor-ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills, "Journal of Econometrics", vol.45.
 75. Ericsson N.R., Hendry D.F., Mizon G.E. [1998], Exogeneity, Cointegration, and Economic Policy Analysis, "Journal of Business & Economic Statistic", vol. 6(4).
 76. Fama E.F [1965a], The Behavior of Stock-market Prices, "Journal of Business", vol. 38(1).
 77. Fama E.F. [ 1965b], Random Walks in Stock Market Prices, "Financial Analysts Journal", vol. 21(5).
 78. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1995], Modeling and Inference with v-Spherical Distributions, "Journal of the American Statistical Association", vol. 90.
 79. Ferre M., Hall S.G. [2002], Foreign Exchange Market Efficiency and Cointegration, "Applied Financial Economics", vol. 12(2).
 80. Fiorentini G., Sentana E. [ 1998], Conditional Means of Time Series Processes and Time Series Processes for Conditional Means, "International Economic Review", vol. 39.
 81. Fisz M. [1967], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
 82. Fiszeder P. [2003a], Testy stałości współczynnika korelacji w wielorównaniowym modelu GARCH - analiza korelacji między indeksami giełdowymi: WIG, DJIA i Nasdaq Composite, "Przegląd Statystyczny", t. 50(2).
 83. Fiszeder P. [2003b], Zastosowanie modeli GARCH w analizie procesów obserwowanych na GPW w Warszawie oraz wybranych rynkach akcji na świecie [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Trzecie Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A. Welfe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 84. Fiszeder P. [2007], Konstrukcja portfeli efektywnych z zastosowaniem wielorównanio-wych modeli GARCH, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. 48.
 85. Fiszeder P. [2009], Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 86. Florens J.P., Mouchait M. [1977], Reduction of Bayesian Experiments, CORE Disscusion Paper No. 7737, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium.
 87. Florens J.P., Mouchart M. [ 1980], Initial and Sequential Reduction of Bayesian Experiments, CORE Disscusion Paper No. 8015, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium.
 88. Florens J.P., Mouchart M. [1982], A Note on Noncausality, "Econometrica", vol. 50(3).
 89. Florens J.P., Mouchart M. [1985], Conditioning in Dynamic Models, "Journal of Time Series Analysis", vol. 52(1).
 90. Florens J.P., Mouchart M., Rolin J.M. [1990], Elements of Bayesian Statistic, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel.
 91. Fouque J.-P., Papanicolaou G., Sircar K.R. [2000], Mean-reverting Stochastic Volatility, "International Journal of Theoretical and Applied Finance", vol. 13(2).
 92. Gajek L., Kałuszka M. [2000], Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, wyd. 4 popr. i uzup., WNT, Warszawa.
 93. Gallant A.R., Hsieh D., Tauchen G. [1997], Estimation of Stochastic Volatility Models with Diagnostics, "Journal of Econometrics", vol. 81.
 94. Gallant A.R., Tauchen G. [2002], SNP: A Program for Nonparametric Time Series Analysis, User's Guide Version 8.8, http://vvwvv.econ.duke.edU/~get/vvpaper.s/snpguide.pdf.
 95. Gamerman D. [1997], Markov Chain Monte Carlo. Statistic Simulation for Bayesian Inference, Chapman and Hall, London.
 96. Gancarzewicz J. [1993], Algebra liniowa z elementami geometrii, Skrypty Uczelniane nr 675, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 97. Garcia Centeno M.C., Minguez Salido R. [2009], Estimation of Asymmetric Stochastic Volatility Models for Stock-exchange Index Returns, International Advances in Economic Research, vol. 15(1).
 98. Geweke J. [1992], Evaluating the Accuracy of Sampling-based Approaches to the Calculation of Posterior Moments [w:] Bayesian Statistics, vol. 4, red. J.M. Bernardo, J.O. Berger, A.P.
 99. Dawid, A.F.M. Smith, University Press Oxford, Oxford.
 100. Geweke J. [ 1994], Comment on Bayesian analysis of Stochastic Volatility Models, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 12.
 101. Ghysels E" Gouriéroux Ch., Jasiak J. [1995], Trading Patterns, Time Deformation and Stochastic Volatility in Foreign Exchange Markets, CIRANO Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations, Montréal.
 102. Ghysels E., Harvey A., Renault E. [1996|, Stochastic Volatility [w:] Handbook of Statistics, 14, red. G.S. Maddala, C.R. Rao, Elsevier Science BV, Amsterdam.
 103. Gichman I.I., Skorochod A.W. [1968], Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa.
 104. Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E. [ 1993], On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, "Journal of Finance", vol. 48.
 105. Gouriéroux C. [2004], Wishart Autoregressive Model for Stochastic Risk, Discussion Paper 43, Centre de Recherche en Economie et Statistique, http://www.crest.fr/doctra-vail/liste, htm.
 106. Gouriéroux C. [2006], Continuous Time Wishart Process for Stochastic Risk, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 107. Gourieroux C, Jasiak J., Sufana R. [2004], The Wishart Autoregressive of Multivariate Stochastic Volatility, Discussion Paper 32, Centre de Recherche en Economie et Stati-stique, http://www.crest.fr/doctravail/liste.htm.
 108. Gourieroux C., Monfort A., Renault E. [1993], Indirect Inference, "Journal of Applied Econometrics", vol. 8.
 109. Hafner C.M., Harwartz H. [ 1999], Option Pricing under Linear Autoregressive Dynamics, Heteroskedasticity, and Conditional Leptokurtosis, "Journal of Empirical Einance", vol. 8(1).
 110. Hardle W., Hafner C.M. [2000], Discrete Time Option Pricing with Flexible Volatility Estimation, "Finance and Stochastics", vol. 4(2).
 111. Harvey A.C. [1993], Time Series Models, Harvester Wheatsheaf, New York.
 112. Harvey A.C, Ruiz E., Shephard N.G. [1994], Multivariate Stochastic Variance Model, "Revievv of Economic Studies", vol. 61.
 113. Harvey A.C, Shephard N. [1996], The Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Models for Asset Returns, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 14.
 114. Hastings W.K. [1970], Monte Carlo Sampling Methods Using Markov Chains and Their Applications, "Biometrika", vol. 57.
 115. He C, Terasvirta T. [ 1999a], Properties of Moments of a Family of G ARCH Processes, "Journal of Econometrics", vol. 92.
 116. He C, Terasvirta T. [ 1999b], Properties of the Autocorrelation Function of Squared Observations for Second-order Garch Processes Under Two Sets of Parameter Constraints, "Journal of Time Series Analysis", vol. 20(1).
 117. He C, Terasvirta T. [1999c], Statistical Properties of the Asymmetric Power ARCH Process [w:] Cointegration, Causality, and Forecasting: A Festschrift in Honour of Clive W.J. Granger, red. R.F. Engle, H. White, Oxford University Press, Oxford.
 118. Hendry D.F. [1995], Dynamic Econometrics, Oxford University Press, Oxford.
 119. Heston S.L. [1993], A Closed - form Solution fir Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options, "Review of Financial Studies", vol. 6(2).
 120. Hobson D. [2004], A Survey of Mathematical Finance, proceedings of the Royal Society A", vol. 460.
 121. Hol E., Koopman S.J. [2002a], Forecasting the Variability of Stock Index Returns with Stochastic Volatility Models and Implied Volatility, TI Discussion Paper, http://staff. feweb.vu.nl/koopman/sv.
 122. Hol E., Koopman S.J. [2002b], The Stochastic Volatility in Mean Model: Empirical Evidence from International Stock Markets, "Journal of Applied Econometrics", vol. 17(6).
 123. Hull J. [ 1997], Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa. Hull J., White A. [1987], The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities, "Journal of Finance", vol. 42.
 124. Jacquier E., Poison N., Rossi P. [1994], Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models (with discussion), "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 12.
 125. Jacquier E., Poison N., Rossi P. [ 1995], Model and Prior for Multivariate Stochastic Volatility Models, Technical report, University of Chicago, Graduate School of Business.
 126. Jacquier E., Poison N., Rossi P. [1999], Stochastic Volatility: Univariate and Multivariate Extensions, Cahiers CIRANO, Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations, Montreal.
 127. Jacquier E., Poison N., Rossi P. [2004], Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models with Fat-tails and Correlated Errors, "Journal of Econometrics", vol. 122.
 128. Jajuga K. [2001], Ogólny model dynamiki cen finansowych [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 129. Jajuga K., Jajuga T. [2001], Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 130. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., StettnerŁ. [2003], Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa.
 131. Jakubowski J., Sztencel R. [2001], Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. 2, Script, Warszawa.
 132. Jeffreys H. [1967], Theory of Probability, Oxford University Press, Oxford.
 133. Jiang G.J. [1998], Nonparametric Modeling of U.S. Interest Rate Term Structure Dynamics and Implications on the Prices of Derivative Securities, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 33.
 134. Jiang G.J. [2002], Testing Option Pricing Models with Stochastic Volatility, Random Jump and Stochastic Interest Rate, "International Review of Finance", vol. 3(3-4).
 135. Jiang G.J., Sluis P.J. van der [1999], Index Option Pricing Models with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, "European Finance Review", vol. 3.
 136. Johannes M., Poison N., Stroud J. [2002], Sequential Optimal Portfolio Performance: Market and Volatility Timing, Working Paper, http://citeseer.ist.psu.edu lub http://ssrn. com/abstract=304976.
 137. Jungbacker B., Koopman S.J. [2006], Monte Carlo Likelihood Estimation for Three Multivariate Stochastic Volatility Models, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 138. Kass R.E., Raftery A.E. [1995], Bayes Factors, "Journal of the American Statistical Association", vol. 90.
 139. Kawakatsu H. [2003], Cholesky Factor GARCH, Mimeo, Quantitative Micro Software, Irvine, CA, http://www.cass.city.ac.uk/conferences/oxmetrics2003/Kawakatsu.pdf.
 140. Kawakatsu H. [2006], Matrix exponential GARCH, "Journal of Econometrics", vol. 134.
 141. Kim S., Shephard N., Chib S. [1998], Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models, "Review of Economic Studies", vol. 65.
 142. Kim Y.-J. [2002], Option Pricing under Stochastic Interest Rates: An Empirical Investigation, "Asia-Pacific Financial Markets", vol. 9.
 143. Kim Y.-J., Kunitomo N. [1999], Pricing Options under Stochastic Interest Rates: A New Approach, "Asia-Pacific Financial Markets", vol. 6.
 144. Knif J., Kolari J., Pynnónen S. [2005], What Drives Correlation between Stock Market Returns? International Evidence, Working Papers of the University of Vaasa, Department of Mathematics and Statistics, vol. 8.
 145. Koopman S.J., Shephard N., Doornik JA. [1999], Statistical Algorithms for Models in State Space Using SsfPack2.2., "Econometrics Journal", vol. 2.
 146. Kostrzewski M. [2006], Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzyjnymi, Uczelniane Wydawnictwo AGH, Kraków.
 147. Kostrzewski M., Pajor A. [2007], Bayesowska wycena opcji na indeks WIG20: procesy ltd a dyskretne procesy SV, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47.
 148. Kroner F.K., Ng V.K. [1998], Modelling Asymmetric Comovements of Asset Returns, "Review of Financial Studies", vol. 11.
 149. Krzykowski G. [2000], Analiza wyników badań marketingowych. Metody symulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 150. Krzyśko M. [1996], Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 151. Kwiatkowski Ł. [2009a], Markov Switching in Stochastic Variance. Bayesian Comparison of two Simple Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50.
 152. Kwiatkowski Ł. [2009b], Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series, "Przegląd Statystyczny", t. 56(1).
 153. Kwiatkowski J., Orzeszko W. [2001], Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 154. Lehmann E.L. [1991], Teoria estymacji punktowej, PWN, Warszawa.
 155. Liesenfeld R., Jung R.C. [2000], Stochastic Volatility Models: Conditional Normality versus Heavy-tailed Distributions, "Journal of Applied Econometrics", vol. 15.
 156. Liesenfeld R., Richard J.-F. [2006], Classical and Bayesian Analysis of Univariate and Multivariate Stochastic Volatility Models, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 157. Lin W.L. [1992], Alternative Estimators for Factor GARCH Models - a Monte Carlo Comparison, "Journal of Applied Econometrics", vol. 7.
 158. Lipcer R.S., Sziriajew A.N. [1981], Statystyka procesów stochastycznych, PWN, Warszawa.
 159. Longin F., Solnik B. [2001], Extreme Correlation of International Equity Markets, "Journal of Finance", vol. 56(2).
 160. Mahieu R.J., Schotman PC. [1998], An Emprical Application of Stochastic Volatility Models, "Journal of Applied Econometrics", vol. 13.
 161. Mandelbrot B. [1963], The Variation of Certain Speculative Prices, "Journal of Business", vol. 36.
 162. Mandelbrot B. [1967], The Variation of Some Other Speculative Prices, "Journal of Business", vol. 40 (4).
 163. Mandelbrot B. [1972], Correction of an Error in "The Variation of Certain Speculative Prices" [1963], "Journal of Business", vol. 45(4).
 164. Mandelbrot B., Taylor H.M. [ 1967], On the Distribution of Stock Price Differences, "Opc- rations Research", vol. 15(6).
 165. Mantegna R.N., Stanley H.E. [2001], Ekonofizyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 166. Markowitz H.M. [1959], Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 167. Moczarski M. [ 1998], Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Monografie i Opracowania 446, SGH, Warszawa.
 168. Melino A., Turnbull S. [ 1990], Pricing Foreign Currency Options with Stochastic Volatility, "Journal of Econometrics", vol. 45.
 169. Merton R.C. [1973], Theory of Rational Option Pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", vol. 4.
 170. Métivier M. [1968], Notions fundamentales de la théorie des probabilités, Dunod, Paris.
 171. Meyer R., Yu J. [2000], BUGS for a Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models, "Econometrics Journal", vol. 3(2).
 172. Nelson D.B. [1990], Stationarity and Persistence in the GARCHflfJ Model, "Econometric Theory", vol. 6.
 173. Nelson D.B. [1991], Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach, "Econometrica", vol. 59.
 174. Nelson D.B.,Cao C.Q. [1992], Inequality Constraints in the Univariate GARCH Model, "Journal of Bussines Economic Statistics", vol. 10.
 175. Neveu J. [ 1970], Bases mathématiques du calcul des probabilités, wyd. 2, Masson, Paris.
 176. Newton M.A., Raftery A.E. [1994], Approximate Bayesian Inference by the Weighted Likelihood Bootstrap (with discussion), "Journal of the Royal Statistical Society B", vol. 56(1).
 177. Nielsen S., Olesen J.O. [2000], Regime-switching Stock Returns and Mean Reversion, Institut for National0konomi Handelshojskolen i Kobenhavn, Working Paper 11-2000.
 178. O'Hagan A. [1994], Bayesian Inference, Halsted Press, New York.
 179. Orzeszko W. [2005], Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, PTE (Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu), Warszawa.
 180. Osiewalski J. [1991], Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Seria specjalna: Monografie, nr 100, AE w Krakowie, Kraków.
 181. Osiewalski J. [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 182. Osiewalski J. [2008], Wartość zagrożona portfeli wieloskładnikowych: perspektywa bayesowska [w:] Zarządzania rozwojem ekonomicznym. Wybrane aspekty, red. D. Ealuła, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 183. Osiewalski J. [2009], New Hybrid Models of Multivariate Volatility (a Bayesian Perspective), "Przegląd Statystyczny", t. 56 (1).
 184. Osiewalski J., Pajor A. [2007], Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling: A Hybrid Bivariate DCC-SV Model [w:] Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 3, red. W. Milo, P. Wdowiński, Łódź University Press, Łódź.
 185. Osiewalski J., Pajor A. [2009], Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", vol. 2.
 186. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. [2004], Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 187. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. [2006a], Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models [w:] Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 2, red. W. Milo, P. Wdowiński, Łódź University Press, Łódź.
 188. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. [2006b], Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV Models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) [w:] Dynamic Econometric Models, vol. 7, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 189. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. [2006c], Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates [w:] Macromo-dels'2005, Proceedings of the 32nd International Conference, red. W. Welfe, A. Welfe, Łódź.
 190. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. [2007], Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models [w:] Macromodels'2006, Proceedings of the 33rd International Conference, red. W. Welfe, A. Welfe, Absolwent, Łódź.
 191. Osiewalski J., Pipień M. [1999a], Bayesian Forecasting of Foreign Exchange Rates Using GARCH Models with Skewed t Conditional Distributions [w:] Macromodels'98, Conference Proceedings, red. W. Welfe, Absolwent, Łódź.
 192. Osiewalski J., Pipień M. [1999b|, Bayesowskie testowanie modeli GARCH i ¡GARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 46.
 193. Osiewalski J., Pipień M. [2002], Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates (w:) Modelling Economies in Transition, Proceedings of the Sixth AMFET Conference, red. W. Welfe, Absolwent, Łódź.
 194. Osiewalski J., Pipień M. [2003], Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", t. 50(3).
 195. Osiewalski J., Pipień M. [2004a], Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-Type Models for the Main Exchange Rates in Poland, "Journal of Econometrics", vol. 123.
 196. Osiewalski J., Pipień M. [2004b], Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes. The Role of the Conditional Mean Specification [w:] New Directions in Macromodelling, red. AWelfe, Elsevier, Amsterdam.
 197. Osiewalski J., Steel M.EJ. [1989], A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time-Series and Cross-Section Data, CentER Discussion Paper No. 8914, Tilburg University, Tilburg.
 198. Osiewalski J., Steel M.EJ. [1993], A Bayesian Perspective on Model Selection, maszynopis; opublikowano w języku hiszpańskim: Una perspectiva bayesiana en selección de modelos, "Cuadernos Económicos", 55/3.
 199. Osiewalski J., Steel M.F.J. [1996], A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time-series and Cross-section Data, "Journal of Statistical Planning and Inference", vol.50.
 200. Pajor A. [2001a], Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błądem t-Studenta [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 4-6 września 2001, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 201. Pajor A. [200lb], Modele stochastycznej zmienności: estymacja metodą quasi-najwiekszej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48(1-2,3-4).
 202. Pajor A. [2003a], Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1006, Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 203. Pajor A. [2003b], Bayesowskie porównywanie modeli SV, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 628, Kraków.
 204. Pajor A. [2003c], Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Monografie: Prace Doktorskie, nr 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 205. Pajor A. [2004a], Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45.
 206. Pajor A. [2004b], Procesy zmienności stochastycznej w bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD, "Przegląd Statystyczny", t. 51(3).
 207. Pajor A. [2005a], Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation [w:] Issues in Modelling, Forecasting and Decision-Making in Financial Markets, Acta Universitatis Lodzensis - Folia Oeconomica, vol. 192.
 208. Pajor A. [2005b], Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series [w:] Macromodels 2004, Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica, vol. 190.
 209. Pajor A. [2005c], Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Piąte Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A. Welfe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 210. Pajor A. [2006a], Bayesian Analysis of The Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models, "Acta Physica Polonica B", vol. 37(11).
 211. Pajor A. [2006b], Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates [w:]. Macromodels'2005, Proceedings of the 32nd International Conference, red. W. Welfe, A. Welfe, Absolwent, Łódź.
 212. Pajor A. [2006c], Bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych. Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Szóste Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A. Welfe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 213. Pajor A. [2006d], Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland [w:] Dynamic Econometric Models, vol. 7, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 214. Pajor A. [2007], Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations between Stock Index Returns with Multivariate SV Models [w:] Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 3, red. W. Milo, P. Wdowiński, Łódź University Press, Łódź.
 215. Pajor A. [2009], Bayesian Forecasting of the Payoff of European Call Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates [w:] Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 7, red. W. Milo, P. Wdowiński, Łódź University Press, Łódź.
 216. Patton A. [2001], Modelling Time-varying Exchange Rate Dependence Using the Conditional Copula, University of California, San Diego, Discussion Paper 01-09, http:// ideas.repec.org/p/cdl/ucsdec/2001-09.html.
 217. Peters E.E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
 218. Philipov A., Glickman M. [2006a], Factor Multivariate Stochastic Volatility via Wishart Processes, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 219. Philipov A., Glickman M.E. [2006b], Multivariate Stochastic Volatility via Wishart Processes, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 24.
 220. Piontek K. [2000], Modelowanie finansowych szeregów czasowych z warunkową wariancją, Materiały konferencji nt. "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski" - Szklarska Poręba, październik 2000 r., Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 890, Wrocław.
 221. Piontek K. [2002], Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH, Materiały konferencji nt. "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski" - Szklarska Poręba, październik 2002 r., Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 990, Wrocław.
 222. Piontek K. [2004], Modelowanie efektu dźwigni w finansowych szeregach czasowych [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 4: Rynki finansowe. Materiały konferencyjne, red. J. Czekaj, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 223. Pipień M. [2004], GARCH Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution. Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45.
 224. Pipień M. [2005], Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub a-stabilnym. Bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Piąte Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A. Welle, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 225. Pipień M. [2006], Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 226. Pitt M.K., Shephard N. [ 1999], Time-varying Covariances: A Factor Stochastic Volatility Approach [w:] Bayesian Statistics, vol. 6, red. J.M. Bernardo, J.O. Berger, A.P. Dawid, A.F.M. Smith, Oxford University Press, Oxford.
 227. Pliska S.R. [2005], Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, WNT, Warszawa.
 228. Poirier D.J. 119851, Bayesian Hypothesis Testing in Linear Models with Continuously Induced Conjugate Priors Across Hypotheses [w:] Bayesian Statistics, vol. 2, red. J.M. Bernardo, M.H. DeGroot, D.V. Lindley, A.F.M. Smith, North-Holland, Amsterdam.
 229. Poison N.G., Tew B.N. [2000], Bayesian Portfolio Selection: An Empirical Analysis of the S&P500 Index 1970-1996, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 18(2).
 230. Quintana J" Lourdes V., Aguilar O., Liu J. [2003], Global Gambling [w:] Bayesian Statistics, vol. 7, red. J. Bernardo, M. Bayarri, J. Berger, A. Dawid, D. Heckerman, A. Smith, M. West, Oxford University Press, Oxford.
 231. Quintana J.M., West M. [1987], An Analysis of International Exchange Rates Using Multivariate DLMs, "The Statistician", vol. 36.
 232. Rachev ST., Mittnik S" Fabozzi F.J., Focardi S.M., Jaśić T. [2007], Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 233. Ruiz E. [1994], Quasi-maximum Likelihood Estimation of Stochastic Volatility Models, "Journal of Econometrics", vol. 63.
 234. Sandmann G" Koopman S.J. [1998], Estimation of Stochastic Volatility Models via Monte Carlo Maximum Likelihood, "Journal of Econometrics", vol. 87.
 235. Shephard N. [ 1993], Fitting Nonlinear Time-series Models with Applications to Stochastic Variance Models, "Journal of Applied Econometrics", vol. 8.
 236. Shephard N., Pitt M.K. [1997], Likelihood Analysis of Non-Gaussian Measurement Time Series, "Biometrika", vol. 84.
 237. Shreve S. [2004], Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-time Models, Springer Science+Business Media, Inc., New York.
 238. Silvennoinen A., Terasvirta T. [2008], Multivariate GARCH Models, SSE/EFI Working Paper Series in Economics & Finance No. 669.
 239. So M.K.P. [2002], Bayesian Analysis of Long Memory Stochastic Volatility Models, "The Indian Journal of Statistics", B, vol. 64(1).
 240. So M.K.P, Lam K" Li W.K. [1998], A Stochastic Volatility Model With Markov Switching, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 16(2).
 241. Sobczyk K. [ 1996], Stochastyczne równania różniczkowe. Teoria i zastosowania, WNT, Warszawa.
 242. Solnik B, Boucrelle C, Fur L.Y. [1996], International Market Correlation and Volatility, "Financial Analysis Journal", vol. 52(5).
 243. Spiegel halter D.J., Best N.G., Carlin B.P., Linde A. van der [2002], Bayesian Measures of Model Complexity and Fit (with Discussion), "Journal of the Royal Statistical Society", B, vol. 64(4).
 244. Stark M.F.J. [ 1951 ], Geometria analityczna, Monografie Matematyczne, t. 26, Warszawa- Wrocław [w:] Biblioteka Wirtualna Nauki 1CM (on-ine).
 245. Steel M.F.J. [1987], Testing for Exogeneity. An Application to Consumption Function Behaviour, "European Economic Review", vol. 31.
 246. Steel M.F.J. [1998], Bayesian Analysis of Statistic Volatility Models with Flexible Tails, "Econometric Reviews", vol. 17.
 247. Szreder M. [1994], Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 248. Tanner M.T., Wong W. [1987], The Calculation of Posterior Distributions by Data Augmentation, "Journal of American Statistical Association", vol. 82.
 249. Tarczyński W. [ 1997], Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. 2, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 250. Taylor S. [1986], Modelling Financial Time Series, Wiley, Chichester.
 251. Tierney L. [ 1994], Markov Chains for Exploring Posterior Distributions (with discussion), "The Annals of Statistics", vol. 22.
 252. Tsay R.S. [2002], Analysis of Financial Time Series. Financial Econometrics, Wiley- -Interscience Publication, John Wiley & Sons, New York.
 253. Tse Y.K., Tsui A.K.C. [2002], A Multivariate GARCH Model with Time-varying Correlations, "Journal of Business & Economic Statistics", vol. 20.
 254. Turnbull A.M., Milne F. [1991], A Simple Approach to Interest-rate Option Pricing, "Review of Financial Studies [1986-1998]", vol. 4.
 255. Welfe A., Brzeszczyński J. [2000], Direction Quality Measures for ARCH Models: The Case of Warsaw Stock Exchange Stock Prices [w:] Macromodels'1999, Conference Proceedings, red. W. Welfe, P. Wdowiński, Absolwent, Łódź.
 256. Weron A., Weron R. [ 1999], Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa.
 257. Wiggins J.B. [1987], Option Values under Stochastic Volatility: Theory and Empirical Estimates, "Journal of Financial Economics", vol. 19.
 258. Winkler R.L., Barry C.B. [1975], A Bayesian Model for Portfolio Selection and Revision, "Journal of Finance", vol. 30(1).
 259. Wróblewska J. [2006], Bayesian Analysis of Cointegration: An Application to Price Inflation in Poland [w:] Macromodels'2005, Proceedings of the 32nd International Conference, red. W. Welfe, A. Welfe, Absolwent, Łódź.
 260. Wróblewska J. [2007a], Bayesian Analysis of Cointegration: An Analysis of Price Inflation in Poland [w:] Macromodels'2006, Proceedings of the 33rd International Conference, red. W. Welfe, A. Welfe, Absolwent, Łódź.
 261. Wróblewska J. [2007b], Bayesowska analiza kointegracji na przykładzie sprzężenia płacowo-cenowego w gospodarce polskiej [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały konferencji, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 262. Wróblewska J. [2008], Bayesian Models in the Analysis of Cointegration with an Application to Modeling the Inflation in Poland [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Ósme Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A. Welfe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 263. Yang R., Berger J. [1997], A Catalog of Noninformative Priors, ISDS Discussion Paper 97-42', http://www.stat.duke.edu/~berger/papers.html.
 264. Yu J. [2005], On Leverage in a Stochastic Volatility Model, "Journal of Econometrics", vol. 127.
 265. Yu J., Meyer R. [2006], Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison, "Econometric Reviews", vol. 25(2-3).
 266. Zhang X., King M.L. [2003], Estimation of Asymmetric Box-Cox Stochastic Volatility Models Using MCMC Simulation, Monash Econometrics and Business Statistics Working Papers, 10/2003, Monash Univerisity, Autralia, http://vvww.buseco.monash. edu .au/depts/ebs/pubs/vv papers/2003/wp 10-03 .pdf.
 267. Zhang X., King M.L. [2004], Box-Cox Stochastic Volatility Models with Heavy-tails and Correlated Errors, Monash Econometrics and Business Statistics Working Papers, 26/2004, Monash Univerisity, Autralia, http://www.buseco.monash.edu.au/depts/ebs/ pubs/vpapers/2004/wp26-04.pdf.
 268. Zellner A. [1971], An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, J. Wiley, New York.
 269. Zieliński R. [ 1970], Metody Monte Carlo, WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu