BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żaba-Nieroda Renata (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Wymogi ochrony środowiska a ceny energii elektrycznej w Polsce
The Environmental Protection Requirements vs. Prices of Electric Energy in Poland
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 64-70, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Ceny energii, Ochrona środowiska
Electric power, Energy prices, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dostosowania się polskich elektrowni do rygorystycznych wymogów ochrony środowiska powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów. W sposób szczególny zaostrzone normy środowiskowe dotyczą dużych źródeł spalania paliw. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju niezbędne jest modernizacja i budowa nowych mocy wytwórczych w elektroenergetyce. Sytuacja ta powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych i kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W sposób szczególny będzie to miało odzwierciedlanie w spadku udziału w rynku, wzroście kosztów wytwarzania energii i wzroście cen energii elektrycznej. (abstrakt oryginalny)

Polish power plants to adapt to the stringent environmental requirements makes it necessary to incur considerable costs. In a special concern sharpened environmental standards refers to Large Combustion Plant. Because of the need to ensure national energy security, the necessary upgrades and construction of new capacity in the power sector are necessary. Such situation causes an increase in investments and in cost of generating the electricity. In a special way this will have to reflect the decrease in market share, increase in energy costs and in energy costs and in electricity prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berbeka J., Berbeka K., Analiza zmian obciążeń budżetów domowych z tytułu wdrożenia dyrektyw 88/609/EEC oraz 2001/80/WE, Biuletyn URE, nr 4, 2003.
  2. Komunikat Prezesa URE 6/2008 w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze elektroenergetycznym, Warszawa, 6 marca 2008.
  3. Michalski E., Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
  5. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE, "Biuletyn URE", nr 3, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu