BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptaszek Paweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant; Starostwo Powiatowe w Limanowej)
Tytuł
Czynniki lokalizacji inwestycji w regionie
Determinants of Investment's Localization in Region
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 2 (5), s. 71-76, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny, Atrakcyjność inwestycyjna
Local government, Regional development, Investing attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych czynników lokalizacji inwestycji w regionie na przykładzie województwa małopolskiego. Wyróżnione zostały trzy strefy lokalizacji przedsiębiorstw: miasta o znaczeniu regionalnym i subregionalnym, obszary podmiejskie funkcjonalnie związane z miastami oraz obszary peryferyjne z lokalnymi centrami rozwoju (miasta powiatowe). Czynniki lokalizacji inwestycji zostały podzielone na trzy główne grupy: przestrzenne, społeczno-polityczne oraz ekonomiczne. Czynniki te poddano priorytetyzacji, a następne określono atrakcyjność inwestycyjną wybranych lokalizacji przy pomocy metody AHP/ANP. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is presentation of key determinants of investment localization in the Malopolska Region. The region is divided into three main area of investment localization: main regional cities, suburban areas which are combined with cities and peripheral areas (with small towns as local centers of development). Determinants of localization are divided into three groups: spatial, sociopolitical and economic ones. They are in turn prioritized along different options (localization) using AHP/ANP method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamus W., Wysocki F., Application of taxonometric and decision-making methods to drafting scenarios of rural area development, www.isahp.org, [01.02.2010].
  2. Dytczak M., Ginda G., Optimal strategy for local development in the presence of intangible resources and outcomes, www.isahp.org, [01.02.2010].
  3. Grosse T., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, 2002.
  4. Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
  5. Longo G., Considerations on the application of AHP/ANP methodologies to decisions concerning a railway infrastructure, www.isahp.org, [01.02.2010].
  6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, tom II www.malopolskie.pl, [01.02.2010].
  7. Stachowiak K., Wielokryterialna analiza decyzyjna w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, (red.) H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2002.
  8. Suzuki S., Evaluation of a central urban redevelopment project by the semantics measurement approach, www.isahp.org, [01.02.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu