BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitrus Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę : część 2
The Situation of an Employee within the Period of Notice : part II
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 8, s. 2-9
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Wypowiedzenie pracy, Kodeks pracy, Prawo pracy
Employment contract, Dismissal notice, Labour Code, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor kontynuuje analizę statusu pracownika pozostającego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zwraca uwagę na możliwość skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Przedstawia kodeksowe przepisy dotyczące udzielenia pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy oraz skierowania go na nieplanowany urlop wypoczynkowy. Omawia możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Sygnalizuje również dopuszczalność bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę podczas okresu wypowiedzenia, a także konieczność równego traktowania pracowników zwalnianych oraz pracowników, którym umowy o pracę nie wypowiedziano. W pierwszej części, opublikowanej w poprzednim numerze PiZS, autor przedstawił charakter prawny okresu wypowiedzenia oraz cel tej instytucji. Omówił kodeksowe przesłanki ustalania długości okresu wypowiedzenia oraz wskazał kontrowersje wokół ustalenia początku biegu tego okresu. Przedstawił możliwości modyfikacji długości okresów wypowiedzenia na mocy porozumienia stron stosunku pracy lub wolą partnerów społecznych. Zwrócił uwagę na dopuszczalność jednostronnego skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika. (abstrakt oryginalny)

Author continues the analysis of the legal status of an employee within the period of notice. He presents the possibility to shorten the running period of notice by mutual consent of the parties. He introduces the provisions of the Labour Code which directly concern an employee within the period of notice, i.e. the right for a leave for searching a new job and the competence of an employer to grant the holiday leave. Possibilities to suspend the carrying out employee duties with the entitlement to remuneration are presented as well. Author indicates also admissibility of immediate termination of an employment contract within the period of notice and the principle of equal treatment with regard to a dismissed employee. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Chmielek-Łubińska (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, 5 wydanie, Warszawa 2009, s. 919.
 2. L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, 5 wydanie, Warszawa 2009, s. 247.
 3. M. Gersdorf, Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 3, s. 31-32.
 4. L. Mitrus, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 października 2007 r., II PK 14107, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2009, nr 9, s. 667 i n.
 5. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s. 29.
 6. W. Sanetra, Kilka uwag o projektowanych zmianach przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę (w:) Człowiek, obywatel pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak,red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, "Gdańskie Studia Prawnicze", Tom XVII, Gdańsk 2007, s. 214 i n.
 7. A. Sobczyk (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, wyd. VI uaktualnione, Gdańsk 2010, s. 23.
 8. A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 2 wydanie, Warszawa 2006, s. 165.
 9. B. Wagner, Konsekwencje upływu czasu w prawie stosunku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 2, s. 5.
 10. B. Wagner, Niektóre elementy regulacji stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 9, s. 7.
 11. www.mpips.gov.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu