BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sus-Januchowska Aleksandra (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Trudności i korzyści aplikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP - wyniki badań
Advantages and Disadvantages of the Application Management System in Three Areas : Quality, Environment and Work Safety - Results of Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 245-252, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Zintegrowane systemy zarządzania, System referencyjny zarządzania, System zarządzania jakością, System zarządzania środowiskiem
Management system, Integrated Management System, Management reference system, Quality management systems, Environment management system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono istotę zintegrowanego systemu zarządzania oraz przedstawiono możliwości integracji tych systemów. Omówiono wyniki badań empirycznych, których celem było określenie trudności i korzyści wynikających z aplikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

In the present paper an integration of three management systems: quality (according to ISO 9001:2000), environmental (according to ISO 14001) and work security (according to PN-N 18001) are shown. This article's goal is to propose advantages and disadvantages of the application of those systems. It should be noted that this model is the most profitable one for an organization, because it makes structures clearer, improves the mechanism for continual improvement and makes a complex approach to all of problems in an organization possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński J., Nosowski W., Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy - ujęcie systemowe, "Problemy Jakości" 1998 nr 8.
 2. Bagiński J., Wawrzyniak D., Metoda wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania jakością środowiskiem i BHP według podejścia procesowego, "Czystsza Produkcja w Polsce" 2001 nr 4.
 3. Cieślak A., Model zintegrowanego systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 12, 2002.
 4. Fassoula E., Rogerson J.H., An Integrated Management System Roule Map for Mes, 45. EOQ Congress 2001, Proceedings, [w:] J. Tkaczyk, ISO 9000 - cel czy środek? ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja, "Quality Review" 2002 nr 2(30).
 5. Królas L., Problemy występujące przy opracowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 12, 2002.
 6. Lewandowska M, Normy ISO 9000 w praktyce, "Problemy Jakości" 2001 nr 2.
 7. Matuszak-Flejszman A., Nakłady i efekty z wdrożenia SZŚ w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Od integracji systemów zarządzania do TQM, red. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman, Wydawnictwo Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2003.
 8. Nowak P., Normy ISO serii 9000, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 544, AE, Kraków 2000.
 9. Salerno-Kochan M., Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 494, AE, Kraków 1997.
 10. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 11. Sus-Januchowska A., Aplikacja i ewaluacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem w triadzie: jakość-ochrona środowiska-bhp, rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2005.
 12. Szymczak J., Urbaniak M., Przesłanki wdrażania systemów zintegrowanych (diagnoza przeprowadzona na podstawie badań w przedsiębiorstwach działających na rynku dóbr produkcyjnych), "Problemy Jakości" 2001 nr 2.
 13. Wawak T., Ocena uwarunkowań i efektywności wdrażania systemu ISO 9000 - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 12, 2002.
 14. Wawak S., Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 916, AE, Wrocław 2001.
 15. Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu