BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiewicz Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem środowiskowy jako podstawa decyzji menedżerskiej
Risk Management as the Basic of the Management Decission
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 229-238, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Ochrona środowiska, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Proces zarządzania
Natural environment, Environmental protection, Risk, Risk management, Management process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie zarządzania ryzykiem środowiskowym. Szczegółowo opisano istotę i etapy procesu zarządzania tym rodzajem ryzyka.

All kinds of people activity can cause a risk. The risk is an impediment not only for people health and their life, but also for the activity which is lead by them and for the nature which surrounds them. The consequence of that situation is the quality of environment which still becomes worse and worse. The increase in the pollution including the different components of the nature requires the interest of ecological subject which therefore becomes more and more important. The aim of the activity taken in all the world is to preserve a good quality and people friendly nature of environment. One of the elements of that activity is the development of the environmental risk management process. It includes two stages: 1) Stage of risk analysis - this is an analytic part of all processes; 2) Stage of risk inspection (management, manipulation - procedure) - this part of the process lets take decission on "how to reduce or eliminate existing impediment and how to finanse the cost of that undertaking". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biesiada M., Bubak A., Podstawy oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego, [w:] Ocena środowiskowego ryzyka zdrowotnego, zarządzanie i nadzór nad ryzykiem oraz komunikacja o ryzyku - materiały szkoleniowe, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, 11-12 grudnia 2000.
 2. Borysiewicz M., Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, Warszawa 2002. http://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/Awarie_przemyslowe/ryzyko.html, 25.04.2003.
 3. Borysewicz M., Kacprzyk W., Potempski S., Żurek J., Wytyczne oceny ryzyka środowiskowego, Instytut Ochrony Środowiska, http://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/final/wyt_oceny_ryz.htm, 25.12.2005.
 4. Dyrektywa Komisji 93/67/EWG z dnia 20 lipca 1993 roku, ustanawiająca zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony substancji notyfikowanych zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG.
 5. Janikowski R., Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa 2004.
 6. Karlikowska В., Finansowa kontrola ryzyk środowiska jako element zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] materiały II Międzynarodowej konferencji naukowej: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Białystok 2005.
 7. Karlikowska В., Zarządzanie ryzykiem środowiska (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), ,.Prawo, Ubezpieczenia i Reasekuracja" 2001 nr 9.
 8. Kulka E., Rzychoń D., Podstawy oceny ryzyka zdrowotnego spowodowanego zanieczyszczeniem środowiska, [w:] Środowisko a zdrowie. Polityka, Zarządzanie, Komunikowanie, red. R. Janikowski, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 9. Mniszek W., Narażenie na substancje chemiczne w kontekście zarządzania i nadzoru nad ryzykiem, [w:] Ocena środowiskowego ryzyka zdrowotnego, zarządzanie i nadzór nad ryzykiem oraz komunikacja o ryzyku, materiały szkoleniowe, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, 11-12 grudnia 2000.
 10. Zasady szacowania ryzyka zdrowotnego u ludzi w następstwie środowiskowego narażenia na substancje chemiczne, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Łódź 1993, materiał powielony.
 11. Zasady zarządzania ryzykiem na terenach zanieczyszczonych substancjami toksycznymi, materiały szkoleniowe United States Environmental Protection Agency Region III, Philadelphia, PA, Katowice, listopad 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu