BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczko Franciszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczeństwo zrównoważone jako sposób podnoszenia jakości życia
Level-Headed Society for the Elevation of Quality of Life Expenses
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 217-228, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo, Poziom życia, Jakość życia
Sustainable development, Society, Living standard, Quality of life
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W kontekście Strategii Lizbońskie scharakteryzowano zagadnienie zrównoważonego rozwoju. Na tle sytuacji w Polsce, przedstawiono wzajemne korelacje pomiędzy społeczeństwem zrównoważonym a jakością życia. Autor zauważa, że istnieje ścisły związek pomiędzy budową społeczeństwa zrównoważonego i podnoszeniem jakości życia.

Adopting economic development and requirements of environmental protection seems to be the main idea of level-headed development. The realization of level-headed strategy of development leads to the structure of level-headed society. The author has performed in Poland a review of features of level-headed society structure as a factor of improving the quality of life. The author has particularly taken a stand in such features as creation of postindustrial society, level of GDP, education, condition of natural environment, circulation, equality of rights, level of corruption, quality of social custody and medical care, level of informatization and sense of safety of citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.batory.org.pl/korupcja/polska.
 2. http://www.egospodarka.p1/l 1566,Korupcja-w-Polsce-2005.
 3. http://www.europa.eu/generalreport/pl.
 4. http//:www.pigo.org.pi.
 5. http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/spoleczenstwo_informacyjne/.
 6. http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/warunki_zycia/szkoly_wyzsze/.
 7. http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/infor_spol_gosp/.
 8. http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/kobiety/.
 9. http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/maly_rocznik_stat/2006.
 10. Leśniak J., Realizacja strategu zrównoważonego rozwoju w warunkach Szwecji, [w:] Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, red. L. Pawłowski, CeDeWu, Warszawa 2006.
 11. Mroczko F., Wybrane aspekty innowacyjnej polityki gospodarczej Polski, Prace Naukowe XI/2005, Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa, Technika Universita v Liberci 2005.
 12. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności 2007-2013.
 13. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1996.
 14. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, "Myśl Wojskowa" 2002, 11/12, Bellona, Warszawa 2002.
 15. Sosnowska A., Łobesko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu