BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Janusz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Edukacja a rynek pracy w świetle reform edukacyjnych
Education and the Labour Market in the Light of Educational Reforms
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 9, s. 2-8
Słowa kluczowe
Edukacja, Reforma oświaty, Rynek pracy, Szkolnictwo wyższe
Education, Educational system reforms, Labour market, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje działania zmierzające do uruchomienia konkurencji i zmiany panującego na wyższych uczelniach sytemu na bardziej otwarty, projakościowy i prorozwojowy. Wiele uczelni we własnym zakresie dokonuje autotransformacji, wprowadzając nowoczesne modele zarządzania i ewaluacji jakości. Autor podejmuje próbę pokazania takich działań uczelni i ministerstwa, które przyczyniają się do budowania pomostów łączących naukę i gospodarkę, również w procesie dydaktycznym. Wzmacniają one bowiem szanse absolwentów na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The Ministry of Higher Education has undertaken some actions, which aim at triggering competition among higher education institutions and changing the prevailing system for the one which is pro-openness, prognality, and prodevelopment. Numerous colleges and universities have also transformed on their own initiative, and have implemented modern models of management and quality evaluation. The author of this work is trying to demonstrate which of the actions undertaken by both the Ministry and higher education institutions indeed contsibute to the bridging the gaps (i.e. through a suitable didactic process) between education, science and economy. Only by developing stronger bonds between these three can we create more opportunities for graduates anto the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Baca, Zacznijmy robić biznes na nauce, "Gazeta Prawna" z 4 września 2009 r.
 2. K. Bartman, Szkoła to nie biuro, "Gazeta Prawna" z 9 września 2009 r.
 3. K. Bartman, Uczelnie i firmy wspólnie przygotują studentów do pracy, "Gazeta Prawna" z 9 września 2009 r.
 4. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997, s. 192.
 5. M. Czekański, Przedsiębiorstwa mają problem ze znalezieniem kadry, "Rzeczpospolita" z 2 lutego 2006 r.
 6. Droga Polski do roku 2025, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2005, s. 66.
 7. M. Gawrychowski, Firmy biorą więcej z UE na badania, "Dziennik Gazeta Prawna" z 4 lutego 2010 r.
 8. M. Gduła (w:) Rozmowa M. Sommera z M. Gdułą, Uniwersytet musi być przede wszystkim wspólnotą, "Dziennik" z 30 czerwca 2009 r.
 9. J. Góra-Ojczyk, Uczelnie nie potrafią realizować projektów UE, "Gazeta Prawna" z 22 grudnia 2009 r.
 10. J. Góra-Ojczyk, Student dowie się, ile zarabiają absolwenci uczelni, "Dziennik Gazeta Prawna" z 5-7 lutego 2010 r.
 11. A. Grabek, Nowy rok akademicki. Stare porządki i brak strategii, "Dziennik Gazeta Prawna" z 29 września 2009 r.
 12. Informacje-biznes, Polska jest mało innowacyjna, "Twój Biznes", luty 2009 r.
 13. P. Jakubczak, Co czwarta młoda osoba nie może znaleźć pracy, "Dziennik Gazeta Prawna" z 4 marca 2010 r.
 14. W.J. Katner, Niech gospodarują, "Forum Akademickie" 2007, nr 6, s. 46.
 15. K. Klinger, Absolwent na zamówienie, "Dziennik Gazeta Prawna" z 25 maja 2010 r.
 16. M.W. Kopertyńska, Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ichaktywność (w:) Rynek pracy w Polsce, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Warszawa 2009, s. 82.
 17. M. Król, Dlaczego rektorzy bronią się przed panią minister, "Dziennik Gazeta Prawna" z 22 września 2009 r.
 18. B. Lisowska, Studia za pieniądze z UE nie gwarantują pracy, "Dziennik Gazeta Prawna" z 12 stycznia 2010 r.
 19. B. Lisowska, Resort nauki wesprze kierunki interdyscyplinarne, "Dziennik Gazeta Prawna" z 25 stycznia 2010 r.
 20. B. Lisowska, Rusza druga edycja programu kierunków zamawianych, "Dziennik Gazeta Prawna" z 8 lutego 2010 r.
 21. T. Luty, Nie możemy dłużej udawać edukacyjnego lidera Europy, "Dziennik Gazeta Prawna" z 30 września 2009 r.
 22. R.E. Melonnell, S.L. Brube, Contemporary Labor Economies, New York 1986, s. 72.
 23. Polacy uwierzyli w siebie, "Dziennik" z 13 lutego 2008 r.
 24. Polski student chciałby zostać ekspertem ze stabilną posadą, "Rzeczpospolita" z lipca 2009 r.
 25. A. Stabryła, Uczelnie bliżej pracodawców, "Rzeczpospolita" z 1 lipca 2009 r.
 26. M. Suchodolska, K. Klinger w rozmowie z B. Kudrycką, Uczelnie potrzebują konkurencji, "Dziennik Gazeta Prawna" z 25 maja 2010 r.
 27. J. Szacki, Najwyższy czas zatrzymać degenerację uniwersytetów, "Dziennik" z 2 lipca 2009 r.
 28. A. Szałkowski, Współczesne problemy stosunków między pracą a kapitałem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 4, s. 4.
 29. J. Trempała, Małe i humanistyczne ośrodki akademickie politycznie niesłuszne?, "Forum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego" 2007, nr 4-5, s. 4.
 30. W. Walendziak, W Polsce biznes musi walczyć z władzą, "Dziennik" z 20 marca 2007 r" s. 20.
 31. F. Zakaria, Świat - Stany Zjednoczone, "Newsweek Polska" 2006, nr 27, s. 44.
 32. H. Zakrzewska-Krzyś, Największe pieniądze idą na badania podstawowe, "Twój Biznes", luty 2009, s. 09.
 33. Zatrudnienie w Polsce w 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 61-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu