BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruta-Kujawa Monika
Tytuł
W kwestii czynników determinujących stopy eksportu i importu
In the Field of Export and Import Rates
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2003, nr 9, s. 39-54
Słowa kluczowe
Eksport, Import, Rozwój społeczno-gospodarczy, Polityka handlowa
Export, Import, Social economic development, Trade policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie zgromadzonych danych dla 145 państw, określono strukturę stopy eksportu i importu. W przypadku stopy importu najważniejszy jest potencjał społeczno-gospodarczy. Na poziom stopy eksportu największy wpływ ma GNP per capita reprezentujący grupę czynników świadczących o poziomie rozwoju państwa, jego konkurencyjności i potencjale technologicznym.

The export and import rate, which are most commonly used to describe the role of foreign trade, are subject to a great diversification in the world economy. It is a result of the differences in the intensity of factors, which have an influence on these rates, such as population, GNP per capita or country position. The research on 145 countries’ export and import rates has produced some findings about factors mentioned above. It has shown that they determinate export rate in a different way than import one.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk T.: Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia. Wyda- wnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 14.
 2. Bednarczyk T.: Przesłanki i narzędzia polityki proeksportowej. „Ekonomista” 1999, nr 3, s. 343.
 3. Dudziński J.: Położenie geograficzne jako bariera rozwoju ekonomicznego. Wyda- wnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992, s. 10-27.
 4. Gadomski W.: Bogactwo. „Gazeta Wyborcza” z 2000, nr 18, s. 26-29.
 5. Handel zagraniczny. Red. J. Rymarczyk. PWE, Warszawa 1997, s. 66.
 6. Klawe A.J., Makać A.: Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. PWN, Warszawa 1987, s. 217-220.
 7. Kozioł P.: Poziom technologiczny przemysłu a wielkość i struktura wymiany handlo¬wej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1990, s. 35.
 8. Maciejewicz J.: Międzynarodowa konkurencja technologiczna. „Sprawy Międzynaro-dowe” 1986, nr 3, s. 42.
 9. Maciejewski W.: Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej. PWN, War- szawa 1981, s. 18.
 10. Małecki M.: Rola korporacji transnarodowych w międzynarodowej wymianie towa¬rów. „Sprawy Międzynarodowe” 1986, nr 7-8, s. 110.
 11. Mroczek W.: Handel Polski z Unią Europejską w 1998 r.
 12. Płowieć U.: Ocena konkurencyjności polskiego eksportu. [w:] Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1997-1998. IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 126.
 13. Płowieć U.: Wpływ rynku kapitałowego na rozwój i poprawę konkurencyjności pro-dukcji i eksportu. [w:] Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1997-1998. IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 96.
 14. Rocznik statystyki międzynarodowej 2000. GUS, Warszawa 2000, s. 418-419.
 15. Rosati D.: Polityka proeksportowa. P WE, Warszawa 1990, s. 15-17.
 16. Rydygier W.: Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarczego. PWE, Warszawa 1973, s. 17.
 17. Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekono¬micznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 18. Szełmej K.: Ożywcza NAFTA. „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 257, s. 24-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu