BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narękiewicz Jarosław
Tytuł
W kwestii ochrony polskich producentów przed przywozem towarów po cenach dumpingowych
The Question of Protecting Polish Producers Against the Import of Dumping Priced Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2003, nr 9, s. 55-66
Słowa kluczowe
Środki antydumpingowe, Konsument, Ochrona konsumenta, Ceny dumpingowe, Postępowanie antydumpingowe
Anti-dumping measures, Consumer, Consumer protection, Dumping prices, Antidumping proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę zmian w polskich przepisach antydumpingowych oraz omówiono rezultaty dotychczas przeprowadzonych postępowań. Zwrócono uwagę na fakt, że polscy producenci nie wykorzystali należycie możliwości ochrony przed napływem towarów po cenach dumpingowych.

Dumping is generally considered as a trade instrument that violates the principles of fair competition. Therefore many countries apply special measures in order to protect their local producers. In Poland in the days of centrally governed economy dumping did not exist but it appeared when the free market economy was introduced. This paper looks at the issue of protecting national producers against importing dumping priced goods into Poland. The changes in Polish anti-dumping regulations are presented and the analysis of the effectiveness of anti-dumping measures applied in Poland in the years 1990-2001 has been carried out. The article also points out the insufficient range and poor effects of the actions taken.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W.: Słownik handlu zagranicznego. Warszawa 1986, s. 64.
 2. Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa 1998, s. 442.
 3. Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2001, s. 239.
 4. Budzowski K.: Ekonomika handlu zagranicznego. Kraków 1999, s. 105.
 5. Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Moffet M.H.: International Business. Fort Worth 1996, s. 521.
 6. Dane WTO (http://www.wto.org).
 7. DzU nr 123, poz. 1352.
 8. DzU nr 157, poz. 1028.
 9. DzU nr 75, poz. 445, z późn. zm.
 10. Hoekman B., Kostecki M.M.: Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizm negocjacji. Wrocław 2002, s. 295.
 11. Kaliszuk E.: Ograniczenia pozataryfowe w imporcie i eksporcie Polski. W: Zagra¬niczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002. IKiC HZ, Warszawa 2002, s. 1s. 160.
 12. Kaliszuk E.: Ograniczenia pozataryfowe w imporcie i eksporcie Polski. [w:] Zagra¬niczna polityka gospodarcza Polski 2000-2001. IKiC HZ, Warszawa 2001, s. 140.
 13. Kaliszuk E.: Pozataryfowe środki polityki handlowej stosowane wobec polskiego eksportu przez partnerów handlowych Polski. [w:] Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002. IKiC HZ, Warszawa 2002, s. 169.
 14. Ludwikowski R.R.: Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 1. Handel międzynarodowy. Warszawa 1996, s.193-195.
 15. Ludwikowski R.R: Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 1. Handel międzynarodowy. Warszawa 1996, s. 176.
 16. Molski R.: Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą. Szczecin 2001, s. 118-120.
 17. Oktaba L.: Polskie firmy nie potrafią się bronić. „Rzeczpospolita” 1998, nr 83.
 18. Wojciechowski H.: Dumping w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. „Fir¬ma i Rynek” 2001, nr 1/2, s. 14.
 19. Zielińska-Głębocka A.: Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej. Gdańsk 1997, s. 149.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu