BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matkowska Marzena
Tytuł
Problemy funkcjonowania rynku walutowych transakcji futures w Polsce
The Problems of Development of the Currency Futures Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2003, nr 9, s. 67-83
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Transakcje futures, Rynki giełdowe
Foreign Exchange (FX), Futures transactions, Stock markets
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Zaprezentowano teoretyczne aspekty transakcji futures i zasady funkcjonowania kontraktów futures na rynku walutowym. Dokonano analizy zasad obrotu walutowymi kontraktami terminowymi na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedstawiono ocenę funkcjonowania transakcji futures na polskim rynku walutowym.

The aim of this article is to analyse how the Polish currency futures market functions and to give an answer the question: at witch stage of development is this segment of the Polish currency market? The first part of the article has been dedicated to the theoretical aspect of the currency futures contracts. The second part of the article presents an analysis of the functioning conditions of the futures contracts on Warsow Stock Exchange. The last part of the paper presents the perspectives of development of the Polish currency futures market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych." "Rynek Terminowy" 2000, nr 1.
 2. Annual Report 1999. Bank of International Settlements, www.bis.org, s. 132.
 3. Antkiewicz S.: Polski rynek instrumentów pochodnych, www.futures.pl.
 4. Chrabonszczewska E., Oręziak L.: Międzynarodowe rynki finansowe. Warszawa 2000, s. 197.
 5. DzU 1998, nr 160, poz. 1063.
 6. Jaworski T.: Charakterystyka i możliwości wykorzystania finansowych kontraktów terminowych. [w:] Twój kapitał 2001. Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe. Szczecin 2001, s. 149.
 7. Nowak W.: Kontrakty terminowe na waluty, www.bossa.pl.
 8. Obliczenia własne na podstawie danych GPW. www.gpw.pl.
 9. Pietrzak E.: Dzielenie swobody. "Rzeczpospolita" 1998, nr 228.
 10. Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Warszawa 1992, s. 20.
 11. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Warszawa 1999, s. 109.
 12. Walentynowicz H., Rulka T., Zabłocki J.: Polski rynek walutowy okiem indywidualnego inwestora. "Rynek Terminowy" 2001, nr 3.
 13. Walentynowicz H.: Nowa forma arbitrażu na polskim rynku walutowym. "Rynek Terminowy" 2000, nr 1.
 14. Walentynowicz H.: Rynek terminowy na WGT zamiera. "Rynek Terminowy" 2001, nr 2.
 15. Walentynowicz H.: Walutowe kontrakty futures na WGT SA. "Rynek Terminowy" 2000, nr 2.
 16. Wojciechowski I.: Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczają-ce ryzyko. Zakamycze 1999, s. 47-48.
 17. www.futures.pl.
 18. www.pgf.pl.
 19. Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa 2001, s. 95.
 20. Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. Warszawa 2001, s. XVII.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu