BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitrus Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę : część 1
The Situation of an Employee within the Period of Notice : part I
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 7, s. 4-10
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Wypowiedzenie pracy, Kodeks pracy, Prawo pracy
Employment contract, Dismissal notice, Labour Code, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza statusu pracownika pozostającego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W pierwszej części autor przedstawia charakter prawny okresu wypowiedzenia oraz cel tej instytucji. Omawia kodeksowe przesłanki ustalania długości okresu wypowiedzenia oraz wskazuje kontrowersje wokół ustalenia początku biegu tego okresu. Przedstawia możliwości modyfikacji długości okresów wypowiedzenia na mocy porozumienia stron stosunku pracy lub wolą partnerów społecznych. Zwraca uwagę na dopuszczalność jednostronnego skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika. W drugiej części, która będzie opublikowana w następnym numerze PiZS, autor wskaże na możliwość skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Przedstawi kodeksowe przepisy dotyczące udzielenia pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy oraz skierowania go na nieplanowany urlop wypoczynkowy. Omówi możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zasygnalizuje również dopuszczalność bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę podczas okresu wypowiedzenia, a także konieczność równego traktowania pracowników zwalnianych oraz pracowników, którym umowy o pracę nie wypowiedziano. (abstrakt oryginalny)

The topic of the elaboration is the analysis of the legal status of an employee within the period of notice. In this part Author introduces legal character and the aim of this institution. He presents factors which determine the length of the period of notice and indicates controversies concerning the beginning of this period. Author describes the possibilities of modifying the length of period of notice by parties to an employment contract or social partners. Admissibility of unilateral shortening of the period of notice by an employer or an employee are presented as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Dral, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.
 2. L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010, s. 76 i n.
 3. L. Florek, Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy (w:) Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 177.
 4. M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 11, s. 31.
 5. M. Gersdorf, Okres wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 2, s. 24 i n.
 6. M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 11, s. 32 i n.
 7. A. Sobczyk (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, wyd. V uaktualnione, Gdańsk 2010, s. 223.
 8. A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 2 wyd., Warszawa 2006, s. 160.
 9. B. Wagner, Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy, Kraków 1986, s. 150.
 10. A. Walas, Prawo wypowiedzenia umowy o pracę, Kraków 1961.
 11. A. Wypych-Żywicka, Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, Gdańsk 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu