BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna
Tytuł
Uwagi na temat elektronicznego obiegu dokumentów w transakcjach handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem działalności w obrocie międzynarodowym)
Electronic Data Interchange in Foreign Trade Transactions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2003, nr 9, s. 129-139
Słowa kluczowe
Elektroniczna Wymiana Danych, Transakcje handlowe, Handel międzynarodowy
Electronic Data Interchange (EDI), Commercial transaction, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z innowacyjnych sposobów podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku jest idea zastąpienia papierowego obiegu dokumentów - elektronicznym. Umożliwia to EDI (Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. W pracy omówiono korzyści z zastosowania EDI takie jak: redukcja kosztów, wzrost produktywności, podniesienie pozycji i prestiżu firmy, zdobycie zaufania wśród kontrahentów oraz zacieśnienie z nimi więzi handlowych.

One of the way to be more competitive on the market is changing paper document circulation into an electronic one. It is possible by implementing Electronic Data Inter-change in the enterprise. Moreover with Internet and extensible Markup Language it gives lots of absolute benefits: reduces costs and errors, helps to be more flexible, improves cooperation and creates good image.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams E.: Goodbye EDI, hello XML. „World Trade” 2000, February, Vol. 13, Iss. 2, s. 54.
 2. Anvari M.: Electronic Data Interchange and Inventories. „International Journal of Pro-duction Economics” 1992, nr 26.
 3. Bartczak I.: Pokochać granice firmy. „Computerworld” 1999, nr 44, s. 48.
 4. Borck J.: Extend Your Reach with XML, EDI. „InfoWorld” 2000, October, Vol. 22, Iss. 43, s.43.
 5. E-biznes w firmach. Internet: http://www.reporter.pl/webreproter/1999/ 11/w0301.html.
 6. EDIPOL Internet: http://www.edipol.com.pl.
 7. Evans R.: Best Practises in Global Payments and Collections. „TMA Journal” 1999, January-February, Vol. 19, Iss. 1, s. 51.
 8. Gryciuk W.: Łańcuchy dostaw w dobie Internetu. „Teleinfo” 1999, nr 51.
 9. Hałas E.: EDI - elektroniczna wymiana danych między przedsiębiorstwem i bankiem. „Lo¬gistyka” 1998, nr 4, s. 56.
 10. Jilovec N.: XML/EDI: A New Generation of EDI. „News/400” 1999, nr 3, s. 59.
 11. Kilbane D.: The Future of EDI May Rest with the UN. „Automatic ID News” 1999, De¬cember, Vol. 15, Iss. 13, s. 30.
 12. Kilbane D.: Your Trading Partner Communications. „Automatic ID News” 1999, March Vol. 15, Iss. 3, s. 30.
 13. Kosieliński S.: Statek z cytrusami. „Computerworld” 2000, nr 3, s. 45.
 14. Kosieliński S.: Statek z cytrusami. „Computerworld” 2000, nr 3, s. 45.
 15. Lange-Sadzińska K.: Elektroniczna wymiana danych (EDI) w Internecie. „Telecom Fo- rum” 1998, nr 11.
 16. Mejssner M.: Elektroniczna biurokracja. „Manager” 1999, nr 2, s. 42.
 17. Mulligan R.: EDI in Foreign Trade: A Perspective on Change and International Harmonisation. „Logistics Information Management” 1999, Vol. 12, Iss. 4, s. 299.
 18. Singleton B.: Generation XML. „News/400” 1999, nr 12, s. 98.
 19. Topel K., Mullen H.: At the Speed of EDI. „Health Management Technology” 2002, Feb¬ruary, Vol. 23, Iss. 2, s. 26.
 20. Ustawa o podpisie elektronicznym. DzU 2001, nr 130, poz. 1450.
 21. Zioło S.: XML dla biznesu. [w:] XML - Nowe podejście do zarządzania informacją. Inter¬net: http://www.step.pl/zasoby/XML_Semin/XML_dla_biznesu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu