BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turkot Dariusz
Tytuł
Kontrakty wojewódzkie jako narzędzie wspierania polityki rozwoju regionalnego (na przykładzie kontraktu dla województwa zachodniopomorskiego)
Voivodeship Contracts as Tools for Supporting Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2003, nr 9, s. 141-156
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Planowanie regionalne, Polityka regionalna, Kontrakt wojewódzki
Regional development, Regional planning, Regional policy, Provincial contract
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono ideę kontraktów wojewódzkich, ich istotę, wielkość i źródła finansowania. Podjęto próbę oceny pierwszych edycji kontraktów i wskazano ewentualne zalecenia na przyszłość.

Poland's integration into European Communities is a great challenge for our country in many aspects. One of them is a regional development policy. Therefore mutual relations and co-operation between the national and local governments are so important. The so called voivodeship contracts, i.e. agreements between the national administration and local government are a form of the said co-operation. The paper attempts to give an idea of contracts, projected values and resultant objectives and goals. Final conclusions say that the first issue contracts, however not perfect, should be acknowledged anyway. Today, the experience and knowledge gained during the negotiations and performance should be employed for better planning and managing. Some suggestions concerning the new contracts include: longer term, objectives to facilitate further growth of regional economy, stronger role of big cities, wider participation of lower rank governments (communes, poviats) and stronger position of a voivode. Contractual procedure means overcoming numerous difficulties, selection of best projects, looking for benefits for the whole region. The above issues should be taken into account while signing the new agreements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. DzU nr 122, poz. 1326, z późn. zm.
  2. DzU nr 48, poz. 550, z późn. zm.
  3. Pietrzyk I.: Integracja europejska a polityka regionalna w Polsce. "Gospodarka Narodo-wa" 2001, nr 4, s. 80.
  4. Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych. Red. I. Szomburg. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001, s. 255.
  5. Proniewski M.: Kontrakt rządowo-samorządowy jako instrument rozwoju regionalnego. [w:] Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Red. A. Stasiak, R. Horodeński, C. Sado-wska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001, s. 659.
  6. Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej Red. Z. Mikołajewicz. PTE, Uniwersytet Opolski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2000, s. 343.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu