BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michaliszyn Beata (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Tytuł
Zmiany w polityce produktowej Unii Europejskiej
Changes in European Union Product Oriented Policy
Źródło
Problemy Jakości, 2010, nr 9, s. 9-16, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka produktu, Produkty ekologiczne, Polityka ekologiczna, Rozwój zrównoważony
Product policy, Ecological product, Ecological politics, Sustainable development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Integralną częścią Strategii Zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej jest Zintegrowana Polityka Produktowa (Integrated Product Policy - IPP). W centrum zainteresowania tej polityki jest jakość środowiskowa produktu. Zintegrowana Polityka Produktowa adresowana jest zarówno do projektantów produktów jak i konsumentów. Ma ona na celu promowanie rozwoju rynku produktów przyjaznych dla środowiska. Polega na poszerzeniu istniejącej polityki ekologicznej o instrumenty, które mają na celu wykorzystanie możliwości udoskonalenia produktów i usług, z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko w trakcie całego cyklu życia. W świetle doświadczeń z ostatnich lat oraz zrealizowanych badań i raportów na temat sposobów doskonalenia jakości środowiskowej produktów, Komisja Wspólnot Europejskich zaplanowała wprowadzenie zmian w dotychczas prowadzonej polityce produktowej. (fragment tekstu)

European Union Commission, on the base of last years' experience, reports and surveys on instruments focused on improvement of environmental quality of products, introduced some changes in the product policy. The product scope of the Eco-design Directive will be extended to cover all energy-related products. Ecolabelling, both: ecological and energy efficiency will be developed. These instruments have a high potential in changing consumption patters - their idea is still attractive. There will be also taken other initiatives supporting sustainable consumption, especially consumers and retailers oriented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission of the European Communities, Green Paper on Integrated Product Policy, Brussels, 07.02.2001, COM(2001) 68 final.
  2. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Integrated Product Policy, Building on Environ mental Life-Cycle Thinking, Brussels, 18.6.2003, COM(2003) 302 final.
  3. Commission Staff Working Document Accompanying the Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European and Social Committee of the regions On the State of Implementation of Integrated Product policy, COM (2009) 693 final.
  4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan {SEC(2008) 2110} {SEC(2008) 2111} COM/2008/0397 final.
  5. Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodcsign requirements for energy-using products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council.
  6. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products {SEC(2008) 2862} {SEC(2008) 2863}/COM/2008/0778 final - COD 2008/0222/.
  7. Tkaczyk J. (2010) Zrównoważona konsumpcja i produkcja z perspektywy Europejczyków - badania Eurobarometru, w: Problemy Jakości, 2'2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu