BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Serwisy społecznościowe jako przestrzeń reklamowa - istota, narzędzia, pomiar skuteczności
Social Media as a Marketing Space - Issue, Tools and Effectiveness Measurement
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 3 (6), s. 35-43, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Reklama w internecie, Serwisy społecznościowe, Kampanie reklamowe, Pomiar efektywności, Marketing internetowy
Management, Internet advertising, Social networking, Advertising campaign, Efficiency measurement, e-marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internet jest medium, które cechuje ogromny potencjał reklamowy. W przestrzeni wirtualnej można prowadzić różnorodne kampanie reklamowe i wizerunkowe, które - w porównaniu do tradycyjnych akcji reklamowych - charakteryzują się szeregiem zalet. Interaktywność przekazu, precyzyjne określenie grupy docelowej, natychmiastowa możliwość pomiaru skuteczności kampanii, ścisłe powiązanie nakładów z efektami oraz wielość form rozliczeń powodują, że wielu reklamodawców wykorzystuje Internet do promowania własnych produktów. Najnowsze dostępne badania wskazują, że Internet jest drugim po telewizji medium reklamowym, z wydatkami reklamowymi przekraczającymi w 2009 r. 1,3 mld zł [V. Makarenko 2010]. Znaczenie marketingowe Internetu potwierdza też fakt, że w okresie spowolnienia gospodarczego dynamika wydatków reklamowych on-line była dodatnia i oscylowała w granicach 11 % [ibidem]. E-marketing zawiera w sobie kilka rodzajów działań. W tym kontekście wymienić należy reklamę graficzną (display marketing), promocję w systemach wyszukujących (search engine marketing), marketing bezpośredni (e-mail marketing), marketing szeptany (word-of-mouth marketing), reklamę w serwisach społecznościowych (social media marketing). Przedmiotem analizy jest właśnie ostatni spośród wymieniony typ e-marketingu, z racji jego relatywnej nowości i komplementarności w stosunku do pozostałych form przekazu marketingowego. Celem artykułu jest analiza serwisów społecznościowych pod kątem zasadności użycia do celów reklamowych. Aby osiągnąć tak nakreślony cel przedstawiono istotę reklamy w serwisach społecznościowych, istniejące w ramach tego typu reklamy narzędzia oraz metody pomiaru skuteczności kampanii prowadzonych poprzez społeczności wirtualne. Przytoczone zostaną też przykłady kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych. (abstrakt oryginalny)

As the statistics indicate social media are marked by huge marketing potential. In the virtual space there can be run different marketing campaigns that - similarly to the traditional ones - marked by several advantages. Interactivity of communication, precise pointing the target group, immediate possibility of campaign effectiveness measurement, strict connection between inputs with effects and multiplicity of settlements' forms cause that a lot of marketers are using internet as a mean of promotion of their own products. The most recent available researches show that internet is second medium after TV with the marketing expenditures exceeding 1,3 billion PLN in 2009 [V. Makarenko 2010]. The fact that in the time of economic crisis the dynamics of marketing expenditures online was favorable and fluctuated of about 11% shows the marketing significance of internet [op. cit.] E-marketing consists of several kinds of actions, i.e.: display marketing, search engine marketing, world-of-mouth marketing, social media marketing. The issue of that paper concerns the lat one type of e-marketing with its relative novelty and complementarity towards other forms of marketing communication. This article aims to analyse social networks in terms of appropriateness of use for marketing purposes. To achieve this goal author has presented the essence of advertising on social networks existing within those types of advertising tools and methods for measuring the effectiveness of campaigns through virtual communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balegno S., How Effective is Social Media in Achieving Target Business Objectives?, http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=31558, [09.03.2010].
 2. Bernoff J., Li Ch., Harnessing the Power of the Oh-So-Social Web, "MIT Sloan Management Review", vol. 49, no. 3, 2008.
 3. Boguszewicz T., Firmy wykorzystują sieciowe społeczności, "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/artykul/67344,369190_Firmy_wykorzystuja_sieciowe_spolecznosci.html, [27.09.2009].
 4. Consumers Follow Social Brand Referrals, eMarketer Digital Intelligence, http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007630, [14.04.2010].
 5. Cowan M., Facebook, materiały z konferencji "Facebook Now", Warszawa, http://facebooknow.pl/images/download/20100112_Facebook_NOW_-_Mark_Cowan_-_Formaty_reklamowe_na_Facebook,_case_study_-_Facebook.pdf, [12.01.2010].
 6. Dagis M., Twitter Statistics of User Engagement, http://www.socialtimes.com/2010/01/twitter-statistics-of-user-engagement/?red=rb, [29.01.2010].
 7. Grynkiewicz T., Twitter wprowadza reklamy, "Gazeta Wyborcza", nr 87, z dn. 14.04.2010.
 8. Hauprich M., Deutsche Post Gains Rapid Consumer Engagement with Magpie, http://s3.amazonaws.com/magpie-radiant-page-attachments/page_attachments/41/casestudy_deutschepost_en.pdf, [04.08.2009].
 9. IAB Social Advertising Best Practices, http://www.iab.net/media/file/Social-Advertising-Best-Practices-0509.pdf, [05.05.2009].
 10. IAB Social Media Ad Metrics Definitions, http://www.iab.net/media/file/SocialMediaMetricsDefinitionsFinal.pdf, [05.05.2009].
 11. Laskowska H., PR w Internecie - skuteczne narzędzie budowy wizerunku? http://e-biznes.pl/2010/04/pr-w-internecie-%E2%80%93-skuteczne-narzedzie-budowy-wizerunku/, [14.04.2010A].
 12. Laskowska H., WAB w społecznościach internetowych, http://e-biznes.pl/2010/02/wab-w-spolecznosciach-internetowych/, [18.02.2010B].
 13. Makarenko V., Rynek reklamy w internecie rośnie bez względu na spowolnienie, "Gazeta Wyborcza", http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7698559,Rynek_reklamy_w_internecie_rosnie_bez_wzgledu_na_spowolnienie.html, [24.03.2010].
 14. Measuring Return on Social Investment, http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007506, [09.02.2010].
 15. Młoda blogerka podwoiła sprzedaż firmy, "Puls Biznesu", http://www.pb.pl/4/a/2010/04/08/Mloda_blogerka_podwoila_sprzedaz_firmy, [08.04.2010].
 16. Ratuszniak B., Megapanel grudzień 2009 - serwisy tematyczne, http://media2.pl/badania/61748-megapanel-grudzien-2009-serwisy-tematyczne.html, [24.02.2010].
 17. Social Fans More Likely to Buy, eMarketer Digital Intelligence, http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007568, [16.03.2010].
 18. Społeczności a reklama, materiały z konferencji "Facebook Now", Warszawa, http://facebooknow.pl/images/download/20100112_Facebook_NOW_-_Tomasz_Rzepniewski_-_Badanie_Sieci_spolecznosciowe_w_Polsce_-_Mediaedge_cia.pdf, [12.01.2010].
 19. Zaraziński D., Facebook: podbój sieci i kontrowersyjne reklamy?, http://e-biznes.pl/2010/04/facebook-podboj-sieci-i-kontrowersyjne-reklamy/, [20.04.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu