BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne : aspekty teoretyczne
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 10, s. 7-10, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wartość przedsiębiorstwa, Wynik finansowy
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise value, Financial performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR) to koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach biznesowych i relacjach z interesariuszami. Zagadnienia te zyskują coraz większą popularność – wiele podmiotów uwzględniło już taką postawę w swojej filozofii działania i strategii, inne rozważają taką decyzję. Kwestia zasadności, w tym zwłaszcza efektywności, takiego podejścia budzi jednak kontrowersje. Wynika to z nierozstrzygniętego wciąż dylematu dotyczącego zasadniczego celu funkcjonowania przedsiębiorstw: czy jest nim generowanie zysków (punkt widzenia właścicieli – shareholders approach), czy też podmiot gospodarczy ma także obowiązki wobec innych interesariuszy (punkt widzenia interesariuszy – stakeholders approach). Artykuł rozważa potencjalne korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwu jego zaangażowanie w realizację idei CSR. Wśród kluczowych aspektów znajdują się zarówno ogólne kwestie biznesowe, jak i szczegółowe zagadnienia, odnoszące się do sfery operacyjnej i finansowej działalności przedsiębiorstwa. Abstrahując bowiem od kwestii światopoglądowych i subiektywnych opinii na temat roli przedsiębiorstw, postawy CSR muszą być uzasadniane w kategoriach biznesowych. (abstrakt oryginalny)

Corporate Social Responsibility (CSR) is the concept accor-ding to which companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their inter-action with their stakeholders on a voluntary basis. The issue of CSR validity and effectiveness is still unsolved - as the question of companies' goals (shareholders' or stakeholders' view). The paper analyses the potential benefits of CSR for a company, including general business advantages, as well as operational and financial ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ACCENTURE, UN GLOBAL COMPACT, A New Era of Sustainability, June 2010.
 2. ADAMCZYK J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 3. BERNATT M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 4. BLUMBERG J., BLUM G., KORSVOLD A., Environmental Performance and Shareholder Value, World Business Council for Sustainable Development, Geneva 1996.
 5. BURKE L., LOGSDON J.M. How Corporate Social Responsibility Pays Off, "Long Range Planning" 1996, vol. 29 (August).
 6. CHODYŃSKI A., Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstwa wobec interesariuszy, "Przegląd Organizacji" nr 5/2010.
 7. CSR EUROPE, DELOITTE, EURONEXT, Investing in Responsible Business, 2003, www.csreurope.org .
 8. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and European Economic and Social Committee Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006) 136, Brussels, 22.3.2006.
 9. ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, Doing Good, Business and the Sustainability Challenge, "Economist", February 2008.
 10. FREEMAN R.E. et al., Stakeholder Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 11. FRIEDMAN M., The Social Responsibility of Business is to Increase Profits, "New York Times Magazine", 13.09.1970.
 12. FORGE, Guidance on Corporate Social Responsibility Management and Reporting for the Financial Services Sector, 2002, www.abi.org.uk/FORGE/
 13. FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2009, Warszawa 2010.
 14. GEMI, Clear Advantage: Building Shareholder Value, 2004, www.gemi.org
 15. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A, WAŃTUCHOWICZ M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 16. HOPKINS M., Defining Indicators to Assess Socially Responsible Enterprises, "Futures" 1997, vol. 29, no. 7.
 17. KIRSTEN D.W., Das bankspezifische Shareholder-Value--Konzept, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2000.
 18. KNOX S., MAKLAN S., Corporate Social Responsibility: Moving Beyond Investment Towards Measuring Outcomes, "European Management Journal" 2004, vol. 22, no. 5.
 19. MACKENZIE C, HODGSON S. (eds.), Rewarding Virtue: Effective Board Action on Corporate Responsibility, 2005, www.insightinvestment.com/responsibility
 20. MAIGNAN I., FERRELL O.C., Antecedents and Benefits of Corporate Citizenship: an Investigation of French Businesses, "Journal of Business Research" 2001, vol. 51, issue 1.
 21. MARCINKOWSKA M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 22. MAZURKIEWICZ P. (red.), Co firmy sądzą o społecznej odpowiedziałności biznesu? Porównanie postaw i praktyk na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, 2005, www.csrinfo.org.
 23. McWILLIAMS A., SIEGEL D.S., WRIGHT P.M., Corporate Social Responsibility: Strategic Implications, "Rensselaer Working Papers in Economics" no. 0506, May 2008.
 24. POLIWODA-MATIOLAŃSKA A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 25. SMITH N.C., LENSSEN G. (red.), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa 2009.
 26. TRUDEL R., COTTE J., Does it Pay to Be Good?, "Sloan Management Review" 2009, vol. 50, no. 2.
 27. TURNIPSEED D.L., Are Good Soldiers Good? Exploring the Link Between Organization Citizenship Behavior and Personal Ethics, "Journal of Business Research" 2002, vol. 55, issue 1.
 28. UN GLOBAL COMPACT, RAINFOREST ALLIANCE, Measuring Business Success from Sustainability Certification, 2007, www.unglobalcompact.org
 29. WORLD BUSINESS COUNCIL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Measuring Impact Framework Methodology. Measuring the Business Contribution to the Society, April 2008, www.wbcsd.org
 30. WORLD BUSINESS COUNCIL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Measuring the Impact Beyond the Bottom Line. Why Measuring Impacts on Society Makes Sense, 2008, www.wbcsd.org
 31. WEBB N. J., Corporate Profits and Social Responsibility: "Subsidization" of Corporate Income Under Charitable Giving Tax Laws, "Journal of Economics and Businesses" 1996, vol. 48, issue 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu