BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Depa Edward
Tytuł
Algorytmizacja i automatyzacja rachunku kosztów i wyników
Algorithmization and Automatization of Costs-and-Effects Account
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 1997, nr 8, s. 81-105, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Informatyczne systemy rachunkowości, Informatyzacja rachunkowości, Rachunek kosztów
Information system of accounting, Computerization of the accounting, Cost accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono główne bariery rozwoju nowoczesnego rachunku kosztów i wyników (NRKiW). Rozważono przydatność zaproponowanych układów wybranych kosztów w kilku asortymentach wyrobów. Wskazano na pewne informacje o narzędziach komputerowych mogących umożliwić pełną automatyzację funkcjonowania nowych kont.

The article deals with the most difficult and strategic element of informational form of accountancy, namely - the efficiency of up-to-date costs-and-effects account. First, a thesis is formualted, that no classical model of the account exists, which could meet the utility condition on the present rate of economic development. Therefore, author’s opinion is presented and substantiated here, that an effective informational support of economic account by accountancy (particulary in business of medium and large size) can be realized by use of computer-aided account. Significant port of the article is deboted to questions of informational organization of the account. The author gives some examples of informative description for economical sphere of business. Moreover, some informational anc computer tools are indicated here, which can make possible fully- automatized functioning of the new account. Finally, a conclusion is derived, that the only way to development of computer-aided costs-and-effects account is to increase upright knowledge related to economics and organization of information systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bytniewski A.: Funkcjonowanie zrobotyzowanego systemu rachunkowości. Materiały na konferencję INFRA 94, nt. „Aktu¬alne problemy informatyki w rachunkowości”. SKwP O/O w Szczecinie. Kołobrzeg 1994.
  2. Depa E.: Wykorzystanie właściwości rachunkowości informa¬tycznej w doskonaleniu systemu informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uniwersytet Szczeciński 1990, (maszynopis).
  3. Depa E.: Problem wyodrębnienia i zaindeksowania obiektów ekonomicz¬nych w przedsiębiorstwie zaliczany jest do trudniejszych. Zagad¬nienie to szeroko przedstawiłem w pracy doktorskiej pt. „Wy¬korzystanie właściwości rachunkowości informatycznej w do¬skonaleniu systemu informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.” Uniwersytet Szczeciński 1990, (maszynopis).
  4. Nowakowski A.: Opinia o pakiecie Systemu Informacji Ekonomicznej (SIE) dla potrzeb zarządzania przedsię¬biorstwem. Uniwersytet Szczeciński 1994, (maszynopis).
  5. Sorter G.H.: An „Events” Approach to Basic Accounting Review. January 1969.
  6. Stępniewski J.: Przyczynek do informatyzacji rachunkowości zdarzeniowej. Studium modelu konceptualnego. Universite de Rennes I 1986.
  7. Wierzbicki T.: Opinia o skomputeryzowanym systemie informa¬cji ekonomicznej autorstwa dr. Edwarda Depy i zespołu z In¬stytutu Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet Szczeciński 1994, (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu