BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska Olga (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, doktorant), Maniecka-Bryła Irena (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Bryła Marek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Ocena chorobowości mieszkańców powiatu płockiego w wieku 65 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 231, s. 187-199, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Przyszłość demograficzna Polski
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zachorowalność, Starzenie się społeczeństw
Health care, Incidence, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region płocki
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę chorobowości osób w wieku 65 lat i więcej, w latach 2004-2008, zamieszkujących powiat płocki ziemski. Dane analizowane w niniejszej pracy uzyskano z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. Oceniono dynamikę zmian chorobowości w analizowanym okresie oraz średnie tempo zmian w badanym przedziale czasowym. Na podstawie analizy zebranych danych warto podkreślić, że głównymi przyczynami wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ludzi w wieku 65 lat i więcej były: choroby układu krążenia, cukrzyca i choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej. Biorąc pod uwagę obliczone wskaźniki łańcuchowe dynamiki, z roku na rok występował wzrost liczby pacjentów ze wszystkimi schorzeniami analizowanymi w opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

The paper contains an analysis of morbidity rate in Płock land district, from 2004 to >008, among people aged 65 and over. The data were obtained from the Mazovian Centre of Public Health. The dynamics of changes of the morbidity rate and the average indices of changes in the period under study were also assessed. On the basis of the analysis of the data, the most important causes of visits to і family doctor of inhabitants of the Plock land district aged 65 and over were as follows: cardiovascular diseases, diabetes and disorders of the osseous, articular and muscular system and those of the connective tissue. The obtained results indicate that on average from year to year, there was a net increase of the number of people aged 65 and over with all diseases pointed out in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2009, dane dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl, z dnia 08 kwietnia 2009.
  2. Maniecka-Bryła L, 2006, Zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie ludności w wieku 65-74 lata). Rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, 283 s.
  3. MCZP (Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego), 2007, Informator. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2006 roku, MCZP, Warszawa, 119 s.
  4. Szukalski P., 2004, Osoby sędziwe w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wyd. UŁ, 33 s.
  5. Weinkauf A., Kajcińska M., Paczek К. (red.), 2006, Diagnoza demograficzno- epidemiologiczna dotycząca osób starszych w Polsce i na Mazowszu w latach 2004- 2005, MCZP, Warszawa, 56 s.
  6. Worach-Kardas H., 2000, Zdrowotność łudzi starszych - możliwości i bariery socjoekonomiczne zachowań prozdrowotnych, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny II, Oficyna Wydawnicza IMP, Łódź, 41-46.
  7. Zdrowie 21. Zdrowe dla wszystkich w XXI wieku (tłumaczenie J. Karski), 2001, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Fundacja Zdrowia Publicznego, Warszawa-Kraków.
  8. Żakowska-Wachelko В., Pędich W., 1995, Pacjenci w starszym wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 198 s.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu