BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlawska Monika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, student), Maniecka-Bryła Irena (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Bryła Marek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Korzystanie z usług opieki społecznej przez starszych mieszkańców miasta i gminy Zgierz
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 231, s. 217-229, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Przyszłość demograficzna Polski
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Ludzie starsi, Opieka socjalna
Social assistance, Elderly people, Social services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Zgierz
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest analiza czynników determinujących korzystanie z usług opieki społecznej przez osoby po 60-tym roku życia na przykładzie mieszkańców miasta i gminy Zgierz. W pracy dokonano oceny czynników wpływających na korzystanie z tych usług, a także opisano regulacje prawne dotyczące możliwości uzyskiwania porad i pomocy z zakresu potrzeb socjalnych. (fragment tekstu)

Ageing of the population in Poland is a serious challenge for the social policy and health care. The increasing population size of elderly people will cause specific economic problems. Introduction. The authors show the social and economic problems of elderly people (60 and over 60 years old) who use assistance of social care centers in Zgierz and in the borough of Zgierz. Material and methods. The research included collecting data (using special questionnaire) from about 387 persons aged 60 and over 60 years old who get help from the social care centers in this area. There were some variables singled out, like: age, sex. education, family situation, marital status, forms of help, income. Stochastic relations between these variables were verified. The dependencies were analyzed by means of the the computer software using the į statistical test of independece, at the significance level a=0,05. Results. The statistic analysis confirmed existing stochastic dependencies between sex and income, sex and marital status, house equipment and address, number of family members and address, education and address. Conclusion. The research showed the importance of social care and economic problems of elderly people. Mainly it is related to an increasing fraction of single households that causes a great demand for social care services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abramowska-Kmon A., 2008, Indywidualne demograficzno-społeczne determinanty sianu zdrowia osób starszych - próba kwantyfikacji ich wpływu, [w:] J.T. Kowaleski, P, Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu. Wyd. UŁ, 206-216.
  2. Baumann К., 2006, Jakość życia w okresie późnej dorosłości - dyskurs teoretyczny. Gerontologia Polska, 14 (4), 165-171.
  3. Bąbka J., 2006, Psychologiczne aspekty przystosowania się osób starych do warunków mia w domu pomocy społecznej, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób sianych. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 183-198.
  4. Ciosek A., 2008, Problemy związane z adaptacją oraz oczekiwania hospitalizowanych osób w starszym wieku. Gerontologia Polska, 16(1), 41-46.
  5. Frąckiewicz L., 2002, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia щ ludności, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Katowice, 11-25.
  6. Graniewska D., 1999, Procesy starzenia się ludności w Polsce i Europie w kontekście I społecznym i ekonomicznym, [w:] D. Graniewska (red.), Warunki życia emerytów i rencistów w Polsce i krajach zachodnich. Uwarunkowania. Problemy. Tendencje. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 12-16.
  7. Graniewska D., 1999, Warunki bytowe emerytów i rencistów w Polsce. [w:] D. Graniewska (red.), Warunki życia emerytów i rencistów w Polsce i krajach zachodnich. Uwarunkowania. Problemy. Tendencje. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 52-60.
  8. Maniecka-Bryła I., 2006, Zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie ludności w wieku 65-74 lata). Wyd. UM w Łodzi.
  9. Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2007. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, 57s.
  10. Szczerbińska K., Hubalewska-Hoła A., 2003, Korzystanie i zapotrzebowanie osób starszych na świadczenia opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Gerontologia Polska. 2(3), 137-143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu