BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Jerzy S. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Potocznie : korporacja
Simply Speaking : Corporation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 4, s. 9-21, bibliogr. 57 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Korporacje, Zarządzanie korporacyjne, Podział pracy, Kapitał, Globalizacja, Konkurowanie na rynkach globalnych
Corporation, Corporate management, Division of labour, Capital, Globalization, Competing in global markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na: wspólny kod genetyczny zjawiska jakim jest korporacja, podobieństwo zasobów, którymi się korporacje posługują, podobieństwo sposobów organizacji tych zasobów oraz hermetyczną naturę świata korporacji. Na kod genetyczny korporacji składa się jej: czas trwania, wielkość, władza nad zasobami oraz licencja. W realizacji budowy korporacji według tego kodu, posługuje się ona narzędziami w postaci podziału pracy i organizacji kapitału. W obu przypadkach sposób wykorzystania budulca powrócił do punktu wyjścia: obiektem zainteresowania jest indywidualny pracownik i indywidualny inwestor. Tym niemniej, świat korporacji jest hermetyczny i otwiera swoje podwoje tylko dla firm, które przekroczyły rozwojową masę krytyczną w zakresie wytwarzania, motywacji, jakości i profesjonalizmu zarządu. Polskie korporacje znajdują się poza klubem firm klasy światowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to point to: common genetic code of the Corporation, similarity of resources Corporation use In their development, similarity of the ways these resources are used, and hermetic nature of the corporate World. Genetic code consists In: time, size, Power over resources, and license. When growing, corporations Apple work division and organization of capital. In both instances corporation returned to a starting point: individual employee and individual investor are the objects of interest. Nevertheless, corporate world is open for only those that passes a critical mass point In their development as to the producing processes, motivation, quality and board professionalism. The Polish corporations do not belong to the club. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., The Corporation as a Community, Not As a Corpus, "Reflections" 2002, 1.
 2. Babbage Ch., On the Economy of Machinery and Manufacturing, August Kelly 1963.
 3. Bettis R.A., Bradley S.P., Hamel G., Outsourcing and Industrial Decline, "Academy of Management Executive" 1992, 6.
 4. Brown W.B., Moberg D.J., Organization Theory and Management, Wiley, New York 1980.
 5. Buchanan J.M., Tollison R.D., The Theory of Public Choice: Political Applications of Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan 1972.
 6. Campbell R., Skinner A. (red.), The Wealth of Nations, Oxford 1976.
 7. Czarnecki J.S., Masa krytyczna, "Przegląd Organizacji" 2006, 10.
 8. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 9. Drucker P. F., Reckoning With the Pension Fund Revolution, "Harvard Business Review", 1991, 4.
 10. Duncan W.J., Great Ideas in Management, McMillan, New York 1926.
 11. Edwards C, Just What Apple Needs: Intel, "Business Week Online" 2006, 1 września.
 12. Emery F.E., Socio-technical Systems, w: Churchman C.W., Management Science. Models and Techniques, red.,Verhulst M., vol. 2, Pergamon Press 1960.
 13. Fontanils G.A., The Stock Market Course, Wiley, Canada 2001.
 14. Foster W., The East India Company, vol. 1, Routledge, London 1933.
 15. Galbraith J.K., The Affluent Society, Houghton Mifflin, New York 1976.
 16. Galbraith J.K., The Economics of Innocent Fraud: Truth for Our Time, Houghton Mifflin, New York 2004.
 17. Gilbreth L.M., The Psychology of Management, McMillan, New York 1926.
 18. Graham В., The Intelligent Investor, HarperCollins, New York 2003.
 19. Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review" 1972, 7-9.
 20. Hagstrom R.G., The Warren Buffett Way Wiley, New York 2005.
 21. Handy C., The Future of the Corporation, "Reflections" 2008, 4.
 22. Hanse M.T., Nohria M., How to Build Collaborative Advantage, "MIT Sloan Management Review" 2004, 1.
 23. Ito K., Rose E.L., An Emerging Structure of the Corporations, "Multinational Business Review" 2004, 12.
 24. Jensen K., Eclipse of the Public American Corporation, "Harvard Business Review" 1989, 9-10.
 25. Kanter R. M., Transforming the Giant, "Harvard Business Review" 2008, 1.
 26. Kenner T. J., Promotion of Employee Ownership Through Public Policy: The British Example, "Journal of Economic Issues" 1993, 3.
 27. Korten D.C., Local Living Economies vs the Suicide Economy, "In Business" 2002, 7-8.
 28. Korten D.C., Post-Corporate World: Life after Capitalism. San Francisco/West Kumarian Press/Berret-Koehler Publisher, Hartford, Conn., 1999.
 29. Korten D.C., ed., Community Management: Asian Experience and Perspectives, Kumarian Press, West Hartford, Conn., 1995.
 30. Korten D.C., When Corporations Rule the World. San Francisco: Kumarian Press, 2001.
 31. Landes D.S., The Wealth and Poverty of Nations, W. W. Norton & Co. Inc., NY 1998.
 32. La Porte T.M., Contingencies and Communications in Cyberspace: The World Wide Web and Non-Hierarchical Coordination, "Journal of Contingencies and Crisis Management" 1999, 4.
 33. Liker J.K., Morgan J.M., The Toyota Way in Services: The Case of Lean Production Development, "Academy of Management Perspectives" 2006, 2.
 34. Lorsch J.W., Clark R.C., Leading from the Boardroom, "Harvard Business Review" 2008, 1.
 35. McDougal В., The Thinking Man's Assembly Line, "Canadian Business" 1991, 11.
 36. Mellings B.L., Inculcating Culture, "Economist" 2006, 19 stycznia.
 37. Monks R.A.G., The New Global Investor, Capstone, New York 2001.
 38. Monks R.A.G., Minov N., Power and Accountability, HarperCollins, New York 1992.
 39. Ohmae K., The Triad Power, The Free Press, a Division of Simon & Schuster, NY, 1985.
 40. Ollin W., Changing Patterns of Global Wealth, "Economic Outlook" 2008, 10.
 41. Oster S.M., Modern Competitive Analysis, Oxford University Press, Boston 1994.
 42. Parolini С., The Value net: A Tool for Competitive Strategy, John Wiley & Sons, New York 1999.
 43. Peak M.H., The Market Never Sleeps, "Management Review" 1990, 11.
 44. Post J.E., Preston L.E., Sachs S., Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, Stanford 2002.
 45. Pugh D.S. red., Organization Theory, Penguin Modern Management Readings, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1975.
 46. Quinn R.E., Cameron К., Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, "Management Science" 1983, 29.
 47. Rappaport A., 10 Ways to Create Shareholder Value, "Harvard Business Review" 2006, 9.
 48. Sabat H.K., Mobile Virtual Network Operators Drive Scale and Scope Economies, "IIMB Management Review" 2004, 2.
 49. Sainsbury E., A Calendar of the Court Minutes of the East India Company, 1655-1659, Oxford Press, Oxford, 1916.
 50. Shapiro C., Varian H.R., Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1998.
 51. Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper and Row, New York 1942.
 52. Sloan A. D., My Years with General Motors, Doubleday, New York, 1964.
 53. Sloan's Conception of the Corporation, MIT Entrepreneurship Center, Automotive Design and Production (AD&P), Flint Michigan Public Library.
 54. Smith A., The Wealth of Nations, Hardmondsworth, London 1974.
 55. Starbuck W.H., Organizational Growth and Development, w: Organizational Growth and Development, (red.), W.H. Starbuck, Penguin Modern Management Readings, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1971.
 56. Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, William Morrow, New York 1990.
 57. Trist E.L., Barmforth K.W., Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal-Getting, "Human Relations" 1951, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu