BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych
Classical Approaches into Identification of Managerial Competences
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 4, s. 23-35, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Menedżer, Kwalifikacje menedżera, Kompetencje kierownicze, Umiejętności kierownicze, Model kompetencji menedżerskich
Manager, Managerial qualifications, Managerial competencies, Management skills, Model of managerial competence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wyszczególnienia klasycznych orientacji w zakresie identyfikacji kompetencji kierowniczych. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano przed taylorowskie ujęcia kompetencji menedżerskich, czynniki wyróżniające klasyczne typologie oraz przedstawiono cztery dominujące orientacje w opisie uzdolnień kierowniczych w klasycznej organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is focused on producing classical key orientations within description of managerial abilities and qualifications. Article presents pretaylorian approaches in to managerial qualifications, differential factors of classical typologies and four orientations within description of managerial qualifications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki K., Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym, "Przegląd Organizacji" 1932, nr l, s. 4-12.
 2. Biegeleisen В., Próby zastosowania naukowej organizacji do administracji państwowej i samorządowej, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 4.
 3. de Roover R., San Bernardino of Siena and Saint'Antonio of Florence: The two great economic thinkers of the middle ages, Harvard Graduate School of Business Administration, Baker Library, Boston 1967.
 4. Emmerson H., Inżynierja społeczna, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 6.
 5. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do państwa, wyd. 2, Wydawnictwo TNOiK, Poznań 1947.
 6. Heller K., Praca umysłowa w przemyśle, "Przegląd Organizacji" 1932, Nr 3, 4, 5.
 7. Jabłowski K., O nowoczesnym biurze, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 11.
 8. Kimball D.S., Dwadzieścia lat naukowego zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 9.
 9. Lewis W.L., Potęga wydajności, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 10. Machiavelli N., Książe, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004.
 11. Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
 12. Martyniak Z., Stanisław Bieńkowski pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce, TNOiK, Kraków 1988.
 13. Milewski W, Prawodawcze przyśpieszenie doboru kierowników, "Przegląd Organizacji" 1932, nr 4.
 14. Moczulski R., Biuro i jego organizacja, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 11.
 15. Roszyk-Kowalska G., Staś L., Klasyczne i współczesne poglądy na kompetencje w zarządzaniu w: Współczesne interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji i zarządzaniu, red., Banaszyk R, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 78-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu