BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiecki Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku
Permanent Restructuring as a Factor in the Success and Development of Businesses Functioning on the Global Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 27-44, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa
Globalization, Restructuring of enterprises, Enterprise development, Success of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto wyjaśnienia tła, przyczyn i następstw zmian w działalności współczesnych przedsiębiorstw oraz konieczności przebudowy ich strategii. Wskazano także na metodyczno-praktyczne uwarunkowania decyzji biznesowych oraz narzędzia i sposoby rozwiązań pozwalających przedsiębiorstwom osiągnąć sukces w dobie globalizacji rynku, transformacji systemowej i rozwoju nowej gospodarki. (fragment tekstu)

Given the new transformation, integration and globalisation processes at work today, enterprises now find themselves in an entirely new environment. The old operational and development paradigms no longer being applicable, companies now face the need to change their mindset and management strategies. This article jumps into the stream of research aiming at the constant improvement of the mechanisms, processes and instruments of management, and the transformation of the theory and practice of managing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998.
 2. Flejterski S., Wall P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 3. Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, red. J. Kotyński, PWE, Warszawa 2005.
 4. Kaczmarek J., Krzemiński R, Litwa P., Szymla W., Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Krawiec F., Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2007.
 6. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 8. Nogalski B., Marcinkiewicz H.,Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 9. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, red. L. Dorozik, PWE, Warszawa 2006.
 10. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 11. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg, Warszawa 2001.
 12. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003.
 13. Transformacja - Integracja - Globalizacja, red. S. Miklaszewski, ISS, Kraków 2003.
 14. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu