BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumowski Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji samorządowej
The Application of a Process Approach in Self-Government Offices
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 106-118, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Procesowe podejście do zarządzania, Polityka dostosowawcza, Badania ankietowe
Self-government administration, Process-oriented approach, Adjustment policy, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odpowiedzią na nowe tendencje w administracji jest zarządzanie procesowe, którego stosowanie jest adekwatne zwłaszcza w instytucjach sektora publicznego mających styczność z klientem (społecznością), świadczących na jego rzecz usługi, wydających decyzje administracyjne. Dodatkowo umożliwia ono postulowaną stałość procesów, oderwanie ich od polityki, świadczenie usług o tym samym standardzie, wzrost efektywności oraz satysfakcji klienta. Wydaje się więc, że w przypadku urzędów administracji samorządowej będzie to podejście jak najbardziej adekwatne. Przejście do procesowej formuły działania jednoznacznie neguje weberowski model funkcjonowania administracji samorządowej. (fragment tekstu)

The application of modern management instruments is not limited only to business sector. Poland's joining the European Union in 2004, which brings along bigger opportunities to absorb the EU funds as well as raising both office clerks and customers' awareness, causes public administration's bigger and bigger interest in the application of modern management methods and concepts. The same holds true for the process approach. The evaluation of the interest in this concept as well as the scope of organizational changes in public administration offices seem to be quite an interesting question. The author of the paper undertook such research and its subject was the application of the process approach in local administration offices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Harrington H.J., Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, McGraw-Hill, New York, Toronto 1991.
  2. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
  3. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000.
  4. Szumowski W., Przekształcenia praktyk zarządzania w urzędach administracji samorządowej, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław 2005.
  5. Szumowski W., Orientacja procesowa w zarządzaniu placówką administracji samorządowej, praca doktorska, AE, Wrocław 2005.
  6. Szumowski W., Zmiany w procesie zarządzania w sektorze publicznym na przykładzie dolnośląskich urzędów administracji samorządowej, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Zmiany w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, AE, Poznań 2007.
  7. Zaleski J. (red.), Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu