BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sankowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja zaufania interorganizacyjnego
Concept of Interorganizational Trust
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 4, s. 51-59, rys., bibliogr. 33 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Zaufanie, Zaufanie organizacyjne
Organisational behaviour, Trust, Organizational trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł porusza zagadnienie wzrostu znaczenia zaufania we współczesnym zarządzaniu. Przedstawiono w nim istotę tego zjawiska, a następnie skoncentrowano się na omówieniu modelu jego szczególnego przypadku – zaufania interorganizacyjnego. (abstrakt oryginalny)

This article presents the issue of trust importance growth in contemporary management. The nature of this phenomenon was introduced and thereafter the focus was on describing its peculiar case – interorganizational trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P.S., Market, hierarchy and trust: The knowledge economy and the future of captalism., "Organization Science" 2001 12(2), s. 241-246.
 2. Aldridge A., Rynek, Sic!, Warszawa 2006.
 3. Barney J., Hansen M., Trustworthiness as a source of comeptitve advantage, "Strategic Management Journal" 1995, 15(special issue), s. 175-190.
 4. Bennis W., Goleman D., & O'Toole, J., Przejrzystość w biznesie. Szczerość. Zaufanie. Jasne zasady, MT Biznes Warszawa 2009.
 5. Blomqvist K., Ståhle P., Trust in technology partnerships, w: Trust in knowledge management and systems in organizations, (red.), M.-L. Huotari, & I. livonen 173-199, Idea Group Publishing, Hershey 2004.
 6. Coleman J., Social capital in the creation of human capital, "American Journal of Sociology" 1988, 94, s.95-129.
 7. Das Т.К., Teng B.-S., Trust, control, and risk in strategic alliances: An integrated framework,, "Organization Studies" 2001, 22(2), s. 251-283.
 8. Davenport Т.Н., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 9. Dolan S.L., Garcia S., & Auerbach A., Understanding and Managing Chaos in Organisations, "International Journal of Management" 2003, 20(1), s. 23-35.
 10. Fukuyama F., Trust: The Societal Virtues and the Creation of Prosperity, Hamish Hamilton, London 1995.
 11. Gambetta D., Can we trust trust?, w: Trust: making and breaking cooperative relationships: red., D. Gambetta, Basil Blackwell, Oxford 1988, s. 213-237.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective, CRC Press Taylor & Francis Group, New York 2008.
 14. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja - narzędzia - zastosowania, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 15. Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz, M., Trust Management in Virtual Organisations of Small and Medium - Sized Enterprises, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, 1(672), s. 3-9.
 16. Hagel III J., Brown J.S., Productive friction, "Harvard Business Review" 2005, 83(2), s. 82-91.
 17. Hardin R., Zaufanie i społeczeństwo, w: P. Sztompka, Socjologia codzienności, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 18. Hardin R., Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 19. Herman A., Kilka refleksji na temat zaufania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr l, s. 83-87.
 20. Matysiak A., Wpływ zaufania społecznego na koordynację rynkową, "Prakseologia" 2003, 143, s. 47-57.
 21. Nonaka I., The knowledge-creating company, "Harvard Business Review" 1991, November-December, s. 96-103.
 22. Nooteboom В., Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures, Edaward Elegar Northampton 2002.
 23. Podolny J.M., The Buck Stops and Starts at Business School, "Harvard Business Review" 2009, 87(6), s. 62-67.
 24. Powell W.W., Neither market nor hierarchy. Network forms of organization, "Research in Organizational Behavior" 1990, Vol. 12.
 25. Putnam R., Making democracy work: civic tradition in modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
 26. Sako M., Helper S., Determinants of trust in supplier relations: Evidence from the automotive industry in Japan and the Unitated States, "Journal of Economic Behavior and Organizations" 1998, 34(3), s. 387-417.
 27. Smith V.L., Rationality in Economics: Constructivist and Ecological Form, Cambridge University Pres New York 2008.
 28. Sydow J., Understanding the Constitution of Interorganizational Trust, w: Trust within and between organizations: (red.) C. Lane, R. Bachmann Conceptual Issues and Empirical Applications, s. 31-63, Oxford University Press, Oxford 2000.
 29. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 30. Uslaner E.M., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, & M. Bogunia-Borowska, s. 181-223, Znak, Kraków 2008.
 31. Vangen S., Huxam, C., Nurting Collaborative Relations. Building trust in Interorganizational Collaboration, "The Journal of Applied Behavioral Science" 2002, 39(1), s. 5-31.
 32. Wilson P.N., Kennedy A.M., Trustworthiness as an economic asset. "International Food and Agribusiness Management Review" 1999, 2(2), s. 179-193.
 33. Zaleśkiewicz T., Zaufanie ponad zyskiem, "Charaktery" 2006, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu