BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziura Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce
Investment in Innovation and Research and Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 45-66, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Inwestycje przedsiębiorstw, Innowacyjność, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Knowledge-based economy, Enterprises investments, Innovative character, R&D in the enterprise
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Większość zjawisk gospodarczych i organizacyjnych oraz problemów, z jakimi mamy obecnie do czynienia w gospodarce światowej, jest skutkiem procesu przechodzenia od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarkę opartą na wiedzy (GOW) cechuje szybki rozwój tych sektorów, które związane są z rozwojem nauki i przetworzeniem informacji, głównie gałęzi przemysłu zaliczonych do wysokiej techniki, a także technik i usług społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka oparta na wiedzy to również taka, w której źródłem przewagi konkurencyjnej większości przedsiębiorstw, w tym małych i średnich, są przedsięwzięcia innowacyjne. Innowacyjność przedsiębiorstw kształtuje innowacyjność całej gospodarki, przyczyniając się do jej konkurencyjności, a w efekcie do wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Jednocześnie np. poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe silnie warunkujący innowacyjność przedsiębiorstw jest zdeterminowany przez ogólny poziom bogactwa danego kraju, odzwierciedlony we wskaźniku PKB. (fragment tekstu)

Contemporary economic and organisational phenomena and problems being adressed at present in the world economy have grown out of the transition from an industrial economy to a knowledge-based one. The knowledge-based economy (GOW) has seen tremendous growth of those sectors characterized by development of learning and the processing of information among branches of industry using advanced techniques and techniques serving the information society. The article discusses the knowledge-based economy, in which a source of competitive advantage for the majority of enterprises, including small and medium-size ones, is innovation. Innovation at the enterprise level will be duplicated on the national level, thus making a country more competitive and boosting GDP growth. The level of investment companies make in research and development strongly affects their ability to innovate, but is determined at the same time by the country’s wealth, as reflected in GDP indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999.
 2. European Innovation Scoreboard 2005, European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry, Luxembourg, 2005 (www.trendchart.org).
 3. European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Perfor-mance, European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry, Luxembourg, February 2008. (www.trendchart.org).
 4. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation. The Positive Sum Strategy, red. R. Landau i N. Rosenberg, The National Academy Press, Washington D.C. 1986.
 5. Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2002.
 6. Nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2003.
 7. Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2004.
 8. Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2005.
 9. Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2006.
 10. Nauwelaers C., Wintjes R., SME Policy and the Regional Dimension of Innovation: Towards a New Paradigm for Innovation Policy? University of Maastricht, Maastricht 2005.
 11. Negocjacje w transferze technologii, UNIDO, Warszawa 2003.
 12. Oslo Manual, OECD, Paris 2005.
 13. Public Financial Support for Commercial Innovation, The World Bank, Washington D.C. 2006.
 14. Raport: Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, lipiec 2005 r.
 15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2005.
 16. Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2004.
 17. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw -raport z badań: Monitoring kondycji sektora MŚP 2006, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Warszawa, maj 2006 r.
 18. Wyniki badań GUS - wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 roku, GUS, Warszawa, grudzień 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu