BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zarządzanie wartością : geneza i istota nowej koncepcji zarządzania
Value-based Management : the Genesis and Essence of a New Concept in Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 67-81, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Management theories, Value Based Management (VBM), Enterprise management, Creating company's value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest nierozerwalnie związane z realizacją celów, które przede wszystkim stanowią istotny wyznacznik decyzji podejmowanych w toku zarządzania, natomiast ocena stopnia ich realizacji umożliwia weryfikację efektywności i skuteczności samego zrządzania. Zaprezentowano genezę i istotę oraz uwarunkowania towarzyszące wdrażaniu nowej koncepcji zarządzania, jaką stanowi zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Managing an enterprise is inextricably linked with achieving its goals, which, first and foremost, determine the decisions taken during the management process, while assessing to what extent these goals are achieved allow one to verify the efficacy of the management itself. Market economy rules, particularly their financial character and the market’s decisive role in verifying management effectiveness, mean the fundamental goal of an enterprise operating in this environment is to strive to maximise its market value. This also becomes the basis for formulating the enterprise’s management strategy. In this way, maximising the value of the enterprise becomes the main determinant of the entire management system as well as the foundation for creating complex management systems, which are subordinate to the creation of enterprise value, and which define value-based management. The article presents the genesis and essence of this new management concept and the circumstances under which it is being implemented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ameels A., Bruggeman W., Scheipers G., Value-Based Management. Control Process to Create Value Through Integration. A Literature Review, Vlerick Leuven Gent Management School - http://www.valuebasedmanagement.net/articles_ameels__valuebased. html (8.02.2009).
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
 3. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena - mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-PRESS, Warszawa 1997.
 5. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje-systemy-narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 6. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 7. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F, Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAAN-POL, Poznań 1992.
 8. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik-Nowoczesność-AE, Warszawa-Kraków 1994.
 9. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 10. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 11. Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, wyd. IV poszerzone, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 12. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG-PRESS, Warszawa 2001.
 15. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 16. Olsen E., New Directions in Value Management, The Boston Consulting Group, Inc. 2002 - http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/ files/New_Directions_Value_ Management_Dec2002 .pdf (8.02.2009).
 17. Olsen E., Rethinking Value - Based Management, Handbook of Business Strategy, 2003, vol. 4.
 18. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 19. Pluta W., Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
 20. Polowczyk J., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 21. Potocka-Lewicka S., System organizacji zarządzania właścicielską grupą kapitałową, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 570, Kraków 2002.
 22. Rappaport A., Shareholder Value. Wertsteigerung als Maßstab für die Unternehmensführung, Schärfer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
 23. Schultze W., Hirsch C., Unternehmenswertsteigerung durch wertorientiertes Controlling, Goodwill-Bilanzierung in der Unternehmenssteuerung, Verlag Vahlen, München 2005.
 24. Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 25. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 26. Strategie wzrostu wartości firmy, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2000.
 27. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 28. Urbanek P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
 29. Wertmanagement. Ein Instrument zur Steigerung des Unternehmenswertes, Hrsg. von H. Pernsteiner, Linde Verlag, Wien 2001.
 30. Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski i R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005.
 31. Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman i A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu