BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nehring Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Charakter i wielkość bezrobocia w Polsce
The Shape and Size of Unemployment in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 111-119, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia, Stopa bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu
Unemployment, Reasons of unemployment, Unemployment rate, Combat unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów gospodarczych i społecznych, dlatego badanie tego zjawiska ma zasadnicze znaczenie. Przedstawiono sedno tego problemu, zwracając szczególną uwagę na jego implikacje społeczne. Zauważono, że bezrobocie można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, a stopa bezrobocia nie odzwierciedla sytuacji w poszczególnych regionach kraju. Oprócz stopy bezrobocia w podziale na województwa podano poziom wykształcenia, wiek i płeć osób bezrobotnych. Omówiono również aktywne i pasywne środki ograniczające bezrobocie.

Unemployment is one of the most serious economic and social problems, therefore researching it is of the utmost importance. The article presents the crux of this issue, paying close attention to its social implications. It observes that unemployment can be considered from different points of view and that the rate of unemployment does not necessarily reflect the situation in particular regions of the country. Therefore, along with the unemployment rate in Poland in recent years, the numbers are broken down by voivodship, level of education, age and gender of the unemployed. Active and more passive easures taken in Poland to counteract unemployment are discussed in the final section. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
  2. Kryńska E., Segmentacje rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
  3. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  4. Polityka w zakresie zatrudnienia w UE i w Polsce. Raport rynku pracy w Polsce i UE, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
  5. Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu