BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie w perspektywie humanistycznej
Management in the Humanistic Perspective
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 4, s. 107-121, bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Metodologia organizacji i zarządzania, Teoria organizacji, Historia nauk organizacji i zarządzania, Komunikowanie społeczne, Analiza sieci społecznych, Analiza sieciowa
Organisation and management, Organisation and management methodology, Organisation theory, Organization and management science history, Social communication, Social Network Analysis (SNA), Network analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka „perspektywy humanistycznej” w badaniach organizacji i zarządzania. Określają ją komunikowanie, wartości i historyczność. W dalszej części artykułu autor prezentuje przykłady badań, których przedmiotem są komunikowanie, organizacyjne wartości oraz zmiana. (abstrakt oryginalny)

The paper is focused on the characteristic of „humanistic perspective” in a research of organization and management. This perspective can be described by three features: communication, values and historic. In the second part the author presents some examples of researches whose subjects are communication, organization’s values and organizational change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. Anna Horolets, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2009.
 2. Barley, S.R., Kunda G., Design and devotion: Surges of rational and normative ideologies of control in managerial discourse, "Administrative Science Quarterly" 1992, nr 37.
 3. Beaugrande de R., Krytyczna analiza dyskursu a znaczenie "demokracji" w wielkim korpusie w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
 4. Burrel G., Morgan G., Sociological paradigms and organisational analysis, Heinemann, London 1979.
 5. Chiapello E., Fairclough N. Nowa ideologia zarządzania. Podejście transdyscyplinarne krytycznej analizy dyskursu i nowej socjologii kapitalizmu w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Wydawnictwo Universitas Kraków 2008.
 6. A. Duszak, N. Fairclough, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
 7. Chilton R, Brakujące ogniwo KAD: moduły, amalgamaty i instynkt krytyczny, w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Wydawnictwo Universitas Kraków 2008.
 8. Czarniawska В., Accounting and gender across times and places: An excursion into fiction, "Accounting, Organizations and Society" 2008, nr 33.
 9. Czarniawska В., Femmes fatales in finance, or women and the city, "Organization" 2008, nr l5.
 10. Duszak A., Fairclough N., Wstęp w. Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Wydawnictwo Universitas Kraków 2008.
 11. Godelier E., History, a Useful "Science" for Management? From Polemics to Controversies, "Business and Economic History" On Line 2008, nr 6.
 12. Górski P., Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 4.
 13. Górski P., Menedżerowie, ich władza i wiedza w perspektywie ideologicznej, w. Humanistyka i Zarządzanie. W poszukiwaniu problematyki badawczej i inspiracji metodologicznych, red. P. Górski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
 14. Górski P., Metodologiczne aspekty badania rozwoju i recepcji koncepcji zarządzania na przykładzie naukowej organizacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce w: Studia z zarządzania międzykulturowego, Cz. II, red. Ł. Sułkowski i K. Waniek, Wydawnictwo SWS PiZ Łódź 2009.
 15. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 16. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
 17. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1994.
 18. Shenhav Y., Manufacturing Rationality: The Engineering Foundations of the Managerial Revolution, Oxford University Press, 1999.
 19. Sułkowski Ł., Hermeneutyka zarządzania czyli metodologia refleksji metaparadygmatyczne, w. Humanistyka i Zarządzanie. W poszukiwaniu problematyki badawczej i inspiracji metodologicznych, red P. Górski, Wydawnictwo UJ Kraków 2009.
 20. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 21. Valtonen H., Do Cultural Differences Matter? Entrepreneurial attitudes in 20th-century business leaders autobiographies in Finland and the United States, "Business and Economic History" On Line 2007, nr 5.
 22. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 23. Ziółkowski M., Wprowadzenie w: Współczesne teorie socjologiczne. Wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu