BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Zarządzanie kulturową różnorodnością w organizacji
Management of Cultural Diversity in the Organisation
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 3 (6), s. 80-85, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kultura narodowa, Kultura organizacyjna, Zarządzanie, Różnice kulturowe
National culture, Organisational culture, Management, Cultural differences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura przez długi czas była niedocenianym elementem wpływającym na działalność przedsiębiorstw. Jednak wraz z rozwojem wielonarodowych korporacji, w których kontakty międzykulturowe są codziennością zaczęto dostrzegać rolę różnic w sposobie myślenia, podejściu do jednostki, grupy, otaczającego świata, czasu pomiędzy członkami odmiennych kultur. W artykule podjęto próbę ukazania, w jaki sposób wiedza z zakresu różnic kulturowych może wpłynąć na rozwój zarządzania przedsiębiorstwem wielonarodowym. Prezentując zależności zachodzące między kulturą a zarządzaniem, starano się wyodrębnić najefektywniejszy model zarządzania wykorzystujący różnorodność kulturową członków organizacji. (abstrakt oryginalny)

For a very long time culture has been an underestimated part of the economic environment which has been influencing all enterprise's activities. However, because of multinational corporations' development in which cross-cultural relations are considered as ordinary, it started to be noticed that differences in ways of thinking, attitudes towards an individual, a group, the whole world, the time, are very important features of running business. In that paper the author indicates that knowledge of cultural differences could influence the growth of a multinational enterprise. Showing relations between culture and management the author tries to point out the most effective management model in which cultural diversity of organisation's members is used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler N.J., International Dimension of Organizational Behaviour, South-Western Thomson Learning, 2002.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 4. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. Gesteland R.R., Różnice kulturowe w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 7. Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 8. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
 9. Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje: socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
 10. Morden A.R., Models of National Culture - A Management Review, "Cross-Cultural Management" no. 6 (1)/1996.
 11. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 12. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 13. Schein E., Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London 1992.
 14. Sikorski C., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 15. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 16. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 17. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 18. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Wilkins A.L., The Culture Audit: A Tool for Understanding Organizations, Organizational Dynamics, 1983.
 20. Zarządzanie. Teoria i praktyka, (red.) A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 21. Znaniecki F., Współczesne narody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu