BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surygała Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rynek pracy i polityka zatrudnienia w wybranych krajach i regionach Unii Europejskiej
Labour Market and Employment Policy in Chosen Countries and Regions of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (2), 2009, nr 72, s. 69-88, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Stopa bezrobocia, Zwalczanie bezrobocia
Employment policy, Labour market, Unemployment rate, Unemployment reduction
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W Unii Europejskiej podejmowane są działania mające na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia i poprawę wydajności pracy. Wyższa jakość pracy sprzyja wzrostowi konkurencyjności unijnej gospodarki względem innych gospodarek i tworzeniu lepszych warunków życia jej mieszkańcom. W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w Unii Europejskiej w kwestiach zatrudnienia, podejmowane inicjatywy i regulacje w tym zakresie. Przeanalizowano także wskaźniki istotne z punktu widzenia polityki rynku pracy, takie jak poziom bezrobocia, stopa zatrudnienia, średni tygodniowy czas pracy czy wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Omówiono w skrócie instrumenty i instytucje wspierające działania podejmowane w celu poprawy sytuacji na unijnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Organizations in the European Union are interested in issues relating to unemployment and employment. High unemployment is an obstacle which limits the growth and can lead to poverty of society. That is why the EU is undertaking actions to increase employment rate and the efficiency of work. High quality of work should be an indicator that leads to higher competitiveness of European economy and creates better living conditions for their citizens. The article presents some initiatives regarding employment that were undertaken in the past by the EU. It points indicators which are essential to understand how labour market was developing in the European Union (indicators such as employment rate, unemployment rate, hours worked per week and average of wages and salaries in countries of the EU). The author also mentions financial support which was initiated to solve problems connected to unemployment and lists some parties that were created to adjust the situation in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beinbridge Т., Teasdale A., Leksykon Unii Europejskiej, Platan, Kraków 1998.
 2. Communication from the Commission to the European Council, Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010), Komisja Europejska, Bruksela 2007.
 3. Cybulski L., Regulowanie rynku pracy - aspekt międzynarodowy, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Decyzja Rady z 18 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2005/600/ WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2005/L/205.
 5. Euro-indicators news release, 59/2008 Euro area unemployment stable At 7,1%. EU27 stable at 6,7%, Eurostat, March 2008.
 6. Eurostal regional yearbook 2007, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2007.
 7. Głąbicka K., Europejski rynek pracy, „Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 2.
 8. Knapińska M., Sytuacja na rynkach pracy w krajach UE po roku 2000, [w: ] Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 9. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010). Utrzymanie tempa zmian. Część I, Bruksela 2007.
 10. Komunikat Komisji Europejskiej, Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 11. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio ЕМKА, Warszawa 2003.
 12. Marciniszyn M., Instytucje rynku pracy: Polska na tle państw Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2005.
 13. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na lemat spójności gospodarczej i społecznej, Wspólnoty Europejskie 2007, Luksemburg 2007.
 14. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002.
 15. Wach K., Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 16. Więcej miejsc pracy - prawda czy obietnica? Europejska Strategia Zatrudnienia, Debata Europejska nr 1/12, Warszawa 2005.
 17. Wzrost i zatrudnienie - zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 18. Źródła internetowe
 19. http://www.efs.gov.pl/.
 20. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu